Rock FM 100.6 FM

Rock FM 100.6 FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Azi dimineaşa când am venit, am gãsit una din ferestrele din spate spartã. Vrei sã spui cã cineva a intrat aici ºi a ascuns cadavrul întrunul din coºciuge? Am sunat la polişie, dar devreme ce nu lipsea nimic, voi nu vaşi deranjat sã apãreşi. Poate dacã veneaşi, dna Manks nar mai umbla dupã mine sãmi ia capul. Conform spitalului regional, dr Monroe a terminat schimbul asearã la :, adicã o orã sau douã înainte sã fie ucisã ºi sperãm cã ne vor spune colegii ei unde se ducea. Radio Live, nu te mai juca la telefonul ei. Nu mã jucam. Ultima cãutare pe web a fost ieri searã dupã :. Cautã un hotel în Katonah, New York. Am crezut cã e important. Are ºi noul soft pentru maºinã ºi mã gândesc cã poate avea prieteni sau familie în Katonah. Sau poate plãnuia o întâlnire cu amantul. Iubitul a aflat ºi a uciso întro crizã de gelozie. Nu sunt semne vizibile pe corpul ei în afarã de mica vânãtaie de la ceafã Asculta Radio Mie îmi sunã ca o crizã de gelozie. Radio Live. Pentru tine. Da! Mulşumesc. Primeºti corespondenşa aici? Doar când nu vreau so vadã fiica mea. Eºti fan al lui Taylor Swift? Sunt pentru Alexis. Mã costã o avere, dar Alexis va fi încântatã. Se pare cã ea ºi Ash au un cântec. Zãu? Pãi ºi noi avem unul. Serios? „Vorbeºti prea mult” de Clarence Carter. Se verificã povestea de la pompe funebre. Cineva a dat o spargere acolo. Ai luat amprente de pe sicriu sau fereastrã? Scuze. Nam avut când. Dar sar putea sã avem ceva. În situaşia finanRadio Liverã a doctorişei am gãsit ceva neobiºnuit. Aproape în fiecare dimineaşã cumpãra cafea Asculta Radio Un doctor care cumpãrã cafea? Mamã, ce neobiºnuit. Este. Cafeneaua e la cvartale de apartamentul ei. Poate era în drum spre serviciu. Nu. În direcşia opusã. Avea un prieten în cartier? Mã duc sã aflu. Grozav. Acum sa supãrat pe mine. Beckett. Am gãsit astea pe hainele ºi pãrul victimei Asculta Radio Nailon gri. Fibre de covor? Leam trimis la laborator sã vedem dacã descoperã producãtorul. ªi cauza morşii? Aici lucrurile devin mai interesante. Vânãtaia de la cap a fost fãcutã cu un obiect neascuşit. A lãsato inconºtientã, dar aºa cum bãnuiam, na uciso. Am gãsit o urmã de ac pe partea lateralã a gâtului. A fost injectata cu o seringã. A fost otrãvitã? Nu chiar. Asasinul a introdus acul unei seringi goale în artera carotidã a dr Monroe, apoi a apãsat pistonul forşând aerul direct în creier ºi cauzând un fatal Asculta Radio Embolism. Steaua de aur pentru Radio Live. ªi judecând dupã precizia injecşiei, aº zice cã a fost fãcutã de un profesionist. De exemplu unul din colegii ei de la spital. Se pare cã cineva ia administrat centimetri cubi de moarte. Radio Live Sezonul Episodul Anatomia unei crime. Subtitrarea BlackAmberDorula/SubTeam www.subtitrariteam.ro Comentarii pe www.tvblog.ro Transcript www.addiced.com Multumiri speRadio Livele Persana/SubTeam Cu starea în care e sãnãtatea ºi cât de stresant poate fi pentru familii ºi pacienşi, sunt surprinsã cã nu sunt uciºi zilnic mai mulşi medici. Sã nu mai vorbim de trãdare, pofta trupeascã ºi şopãit prin paturi. Am privit