Radio Star 90.2 FM

Radio Star 90.2 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

ªi iaşi dat acces în clãdire? A vrut sã aducã o coloanã de clienşi ºi a insistat sã fie duminicã, aºa cã iam dat codul de la uºã. Cum aşi aflat cã nu era autentic? Chiar din acea zi, am avut oameni care veneau spunând cã au încheiat târgul cu Mandalay ºi ameninşând cu darea în judecatã. Avem motive sã credem cã Mandalay lucra cu un partener. Va mai contactat altcineva? Nu. ªi când chiriaºii au plecat, sa aºternut liniºtea. Dar am sunat câşiva alşi dezvoltatori ºi cu siguranşã, tipul ãsta, Mandalay, a adus oamenii pe proprietãşile lor. Acum au ºi ei dea face cu aceeaºi încurcãturã. Aveşi vreo broºurã? Caut o locuinşã. A mea a sãrit în aer. mii un loc peste tot în Jersey. útia se adunã repede. Nu înşeleg de ce Derek încã mai lucra ca striper în noaptea în care a fost ucis dacã era implicat întro escrocherie care îi aducea atât de mulşi bani. Pentru cã nu el aducea toşi banii. Era doar un actor angajat pentru cum arãta ºi pentru personalitatea sa ca sãi farmece pe investitori. Deci tot timpul, Derek îl vede pe partenerul sãu ducând banii la bancã Asculta Radio ªi când intrã în necaz cu motocicliºtii dintro datã are nevoie de bani Asculta Radio Uºureazã contul bancar cu de mii de care avea nevoie ºi partenerul sãu îºi dã seama. Ceea ce duce la o confruntare încinsã în care recunoaºte cã a împrumutat banii, dar Asculta Radio dar spune cã se retrage din escrocherie. Beckett. Am înşeles. Mulşumesc. Radio Live ºi Esposito au fãcut ceva sãpãturi ºi au aflat adevãratul proprietar al contului Sunfire pe care la folosit Derek pentru a scoate banii. Articolul de integrare a fost semnat de însãºi vãduva noastrã iubitoare de orhidee Asculta Radio Rebecca Dalton. Taci din gurã! Beckett, eºti sigurã de asta? Domnule, e totul aici negru pe alb. Am urmãrit banii din escrocheria imobiliarã pânã la acest cont offshore din insulele Cayman. Deci Derek decide cã a terminat sã joace rolul lui Mandalay ºi pentru cã ºtie prea mult, singura opşiune e sãl ucidã. Ai avut dreptate. Am putut confirma reºedinşa Rebeccãi Dalton. Ia un mandat sã cãutãm arma crimei. Ca cineva care scrie toate finalurile dintro carte, pot spune doar Asculta Radio uimitor. Poşi spune asta dupã ce obşinem mãrturia. Dnã Dalton, am fãcut o cercetare amãnunşitã a finanşelor dvs. Aşi pierdut ceva bani de când va murit soşul. Clienta mea nu trebuie sãºi justifice obiceiurile de a cheltui. Trebuie dacã este relevant pentru cazul meu. Ce au dea face banii mei cu moartea lui Derek? Totul, de fapt. Sã vedem, este o linie de îmbrãcãminte care na Asculta Radioit niciodatã, o afacere ratatã cu bijuterii. Adicã, ar trebui sã continuu? Asta nu mã face criminalã. A fost doar o chestiune de timp pânã când au dispãrut toşi banii. Derek era chipeº, era fermecãtor. ªtiaşi cã a fost un actor modest. Îl fãcea tipul perfect pentru a prezenta investitorilor ocazii pe care nu le puteau refuza. Asta e în mare, speculativ ºi afirmaşiile dvs nu au o bazã. Derek a luat de mii dintrun cont care inişial nea dus în cre Asculta Radio contul Sunfire. Asta nui posibil. Nici mãcar nam