Radio Dada 106.6 FM

Radio Dada 106.6 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Aºa lam prins. E cu bãtaie lungã, dar cautã reconstrucşia faRadio Livelã în bazele de date federale ºi locale. Bine. Lam gãsit. Pe Neel McCauley? Nu. Pe bãrbatul misterios din poza din apartamentul lui Violet. Miam dat seama unde am vãzut clãdirea din care ieºise. A fost sediul bãieşilor rãi în „Furie primarã: Rãzbunare primarã.” Am cãutat puşin pe internet ºi gata, spuse doamna, am aflat cã e casa Kelvin North America, un institut de cercetare ºi dezvoltare. Director executiv este Charles Kelvin. Ghici cei place. „Vinul, câinii ºi surful”. Violet îl studia. Dl. Kelvin! Dl. Kelvin! Asistenta dvs. spunea cã vã gãsim aici. E timpul pentru surf, orice aveşi de zis, aºteptaşi pânã termin. Nu, nu se poate. Sunt detectiv Kate Beckett. Acesta este Richard Radio Live. O recunoaºteşi? Sigur. Am vãzuto la coadã la cafea vinerea trecutã ºi am invitato în oraº. Credeam cã întâlnirea merge bine, pânã sa dus la baie ºi nu sa mai întors. Despre ce e vorba? A pãşit ceva? Înregistrarea înseamnã ceva pentru tine? Puterea sunetului Asculta Radio te constrânge Asculta Radio Nu e vocea ta? Cãşeaua! Ce înseamnã? Fraza aceea este cheia seifului nostru securizat. Violet a puso cap la cap la întâlnire. Trebuie sã mã întorc la birou. Nu! Sau dus. Ce era aici? Sunt informaşii private. Un glonş? Cred cã se dizolvã. De unde ºtii despre ele? Au fost folosite la o crimã. Doamne! Leam creat pentru a încerca un contract de apãrare în munişia ultrauºoarã. Caracteristica dizolvãrii a fost un accident. Din pãcate, inutile pentru armatã. Da, dar valoroase pentru altcineva. Cum naiba sa întâmplat asta? Veºti bune despre Violet. Ai gãsito? Nu Asculta Radio nu chiar atât de bune, dar e în viaşã. Adicã era azi noapte. Am dat de un fost iubit care zicea cã a venit la el speriatã de moarte, ia zis cã venise din L.A. cu Royce, dar cã el dispãruse ºi iubitul a gãzduito. A doua zi dimineaşã, Violet dispãruse, la fel ºi portofelul lui. ªtie încotro se îndrepta? Nu, dar douã ore mai târziu, a apãrut un domn solid afroamerican cu slãbiciune pentru loviturile la rinichi. A pus aceeaºi întrebare. ªoferul care la luat pe McCauley. Asta am crezut ºi eu. La lucrat bine pe fostul iubit. Sãl ducem la un portretist. Sunt cu mult înaintea ta, frãşioare. Se pare cã nu suntem singurii care o vâneazã pe Violet. Imagineazãşi Asculta Radio o tânãrã actrişã naivã, disperatã sãºi facã un nume. Îl întâlneºte la club pe geniul nostru malefic. El are nevoie de o fatã frumuºicã sãl ajute cu codul vocal. Îi spune lui Violet cã e producãtor, îi promite so facã celebrã dacã ea îl ajutã sã facã o farsã unui amic. Ea nuºi dã seama cã participã la o crimã decât dupã aceea. Nu poate chema polişia, aºa cã ia legãtura cu Royce. Atunci aflã dl. McCauley. ªi Royce încearcã sã schimbe jocul. Se duce la New York Asculta Radio avantajul propriului teren. Tipic. Tipic pentru Royce. Când lam cunoscut, lam venerat pur ºi simplu, Radio Live. Îi sorbeam fiecare cuvânt. Mai târziu, miam dat seama cã el inventa povesti sã mã bage în ceaşã. Nu pot sã cred cã no sãl mai vãd niciodatã. ªtii