Radio România International 1 99.85 FM

Radio România International 1 99.85 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Nimeni nu mai formeazã un numãr pe telefon. Raportul preliminar al scrisorii nu nea dat cine ºtie ce. Nu erau amprente bune ºi nici ADN. Iar poºta vine la ora : în clãdirea lui Vivien. Timp suficient pentru criminal sã scrie ºi so trimitã dupã ce a murit ea. Dar de ce? De ce sã treacã prin toate astea? Sã ne şinã ocupaşi cu teoriile astea aiurite ºi sã urmãrim bãrbaşi în negru în loc sã urmãrim dovezile palpabile. Serios, Radio Live. Scrisoarea nici mãcar nu era semnatã. Am vorbit cu Penny Marchand despre asta. Spune cã e posibil ca mama ei sã redacteze o scrisoare ºi sã no semneze în caz cã previziunea ei nu se adevereºte. Nar fi vrut ca greºelile ei sã fie vândute pe internet. Dar nu putem dovedi cã Vivien a scris acea scrisoare. Pânã nu se adeveresc ºi celelalte. Eu am de Asculta Radio Bun. Vaşi întors. Cred cã am ceva. Vã amintişi primul caz important al lui Vivien? Da, tipul cu soşia dispãrutã ºi cu iubita blondã pe nume Amber. El se numeºte Steve Adams. Îl aduc acum polişiºtii. Nu sa gãsit nici acum cadavrul soşiei lui. A fãcut ani pentru crimã de gradul II. Lau eliberat condişionat acum luni, doar dupã ce a fost de acord sã poarte o brãşarã cu dispozitiv de urmãrire. Lam sunat pe ofişerul supraveghetor care nea trimis asta. GPSul la detectat pe Steve la adresa lui Vivien luni dupã amiazã. Vivien terminã cu Paula ºi Marina la :, Albert Moreno iese pe uºa din spate la :, iar acum e momentul pentru întâlnirea cu T.J. de la :. Steve Adams a fost acolo de la : la :, aºteptând o ºansã. Deci aºteaptã acolo pânã când e singurã, sare pe ea, o înjunghie ºi apoi o îndeasã în canapea. E hãrşuire! Uºurel. Nam fãcut nimic rãu! Pe aici. Calmeazãte. El e îmbrãcat în negru. Trebuie sã fie o coincidenşã. Sau el e vinovatul. Nam uciso eu. Tu ai fost ultima persoanã care a vãzuto în viaşã. GPSul de la glezna ta aratã cã ai fost în biroul lui Vivien mai mult de o orã în ziua în care a fost ucisã. Dar nu pentru ce credeşi voi. Sãptãmâna trecutã am primit un telefon de la cineva pe nume Cody Donnelly. E producãtor de reality showuri. A zis cã mã poate ajuta sã mã reabilitez. Cum avea de gând sã facã asta? A doua zi dupã ce a dispãrut soşia mea, Vivien a spus polişiºtilor cã a avut o viziune cu mine întrun bar. Împreunã cu iubita mea, Amber. Care a fost adevãratã. Cã am fost acolo? Da. Dupã care a spus cã a avut alte viziuni Asculta Radio cã aº fi uciso pe soşia mea, ceea ce nam fãcut. Dar a avut o datã dreptate, cu Amber, aºa cã toatã lumea a crezuto. Numai cã Vivien minşise ºi despre asta. Ce vrei sã spui? Cody Donnely mia spus cã avea dovada cã Vivien era clienta barului în care am duso pe Amber în acea zi. Deci ma vãzut cu proprii ochi. Na fost nimic psihic acolo, nimic. Teai gândit cã dacã dovedeºti cã Vivien e impostoare, atunci oamenii nar mai crede cã şiai ucis soşia. Sunt nevinovat, dar graşie lui Vivien, toatã lumea din stat crede cã miam ucis soşia. Ea sa ales cu mai multe afaceri. Eu am primit de la la ani. ªi lui Cody Donnelly cei ieºea? Voia ca eu ºi Vivien sã venim în emisiunea