Big FM 92.6

Big FM 92.6 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

El moare, lãsândo pe frumoasa noastrã ce îmbãtrâneºte eliberatã în sfârºit de restricşiile unei cãsãtorii lipsite de dragoste. Întro searã iese cu alaiul ei de fost model. Îl întâlneºte pe foarte ºarmantul ºi chipeºul Derek. Pentru prima oarã în ani de zile, se simte Asculta Radio din nou vie. Relaşia ajunge la inevitabilul sfârºit când Derek cunoaºte pe cineva mai apropiat de vârsta sa. Ei bine Asculta Radio durerea o zãpãceºte atât pe Rebecca încât îl ucide pe Derek întro crizã de gelozie. Dacã ea nul putea avea Asculta Radio atunci nimeni nu putea. Ai fost acasã sã vezi „Sunset Boulevard” înainte de mica ta excursie la Package Store? Mulşumesc pentru poveºtile tale mereu distractive, dar cred cã ne vom apropia mai mult de adevãr dacã îi punem câteva întrebãri Rebeccãi mâine dimineaşã. A fost totuºi bine, da? Da, mia plãcut. Da. A fost, da. Sãrbãtorişi cu bere ºi numi spune nimeni? Aº vrea. Iau micºorat partea lui Sandy exact cât a lui Kelly Burton ºi a ta. Luãm o micã pauzã, dar sunt emoşionatã. De asta repetãm replicile în costume. Mâine va fi ca o a doua naturã. Vãd cã şiai dezgropat capsula timpului ca sã reînvii pantalonii ãºtia. Vreau sã ºtii cã am avut unele din cele mai bune amintiri petrecute în aceºti pantaloni. Mã duc în pat. Mâine e o zi mare. Bine, scumpo. Mulşumesc. Somn uºor. Indiferent ce se întâmplã sunt aºa de mândrã de ea. E neînfricatã. ªtii, mamã, cred cã ai o influenşã bunã asupra lui Alexis. Ce e cu tine puºtiule? Ai febrã, delirezi? Nu, nu, nu, vorbesc serios. Mereu ai fost Asculta Radio dedicatã ºi asta Asculta Radio nu se poate sã fi fost uºor. Da, nau fost mereu zile cu lapte ºi miere. A trebuit sã accept o mulşime de slujbe mai puşin prestigioase ca sãmi arãt mãiestria. Cum ar fi? Doamne. Am jucat rolul de elf. În satul lui Moº Crãciun. Lady Liberty. Lady Liberty în faşa unui service cu taxe mici de închiriere ºi apoi Asculta Radio nu. Cea mai rea slujbã Asculta Radio cea mai rea slujbã pe care am avuto Asculta Radio Am fost groaznicã, mau urât Asculta Radio am fost Asculta Radio am fost absolut Asculta Radio complet Asculta Radio Ce ai fost? Secretarã. Trebuie sã fi fost groaznicã la asta. Îngrozitoare. Sunt sigur cã mulşi bãieşi drãguşi au mers prin holul ãsta. Nu a durat mult ca sãºi dea seama cã sunt prinºi în cursã întro îmbrãşiºare sufocantã a unei fete bãtrâne. Poate cã ar trebui sã vorbim cu ea înainte de a începe sã scrii filmul vieşii tale. O idee pentru distribuşie Asculta Radio Ashton ºi Demi. Polişia New York. Suntem aici sã vorbim cu Rebecca Dalton. Vã rog sã intraşi. Sunt avocatul dnei Dalton, Michael Grant. O sã rãmân la interviu. Am dat peste Derek la o strângere de fonduri. Mai târziu a recunoscut cã a fost angajat de gazdã sã se amestece ºi sã încurajeze oamenii sã liciteze la licitaşia tãcutã. Dar era prea târziu. Deja îl plãcusem. ªi când aşi aflat cã a fost striper? Nam aflat. Mia spus el. Niciodatã nu mia ascuns asta. Ia dat libertatea de aºi urma cariera de actor, audişiile în timpul zilei ºi iam respectat tenacitatea. Ce a cauzat despãrşirea? Relaşia ºia urmat