Radio AS 89.9 FM

Radio AS 89.9 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Sunt ºanse sã cearã un avocat, dar încearcã sãl opreºti. Cum ar trebui sã facã asta? Nu cred cã poate. Reiese cã te gândeºti la mai multe decât la Kim Foster. Vãd numele a altor ºapte femei aici. Radio Live. Spunemi cã ai gãsit ceva. Pânã acum, nimic. Nicio frânghie, nicio uniformã, nimic care sãl lege de vreuna din victime. Continuaşi sã cãutaşi. Chestia e, cã ecusonul e cauza probabilã a aducerii mele aici. Dar am explicat amprenta ºi pânã acum, sunt sigur cã miaşi verificat povestea. De fapt, încã mai verificãm. ªtiu cum merge asta. Nu aveşi probabil motiv sã mã reşineşi. Aºa e? Nul putem reşine? Numai în filme. Deci poate pleca de aici? Dacã nu cumva, ea îl prinde cu minciuna ºi îi dã motiv sãl reşinã. Acum vreau sã plec. Bine. În regulã. Poşi face asta. În secunda în care ceri un avocat ºi pleci, devii şinta unei anchete serioase. Îşi va întrerupe viaşa în moduri pe care nici nu şi le imaginezi. Deja sunt şintã. Da? Ei bine, nu trebuie sã fii. Uite, adevãrul e, cã nu avem nicio dovadã care sã te lege de acele crime. Totul ajunge la Kim Foster. Chiar dacã amprentele tale au ajuns pe ecuson accidental, cu dosarul tãu, încã arãşi a suspect pentru noi. Deci Kim Foster e o problemã pentru tine. Dar poşi înlãtura aceastã problemã. Ai spus cã nai fost în apartamentul ei. Unde erai la :, seara trecutã? Mie cemi iese de aici? Dacã alibiul şi se verificã, atunci trecem mai departe. Mergem dupã adevãratul ucigaº. Am plecat de la muncã la :. Mam dus acasã, cum fac de obicei. Am ajuns acasã, poate pe la : ºi am rãmas acasã toatã noaptea. Eºti sigur de asta? Absolut. Asta e de la o camerã de trafic vizavi de apartamentul lui Gates. Asta e. Asta va dovedi cã a minşit. La : era în drum spre apartamentul lui Kim Foster. Stai. Înapoi Asculta Radio Opreºte. Opreºte. Opreºte acolo. Ãsta e el. :. Nu, nu se poate. Ba da. Uite. Aceiaºi perciuni Asculta Radio ªi este ºi tatuajul cu ºarpele. Atunci a ieºit prin spate ºi sa dus la Kim. Cum ar fi ajuns de pe strada în Midtown ºi ºiar fi schimbat hainele în Asculta Radio patru minute? Nu ºtiu, dar a fãcuto. Putem mãri imaginea? Poşi so mãreºti cât vrei. Nu schimbã faptele. Trebuie sãl eliberãm. Domnule, tocmai Asculta Radio Numi place mai mult ca şie, detective, dar are alibi. Se pare cã am înşeles greºit. Eºti liber sã pleci. Cu acest triplu asasin umblând liber, mai bine vã şineşi pe cei dragi aproape. Sper sãl puteşi prinde. Puneşi o echipã de supraveghere pe urma lui. Nu vreau sãl pierdem pe ticãlos din vedere. Nu arãşi adorabil în dimineaşa asta? Imi întâlnesc admiratorul secret astãzi. Îmi pot imagina scenã. Tu ºi admiratorul secret aşi fost de acord sã vã întâlnişi la cantinã. Te uişi la toate feşele. Care dintre ei este? Admiratorul tãu secret foloseºte semnalul stabilit ºiºi pune o porşie dublã de piure de cartofi în farfurie. E Asculta Radio chipeº, încântãtor, întrun mod Asculta Radioual ne ameninşãtor. Frumoasã încercare, dar va fi mult mai misterios. Ascultã la asta. „Dacã vrei sã te întâlneºti cu mine, voi fi în Strawberry Fields, la :.” „ªi eu sper sã fii acolo.” Nu. Nu, nu, nu. Nu, nu