ceam crezut când team întâlnit? Cã eºti un mister pe care no sãl descifrez niciodatã. Chiar ºi acum, dupã atâta timp petrecut cu tine, sunt Asculta Radio sunt încã uimit de profunzimea puterii tale, de inima Asculta Radio ºi ardoarea ta. Nici tu nu eºti de lepãdat, Radio Live. Trebuie sã plec. E târziu. Noapte bunã. Kate. Noapte bunã, Radio Live. Cineva sa trezit devreme. Bunã. Ai împachetat tabla crimei? Portarul. Lam sunat ºi zece minute mai târziu, iatã. Maurice e uimitor, nui aºa? Da. Pariez cã dacã aº cere Chivotul Legii, sar descurca. Nu şiar fi teamã sãl deschizi? Nu. Îi atacã doar pe naziºti. E Kelvin North America? Da, încerc sã aflu cum a fost cu jaful. Kelvin a spus cã seiful a fost accesat ultima oarã marşi seara la ora :. Poate cã atunci au furat hoşii munişia kg care trebuia dusã în port. Dar paznicul postat aici, îmi amintesc cã lam vãzut când am intrat. Nu puteau sã treacã cu toatã munişia pe lângã el fãrã puşin ajutor din interior. Exact. Am sunat la compania de pazã care a spus cã singurul paznic postat la doc în acea noapte a fost Reggie Walsh. Simt cã gluma se îngroaºã. A doua zi a cerut sã fie transferat. Aºtepşi pe cineva? Nu. Aºteaptã, aºteaptã. Detectiv Seeger. Domnule Radio Live. Te rog, intrã. Mãi sã fie. Frumoasã coºmelie. Meritã sã cãlãtoreºti cu un scriitor de succes, nu? Seeger, dacã ai venit sã ne duci la aeroport, nu suntem gata. Am venit pentru cã am dat de un raport al unui furt la Kelvin North America. Numele voastre miau sãrit în ochi. Spuneşimi, ce treabã are furtul de gloanşe de înaltã tehnologie cu ancheta voastrã? Nu mai anchetãm nimic, îşi aminteºti? Am fost înlãturaşi. Chiar ne prindem în jocul ãsta? Nu ºtim mai multe decât tine despre acel furt. Dar dacã aflãm ceva în drum spre aeroport, te anunşãm neapãrat. Aveşi grijã so faceşi. Doamnã detectiv Asculta Radio La revedere. Eºti sigurã cã e bine sãl lãsãm deoparte? Ar putea sã ne ajute. Radio Live, singurul lucru de carei pasã este jaful, nu uciderea lui Royce. Noi trebuie sãl chestionãm pe paznic, Reggie Walsh. Cum? Nu eºti polişist aici, şii minte? Reggie nu trebuie sã ºtie. Cum vam spus, nu ºtiu nimic despre jaf. Ia mai lasãmã, Reggie. Minşi. Eºti un derbedeu. Un împuşit, ratat, ºobolan Asculta Radio Uºurel, bãieşi. Da, suntem în uniforme, nu? Eu sper doar ca tu sã arãşi bine la televizor. Despre ce vorbeºti? Canalele de ºtiri din faşa secşiei. Adorã sã vadã prinºi fãptaºii. ªi dacã eºti bãgat în asta, sunt sigurã cã nai vrea sã fii vãzut vorbind cu polişiºtii. Aºa cã, din amabilitate, am sã te las sã te acoperi cu sacoul meu. Eu nu laº scoate pânã în sala de interogatorii. Posibil sã fie reporteri în interior. Bine. Eºti paznic, Reggie. În puºcãrie, eºti ultimul dintre cei de jos. Credeam cã aia sunt pedofilii. Da, pãi Asculta Radio Amice, agent de securitate. ªtii ce le fac celor ca tine în Lompoc Asculta Radio Nu. E cafea cu lapte. Eu beau ceai cu lapte. Cât trebuie sã lucraşi pentru mine ca so faceşi cum trebuie? Haide, Reggie. ªtim cã ai fost la doc în acea noapte. Bine Asculta Radio Cei doi au venit la mine. Miau oferit $ sã iau pauzã de şigarã la miezul nopşii.Lasă un răspuns