cursul. Asta sunã ca ceva ce aşi vrea sã spuneşi când minşişi, ori pe dvs, ori pe noi. Nu credeşi cu adevãrat cã am avut ceva dea face cu moartea sa? Am gãsit curios faptul cã dupã ce vaşi despãrşit, el e gãsit mort. Cine a rupt relaşia? Clienta mea. De ce? Sãptãmâna trecutã ia cerut clientei mele sãi împrumute . de dolari. Am învãşat cã niciodatã nu e o idee bunã sã amesteci relaşiile cu banii. Intenşiile devin nebuloase. De ce avea nevoie de bani? Nu a vrut sã spunã. ªi ca sã fie treaba ºi mai rea, pãrea distant. Aşi crezut cã vã înºela. Mia trecut prin minte ºi nus mândrã de asta, dar lam pus pe Michael sã angajeze un detectiv particular. Trebuia sã ºtiu. Când clienta mea a vãzut pozele, ºia dat seama cã Derek era amestecat cu niºte oameni de proastã reputaşie. Ce va fãcut sã credeşi cã era un element rãu? Pentru cã Derek nu umbla cu astfel de oameni. A fost un copil bun din Michigan. Dacã ei au avut ceva dea face cu uciderea sa, miaº retrage decizia ºi iaº da banii imediat. Va trebui sã vãd pozele alea. Detectivul particular a fãcut o pozã a lui Derek vorbind acestei femei ºi apoi a urmato la urmãtoarea locaşie. Deci Derek e în faşa apartamentului sãu vorbind cu bomba McGee. Ce e aºa de periculos la asta? Stai puşin. Radio Live, poşi extrage partea lui Derek? Doamne, o datã ºi a fost destul de rãu. Dãmi toşi banii ºi orice piese pe care le ai acolo în garajul ãla ºi mã voi gândi sã nuşi bag unul în cãpãşânã. Billy Grimm este Asculta Radio E acelaºi tip din fotografie. Billy Grimm Asculta Radio ºef al bandei de motocicliºti, Visi Goths. Dosarul lui Billy Grimm. ªantaj, atac cu armã mortalã, jaf armat. Când episodul lui Derek din „Cei mai periculoºi criminali ai Americii” a fost transmis, Grimm avea un mandat de încercare pentru crimã. Se pare cã un tip îi datora niºte bani, aºa cã la înlãnşuit de spatele motocicletei sale ºi la târât pe autostrada Long Island. De ce nu e psihopatul ãsta de Grimm în închisoare? A fost, de fapt, a fost prins datoritã reconstituirii lui Derek din emisiune. Dar tipului legat de motocicletã i sa înmuiat inima refuzând sã depunã mãrturie, aºa cã Grimm a fost eliberat recent din puºcãrie. Dacã tipul ãsta a fost aºa de nebun, ce cãuta Derek sã vorbeascã cu unul din membrii bandei sale? Cred cã pot rãspunde la asta. Când a fost arestat Grimm, un reporter la întrebat ce a simşit despre faptul cã a fost adus în faşa justişiei de cãtre un serial TV. A jurat rãzbunare împotriva celor ce lau bãgat în închisoare ºi mai ales Asculta Radio ºi Grimm a spus, „împotriva acelui actor ce ma fãcut sã par un clovn.” Vã pot spune asta despre Visi Goths din zilele când eram în forşa de intervenşie împotriva bandelor, şin serios la culorile lor. Emblemele alea pe care le au pe veste? Nu sunt cursuri universitare. Trebuie sã verse sânge ca sã le obşinã. ªi un tip sã le poarte la TV? Deci ia înscenat Asculta Radio uciderea. Liniºteºtete, Radio Live. E pe lanş. Polişia New York. Asta e cucoana ta? Ãsta e un loc privat. Atunci vom încerca sã pãstrãm asta în particular Asculta Radio Billy Grimm. Bobby! Trebuie sãşi pun câteva întrebãri despre asocierea ta cu Derek Brookner.Lasă un răspuns