lui, „Miai ruinat viaşa”. Ador emisiunea aia. E vorba de oameni care se dezlãnşuie împotriva celor care leau fãcut ceva rãu. Se terminã cu lacrimi ºi pupãturi. Eu ºi Cody am fost la biroul ei cu o echipa de filmare. Am stat afarã în camionetã aproape o orã. Când a ieºit, am luato la întrebãri. Am numito escroacã. Cody mia zis sã exagerez, aºa am fãcut. ªi Vivien cea fãcut? Sa cam speriat. Apoi a urcat întrun taxi ºi a plecat. Cody ma lãsat la apartamentul meu de pe Second cu ºi nam mai vãzuto de atunci. GPSul aratã cã Adams era în apartament în momentul în care a fost ucisã Vivien. Gãseºtemi niºte martori care sã confirme. Nai încredere în GPS? Nu, chestiile astea pot fi contrafãcute. Vivien ia spus fiicei ei cã va fi la birou toatã dupã amiaza, dar la : ia un taxi ºi pleacã la întâlnirea cu JT. Sãl gãsim pe producãtorul lui Steve Adams, Cody Donnelly. Vreau sãl vãd pe el ºi imaginile cu Vivien mâine dimineaşã la prima orã. Se rezolvã. Mã bucur foarte mult cã ai venit. No sãşi vinã sã crezi ce zi am avut. Cred cã team întrecut. Mamã, ce sa întâmplat? ªi de ce eºti încã logoditã cu unchiul Chet? Richard Asculta Radio Chet e mort. Ce? Cum? Mam dus la apartamentul lui de dimineaşã ºi copiii lui erau acolo, Boomer ºi Lotte. Au spus Radio Online cã a avut un atac cerebral în somn. Doamne Asculta Radio Era aºa de tânãr ºi Asculta Radio Mamã, îmi pare atât de rãu. Deci Asculta Radio Boomer ºi Lotte vãd inelul. Normal, bãnuiesc cã tatãl lor ºi cu mine suntem logodişi ºi acum sunt îngrijoraşi pentru cum voi primi veºtile. ªi Asculta Radio aºa cã am petrecut întreaga zi cu ei, primind vizitatorii. Ei continuã sãmi spunã cât de fericit a fost tatãl lor de când suntem împreunã ºi cum am fost Asculta Radio dragostea vieşii lui. ªi am fost pe cale sãi frâng inima. Acum vor ca eu sãi aduc elogiul. Nu cred cã pot. Richard. Mamã, îmi pare rãu. ªtiu. Îmi pare rãu. E atât de Asculta Radio Hai, hai, hai. Uiteo. O vãd. Dute ºi iao. Vivien Marchand, îşi aminteºti de mine? Ai spus polişiºtilor cã ai avut o viziune cu mine întrun bar. Astai înregistrarea cu Cody Donnelly? Da. Te aºteaptã în camera interogatoriilor. Undei Radio Live? A avut niºte probleme personale de care sã se ocupe. Ce avem? Pânã acum, merge cum a spus Steve Adams. Vivien iese, el se bãgã în faşa ei. ªi pot dovedi. Luaşil de aici Asculta Radio Ea se urcã în taxi. ªi vedem parşial numãrul de înmatriculare. O sãl verific. Sã vãd dacã pot afla unde a lãsato taxiul. Opreºtel, opreºtel. Detectiv Beckett! Bunã. Penny, ce cauşi aici? Putem vorbi undeva în particular? Ce sa întâmplat? Şiai amintit ceva? Nu. Nu e asta. Mie teamã cã nam fost complet cinstitã cu tine ieri. Adevãrul e, cã am puşin din ce avea mama. Câteodatã am vise ce înseamnã ceva. Team visat noaptea trecutã. Bine. Nu pot explica de ce, dar simt puternic cã trebuia sãşi spun ceva. Ceva important. Eºti pregãtitã? Sunt pregãtitã. Alexander. Alexander? Alexander. Nu ºtiu cine sau ce înseamnã pentru tine. Nu ºtiu niciun Alexander. Vei ºti. Vei întâlni un Alexander. ªi va fi extrem de important pentru tine. La o datã viitoare sar putea sãşi salveze viaşa. Bine. E bine de ºtiut. Mulşumesc, detective.Lasă un răspuns