Radio Gold FM 96.9 FM

Radio Gold FM 96.9 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Nam auzit de tipul ãsta. Dau un telefon ºi verific pãrşile maºinii furate aici ºi a numerelor. Dacã ei descoperã ºi numai un stop furat, ai încãlcat termenii eliberãrii. Şil aminteºti acum? ªtii, mil amintesc. Pãrea un copil bun. E mort ºi sunt dispusã sã pariez cã ai avut ceva dea face cu asta. Derek a purtat culorile ºi ai fost prins datoritã emisiunii. De asta ai pus un contract pe el. Sar putea sã fi fost puşin enervat. Dar puºtiul a venit respectuos. A adus o donaşie. O donaşie? Ce sunteşi voi, Armata Salvãrii? ªi eu am fost surprins, dar bãnuiesc cã Derek a simşit cã de mii ar putea ajuta la calmarea mea. Chiar te aºtepşi sã cred cã un actoraº a avut destui bani ca sãşi dea de bãtrâne, din senin? Asta sa întâmplat. De unde a obşinut banii? Nu am întrebat ca sã vãd dacã i sa returnat impozitul. Nu era treaba mea cum a fãcut el rost de bani. A adus banii ºi a fost destul de bine. Nu uişi de partea cu ºantajul, partea în care iai cerut prietenei tale sã transmitã un mesaj cã Derek trebuie sãşi plãteascã de mii? Iai dat o sãptãmânã ca sã o facã. Na putut agonisi banii, aºa cã lai ucis. Iubito, cei asta? Pot explica. Ce Asculta Radio cãutai sã vorbeºti cu javra aia? Ascultã, când ai ieºit din puºcãrie, mam îngrijorat cã aveai de gând sã faci vreo prostie, aºa cã mam dus sã vorbesc cu puºtiul ºi iam spus cã dacã nu voia sã aibã necazuri, sãşi aducã o donaşie anticipatã. Deci lai avertizat? De asta a venit aici? Nu am suportat gândul de a te pierde din nou. Singura cale prin care te întorci la închisoare, e peste cadavrul meu. Ursuleş Asculta Radio E cel mai romantic lucru pe care lam auzit vreodatã, iubito. Vino aici. Alibiul lui Billy se verificã. Barmanul a confirmat cã a jucat biliard pânã la închidere. Am vorbit cu informatorul nostru ºi nu e niciun zvon cã victima noastrã sã fi apelat la cãmãtarii cunoscuşi. Ce vreau sã ºtiu e cum un striper vine cu atâşia bani aºa rapid? Bani ºi Aur. Radio Live, te uişi la prea multe reclame. Iam verificat ºi contul de la JLP Bank Corp. Na avut niciodatã în cont mai mult de vreo douã mii de dolari. Stai puşin. Dacã Derek a avut un cont la JLP Bank Corp, de ce era o chitanşã de depozit de la Rampart Federal în maºina sa? Sã verificãm retragerile de de mii de la sucursalele Rampart Federal pentru ziua în care Derek la plãtit pe Billy. Nu ºtiu cum de şia scãpat asta. Rampart Federal de pe strada a afiºat o tranzacşie de mãrimea asta, fãcutã de un oarecare Jesse Mandalay la : în acea zi. Derek avea o carte de vizitã de la Jesse Mandalay îndoitã întruna din cãrşile sale. Am sunat numãrul. A fost deconectat. E posibil ca Mandalay sãi fi împrumutat banii lui Derek. Poate cã Derek a crezut cã avea un plan de platã flexibil, a avut nevoie de mai mult timp ºi Mandalay la ucis pentru ei. Banca ne trimite imaginile de supraveghere ale lui Mandalay, chiar acum. Iatã. Uitel pe Mandalay luând banii. Da, dupã cum aratã costumul, afacerea cu împrumuturile trebuie sã fie destul de profitabilã. Bine, sãi vedem faşa tipului. Staşi, staşi, staşi. Ãsta nu e Jesse Mandalay. E