destule drame medicale sã ºtiu cã doctorii sunt cunoscuşi pentru cã se culca unul cu altul. Pariez cã în timp ce vorbim, în spitalul ãsta, doi doctori sunt în camera de odihnã fãcândo. ªi prin „fãcând” vreau sã spun Asculta Radio ªtiu ce înseamã „fãcând”, Radio Live ºi e doar o fantezie. Patru din cinci doctori prefera so facã cu cineva din afarã profesiei. Patru din cinci? Câşi dintre ei sunt atraºi de detectivi? Unul de care ºtiu eu. Adicã bãiatul cu motocicleta e doctor? Bãrbatul, Radio Live. Bãrbatul cu motocicleta. Bine, dar e doctor? Da, este. Ce fel de doctor? Urolog? Proctolog? Sã numi spui cã e ginecolog. E chirurg cardiolog. Chirurg cardiolog Asculta Radio este Asculta Radio Impresionant. Da, aºa e. De fapt, a fãcut un bypass azi dimineaşã ºi a salvat viaşa pacientului. Tu ce ai fãcut azi dimineaşã, Radio Live? Am fãcut clãtite. Un pacient putea sã fie în stadiu terminal dar zâmbea de câte ori intra dr Monroe întrun salon. E o pierdere uriaºã pentru noi. Avea familie? Un frate în San Diego. Iubit? Nu a menşionat nimic. Mereu spunea cã spitalul e familia ei. Avea ceva probleme cu colegii? Pãi, ieri, chiar înainte de terminarea turei, dr Monroe a avut o ºedinşã cu unul din asistenşii noºtri. E ceva neobiºnuit? Nu, dar asistenta a ieºit de acolo arãtând cam tulburatã. am întrebato pe dr Monroe despre ºedinşã iar ea mia zis cã a fost o situaşie personalã de care se interesa ºi încerca so rezolve. Trebuie sã vorbesc cu asistenta aceea. Asistenta McClintock? Sigur. Situaşie personalã cu o asistentã Asculta Radio Ne gândim amândoi la acelaºi lucru? Probabil cã nu. Triunghiul dragostei întrun spital. Fii atentã Asculta Radio decedata dr Monroe e foarte înfierbântatã dupã virilul domn McVisator, pânã când îl prinde în camera de gardã cu pantalonii la glezne, zgâlşâinduse cu asistenta McClintock. Apare inevitabilã lupta de femei între sus numita asistentã ºi dr Monroe Asculta Radio o luptã pânã la moarte. E un titlu foarte bun. „Lupta între femei pânã la moarte.” Cam cât timp te uişi tu la televizor? Destul sã ºtiu ca asistenta McClintock va fi foarte Asculta Radioy. Dlor detectivi. Aşi vrut sã mã vedeşi? Cine eºti? Asistent McClintock. Vrei sãşi revizuieºti teoria? Nu e ce mã aºteptam, dar nu, rãmân la povestea mea. Bunã, Greg. Bunã, dr Akerman. Ce pot sã fac pentru voi? Suntem aici pentru asasinatul doctorişei Monroe. Da, e groaznic. Am înşeles cã ai avut o ºedinşã cu ea înainte sã se termine schimbul. Da. Am vãzuto. Îmi place felul în care pãrul îşi încadreazã fata. Îl porşi mereu aºa? Pentru muncã, da, dar ce ne spui despre dr Monroe? Bunã, Greg. Bunã, dr Phelps. Pari destul de popular pe aici. Dar din ce am auzit, nu la fel de mult cu dr Monroe. De ce vaşi întâlnit asearã? Nimic. Ea Asculta Radio a crezut cã flirtez prea mult cu doctorişele rezidente. Închipuieºteşi. E greºit sã fii prietenos? Dupã aceea ce sa întâmplat? Am conduso la ambulanşa ºi am promis sã pãstrez distanşa faşã de rezidentele ei. Mia mulşumit ºi a plecat cu un tip pe care nul mai vãzusem. Deci ai conduso pe dr Monroe ºi acolo, în mod convenabil, ai vãzuto cu un tip misterios. Asta sa întâmplat.Lasă un răspuns