te duci. Înainte, practic mai forşat sã aflu cine este. Nu în parc. Nu singurã. Dar am fost acolo de un milion de ori Asculta Radio Stai, stai, stai, stai. Primul bilet pe care lai primit Asculta Radio „O funie de pãr blond deschis.” „Funie”? „Blond deschis”? Blond deschis înseamnã blond. Sunt roºcatã. Exagerezi complet. Mã întâlnesc cu admiratorul secret ºi astai tot. Richard, dragule, are dreptate. Eºti total iraşional. E ca atunci când jucam în „Cui ie teamã de Virginia Woolf?” ªi am crezut cã dublura mea încerca sã mã otrãveascã. Da. Analizele zilnice de sânge pe care leam plãtit. Stai. Tea otrãvit. Ciocolata elveşianã pe care şia dato era un laxativ. A adãugat o anume imperiozitate jocului meu. Dar ideea e, cã miai acceptat paranoia. De aceea, voi fi în parc, la :, la o distanşã discretã ca sã mã asigur cã admiratorul secret al Alexei nu e un ucigaº cu toporul. Mulşumesc. Cu plãcere. Spunemi cã lai arestat pe Gates. Nici mãcar peaproape. Adicã, nu ºtiu cum, Radio Live, dar el a uciso pe Kim Foster, ºi o va face din nou. Nu au apãrut elemente noi? De obicei mã suni cu noutãşi. Ai sunat ca sãmi ceri sfatul. Naº spune chiar aºa. Nu, nu, nu. Sperai sã am vreo teorie ciudatã, un fel de discernãmânt pãtrunzãtor ce near conduce la o breºã. Pãi Asculta Radio ai? Nu! Nam nimic. Îmi trebuie o dovadã. Adicã, cineva cu care a vorbit, orice. Dacã Gates ia mãrturisit lui Radio Live despre urmãtoarele crime? Radio Live no sã vorbeascã cu noi. A fost bãtut în curtea închisorii în dimineaşa asta, ºi crede cã Gates are legãturã cu asta. Se pare cã lui Gates îi e fricã de ce ºtie Radio Live. Pleacã Asculta Radiolui de lângã mine. Ascultã, Radio Live, ne mai trebuie ceva informaşii despre Marcus Gates. Nu înşelegeşi? Sunt un om mort, mulşumitã vouã. Nu ºi dacã te scoatem. Procurorul a fost de acord sãşi acorde eliberarea mai devreme ºi protecşia polişiei. Gates ºtie de prietena mea Asculta Radio Donna Gallagher. Ar putea ajunge ºi la ea. Atunci ne vom asigura cã nu va reuºi. Trebuie sã mergem mai departe cu asta, Radio Live. Ultima ºansã. Bine. O so fac. Accept înşelegerea. Trebuie sã ºtim Asculta Radio şia vorbit vreodatã Gates despre atacarea femeilor? A fost o datã. Mia spus de tipa asta Asculta Radio Sara, din Soho. Ar putea fi Sara Townsend. Mia spus cum a dat buzna la ea acasã ºi lucrurile au scãpat de sub control, dar trebuie sã fi fost destul de rãu, pentru cã Gates mia spus cã era îngrijorat cã polişiºtii erau pe urmele lui, aºa cã a spart o sticlã în capul tipului ãluia ca sã fie închis. Aºa, ar fi scãpat pentru o vreme. E un început bun. Mã numesc detectiv Radio Live. Sunt noul tãu prieten cel mai bun. Motelul ãsta e sub supraveghere. Pentru siguranşa ta, nu poşi pleca sau folosi telefonul. Acum, tu ºi cu mine trebuie sã revedem tot ce şia spus Gates, chiar dacã pare o prostie sau lipsit de importanşã. Povestea lui Radio Live se potriveºte cu faptele. Sara Townsend a fost a ºasea victimã a lui Gates, ºi locuia în Soho. Cum e cu atacul mortal cu sticla? ªi asta se potriveºte. A fost la o sãptãmânã dupã moartea Sarei. Se pare cã Gates sa trimis singur la închisoare dinadins.Lasă un răspuns