Derek cu pãr alb. Jesse Mandalay e Derek. Directorul sucursalei a spus cã Derek retrãgea bani dintrun cont numit Sunfire Limited. ªi alter egoul sãu Jesse Mandalay? A fost semnatarul, dar restul e un mister. Sunfire e legat de un cont din strãinãtate ºi singura persoanã cãtre care duce este Mandalay. Pista unor bani care duce înapoi la un bãrbat care nu existã. Derek îºi vopsea pãrul în alb, purta costume elegante pentru a pãrea mai distins ºi citea cãrşi despre finanşe ºi investişii ca sã poatã juca rolul lui Jesse Mandalay pentru cineva. Dar de ce sã angajezi un actoraº pentru a face pe omul de afaceri? Am fãcut niºte cercetãri asupra unor companii chinezeºti care Asculta Radio câteodatã angajeazã un bãrbat alb ca sã pozeze în director la ceremonii de tãiere de panglici, întâlniri ale acşionarilor, pentru a insufla încredere în investitori. În acelaºi fel, un student ce cautã capital pentru o speculaşie va angaja câteodatã un tip mai în vârstã, cineva care aratã mai Asculta Radio distins, pentru ai ajuta sã asigure banii. Deci, dacã Derek a fost angajat pentru a fi chipul unei companii, atunci indiferent cine la angajat a fost persoana din spatele contului bancar. Sã vedem dacã putem urmãri vreun cec ce a fost depus la Sunfire Limited de curând. Dacã putem lua urma banilor, poate ne putem da seama dacã Jesse Mandalay a fost un rol pentru care sã mori. Da. Ãsta e Mandalay. Sutã la sutã. De ce? Drã Lombardo, trebuie sã ºtim despre cecul de . de dolari pe care i laşi scris acum douã zile. Sigur. Au fost banii cel mai bine cheltuişi. Pentru ce erau banii? O excelentã ocazie de investişie. Prietena mea Sammi a auzit de la prietenul ei Ronni care a auzit de la vãrul sãu Pauly despre prezentarea dlui Mandalay. ªi care era obiectul vânzãrii? Frumoasele apartamente Braverman pe idilicul mal Hoboken. ªi Mandalay a fost chiar el acolo? Nea dat vestea grozavã ca dacã dãm în acea zi . de dolari, putem achizişiona un etaj pentru . de dolari. Un etaj pe malul râului? ªtiu. Uimitor, da? Uimitor este Asculta Radio este cuvântul potrivit, da. Da, trebuie sã fii bãtut în cap sã ratezi o astfel de afacere. A mai dat cineva de la prezentare un cec lui Mandalay în acea zi? Toatã lumea. Tata a fost destul de supãrat cã am luat banii din fondul meu pentru facultate, dar când iam explicat cã aceºtia vor fi cuprinºi în preşul de achizişie, a recunoscut cã avem oameni de afaceri deºtepşi în familie. Lãsaşimã sã ghicesc. Contractul este la poºtã, da? Da, asta e. Apartamentele Braverman. ªi asta trebuie sã fie sala de prezentare. . pentru unul din astea? O sã iau douã. Radio Live, sã mergem. Scuzaşimã. Vã pot ajuta? Polişia New York. Cine rãspunde aici? Eu. Eu sunt dezvoltatorul Asculta Radio Bert Kramer. Suntem aici pentru Jesse Mandalay. Îl cunoaºteşi? Din nefericire. ªi dacã îl mai vãd vreodatã, o sãi sparg falca pentru tot rahatul prin care am trecut. Lãsaşimã sã ghicesc. A profitat de dvs. Al naibii de adevãrat. A încercat sãmi vândã nenorocita de proprietate ca ºi cum ar fi fost a lui. A apãrut aici susşinând cã e agent imobiliar ºi avea un raport despre toate proprietãşile pe care lea vândut.Lasă un răspuns