semnat asta. Rebecca, te sfãtuiesc sã nu mai scoşi niciun cuvânt. Stai puşin. septembrie? Nici mãcar nu eram în şarã. ªtim. Data la care a fost semnat? Gustaşi calcan în mijlocul sãptãmânii modei de la Paris. ªtiam cã orice fost model care îºi merita numele ar fi fost acolo ºi bineînşeles, dupã verificarea înregistrãrilor zborurilor, eraşi la Paris. ªi în timp ce dvs beaşi ºampanie, avocatul dvs îºi folosea accesul la informaşiile dvs pentru a crea o înºelãtorie în numele dvs. Fura ºi de la dvs, scurgând bani în contul sãu offshore. De asta afacerile dvs au eºuat. El ia oferit lui Derek o slujbã pe la spatele dvs ca sãl joace pe Jesse Mandalay. Banii erau buni, dar când motocicliºtii au venit dupã Derek, a avut nevoie de mai mulşi. Dumnezeule. Michael, ce ai fãcut? Când ai aflat cã Derek a fãcut o retragere neautorizatã, lai înfruntat, dar ºtia cã nu te puteai duce la polişie, aºa cã şia spus cã voia sã se retragã. Nui puteai permite sãşi expunã ºantajul, aºa cã lai urmãrit de la apartamentul sãu ºi apoi lai ucis în acea noapte. Nu mai spun niciun cuvânt. Vrei un avocat Asculta Radio sau vrei sã angajezi un actor sã joace rolul pentru tine? Ce sa întâmplat cu cazul actorului luptãtor? Au gãsit arma crimei în biroul avocatului. A mãrturisit întrun efort de a ajunge la o înşelegere. Doamne. E aºa de trist. Bietul bãiat, încerca sã prindã o ocazie ºi a continuat sã calce în rahatul câinelui. Ar trebui sã brodezi asta pe o pernã. Bunã scumpo. Avem o Sandra Dee în mijlocul nostru? Nam obşinut rolul. Scumpo. Asta e Asculta Radio cel mai bun lucru ce şi sa întâmplat. Respingerea e principiul fundamental al unei cariere grozave de actor. Un actor, pânã na suferit, nu a trãit cu adevãrat. Mulşumesc, bunico. Cu plãcere. ªi de altfel, audişiile sunt ca bãrbaşii. Mai este încã una dupã colş. Da. Unde te duci? Avem nevoie de îngheşatã ca sã uºurãm durerea. Mã duc la magazinul din colş. Îmi pare rãu, scumpo. Pot recunoaºte ceva? Mereu. Sã merg împotriva lui Kelly ma fãcut sãmi dau seama cã nam vrut cu adevãrat rolul. Pot înşelege cât de flãmândã era ºi nam vrut so dezamãgesc pe bunica, dar numi place cum o face. Poate cã nu e „în sângele tãu” cum ar spune bunica. Sunt mândru de tine cã ai încercat. Mulşumesc, tatã. ªi este o poleialã de argint. Dupã anunş, profesorul de teatru mia oferit postul de director de scenã. E mult mai aproape de stilul meu ºi reuºesc sã pãstrez toate treflele de dupã ore. Micuşa mea super afirmatã. Felicitãri cã nu ai obşinut rolul. Ce miroase aºa bine? Proiect ºtiinşific? Nu, e un animal de casã. Salutãl pe Theodore, tatã. Sunt „bonã la ºobolan” pentru Ashley. Salut, Theodore. Cum merge cursa? ªtiai cã durata medie de viaşã a unui ºobolan e de doitrei ani? Ashley îl are pe Theodore de cinci. ªi acum e prima datã când îl lasã cu altcineva. Are încredere în tine pentru comoarã Asculta Radio E un pas mare întro relaşie. Cred cã aºa e. Trebuie sã spun cã micul împingãtor de roatã nu e foarte sârguincios cu exercişiile. Cred cã de vinã sunt ochiºorii lui ameninşãtori. E un ºobolan, mamã. Toşi au ochi ameninşãtori. De acolo vine ºi fraza. Tatã, sunt pentru Theodore.Lasă un răspuns