Radio Craiova 102.9 FM

Radio Craiova 102.9 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Se pare cã a gãsit ºi el aceleaºi poze ca ºi noi ºi sa gândit ca iubitul o exploata. Îi era teamã cã dacã sunã la polişie, secretul ei ieºea la suprafaşã ºi erau ruinaşi amândoi. Aºa cã sa decis sã se ocupe personal. Din nefericire, Jeremy era beat, a devenit violent ºi Justin la ucis. Apoi a fãcut sã parã sinucidere. Când a aflat Amber, la ameninşat cã anunşã polişia ºi el a uciso. Un întreg concurs de alegeri proaste. Bravo vouã. Bravo Asculta Radio tuturor. Vã mulşumim. Vãd o reginã a frumuseşii demnã de o coroanã. Întotdeauna fermecãtor, Rick. Iubito, ce faci aici? Veneam sã te iau. ªtiu cã pierzi mãsura timpului când lucrezi. Miam zis cã mai bine ne întâlnim aici. Aveşi ceva în plan? Cinã ºi dans cu cel mai bun soş din Manhattan, mai ales de când mia dat cadoul de dimineaşã. Ce iai dat pânã la urmã? Şiam urmat sfatul, Radio Live. Mam gândit la câteva lucruri pe care ºi lea dorit Evelyn în ultimii ani. ªi cadoul pentru ea este pensionarea mea la anul. O sã putem cãlãtori. O sã mergem în toate locurile alea romantice. Vorbeºti serios, ºefu’? Chiar vrei sã te retragi? Nam realizat tot ce miam dorit în funcşia asta, dar am fãcut destule. E timpul sã merg mai departe. Cel mai frumos cadou: mai mult Roy. Vam învãşat tot ce ºtiu despre meseria asta, aºai? Vã descurcaşi fãrã mine. Pentru Dumnezeu! Fãrã feşele astea lungi. Zâmbişi, vã rog. E un ordin. Copii, aveşi grijã. ªi fişi cuminşi. Distracşie frumoasã. Felicitãri. Noapte bunã. Mulşumim. La mulşi ani. Noapte bunã. Noapte bunã, cãpitane. Ce Asculta Radiolui iai zis? Nimic. Iam zis sã asculte ceºi doreºte nevastãsa. La Asculta Radio’, Radio Live! Cum poşi sã Asculta Radio Nu se poate Asculta Radio Radio Live, dãmi voie sãşi împãrtãºesc un mic secret. Cãpitanul Montgomery se pensioneazã mereu. Lasãl vreo sãptãmânã, douã. E ca Brett Favre din NYPD. Credemã, nu pleacã niciunde. Nu pleacã niciunde Asculta Radio Am tot vrut sã te întreb, a luat Alexis vreo decizie în cel priveºte pe Ashley? Da. A decis cã meritã riscul. ªi cã o sã aparã în continuare. Bunã alegere. Ne vedem mâine. Ne vedem mâine. Ashley, ce faci aici? Bunã, dle. Radio Live. Bunã, tata. Ia ghiceºte. Ce? Merg la Stanford. Ce? Fac cerere pentru admitere. ªi cum am fãcut ore suplimentare în fiecare semestru încã din primul an, am credite suficiente sã absolv în toamnã. Ce? În acest fel, eu ºi Ash vom fi împreunã la facultate în ianuarie. Ce? A fost ideea ei, domnule. Cred cã a luato pe aici! Radio Live, la pãmânt, acum! Cu trei zile înainte Asculta Radio Hai, odatã. Vaşi decis sã jucaşi scena cu Hopa Miticã? Azi e echinocşiul de toamnã. ªi dupã cum spune dl vrãjitor, e singura datã în an când poşi sã şii un ou în echilibru. Voi naveşi nimic de fãcut? Nu. Nu, nu prea. Ei bine, acum aveşi. Apropo. Chestia aia cu oul e doar un mit. Nui adevãrat. Lam vãzut pe Radio Live fãcândo anul trecut. Ce e cu tine? Nicio veste de la el? Nu. Poate ar trebui sãl suni. A spus cã se întoarce în toamnã ºi e toamnã, evident, are lucruri mai bune de fãcut. Poate nu sa întors încã de la Hamptons. Poate lucreazã încã la carte. Beckett. Da. Vreau sã vã daşi înapoi, vã rog. Doamnã, înapoi, vã rog. Apropo de Hopa Miticã. Poate cineva a încercat so facã sã stea în cap. E echinocşiul de toamnã, totuºi. Nu cãderea a uciso. Multiple rãni de glonş în piept, înainte sã facã acrobaşia prin fereastra aceea. Numele victimei e Chloe Whitman. Câşiva trecãtori au auzit împuºcãturi ºi au vãzut corpul cãzând prin geam, dar când au ajuns polişiºtii, apartamentul era gol. Nu avem portar de serviciu ºi pânã acum nimeni nuºi aminteºte sã fi vãzut pe cineva pe lângã scenã. Bine, polişiºtii sã punã întrebãri la toşi. Sã afle ce altceva nau mai vãzut vecinii. Uite, e Radio Live. Cred cã a terminat cartea aceea. Drãguş din partea lui cã nea trimis ºi nouã o copie. Se pare cã sa întors în oraº. Drãguş cã nea sunat. Gata bãieşi, destul cu jalea dupã prietena voastrã. La urma urmei, avem un cadavru plin de gãuri. Ce mai ºtim despre victimã? Are iubit. Evan Murphy. E pe drum. Sã mergem la etaj sã vedem ce mai aflãm. Chiar e frumuºel. Dupã stropii de sânge, era cu spatele la uºã. Dupã ce a lovito primul glonş, a încercat sã fugã. Dar nu avea unde, decât pe fereastrã. Armã de calibru mare. Glonşul trece prin ea ºi sparge geamul. Iar ea picã. Se pare cã voia sã plece din oraº. Jaf nu a fost. Vrei sã verifici dacã sunt fibre ºi amprente? Dacã avem noroc, a fost o luptã. Sigur. Ne ocupãm de ea. Beckett, prietenul lui Chloe, Evan, e aici. Adicã cineva a intrat aici ºi a împuºcato, aºa, fãrã motiv? În cazuri ca ãsta, întotdeauna e un motiv. De când te întâlneai cu dra Whitman? Cam de ºase luni. Existã în viaşa ei cineva cu tendinşe spre violenşã, poate cineva cu care se mai certase? Nu. Nu Asculta Radio Cel mai rãu lucru pe care am vãzuto fãcândul, a fost sã traverseze pe roºu. Ce profesie avea? E profesoarã. A fost profesoarã. Toşi o iubeau. O aºteptai la tine disearã? Nu, de ce? Avea împachetat un schimb pentru noapte. Nu Asculta Radio nu prea are sens. Avea ore mâine. Nar pleca fãrã sã spunã nimic. Scuzãmã. Victima o avea în mânã. Era aºa de strânsã, aproape cã nam vãzuto. E o adresã în Tribeca. Poate acolo se ducea. Putem afla întrun singur mod. Adresa e înregistratã pe numele Maya Santori. ani. E curatã, fãrã antecedente. ? Da. Da, chiar acolo. E deschis. NYPD! NYPD! Sãşi vãd mâinile! Aruncãl, acum! Are armã! Nu! Radio Live? Beckett? Ce faci aici? Pãi eu Asculta Radio Jos! Jos! Aruncãl! Aruncã arma acum! Aruncã arma, prostule! Nu, nu, e în regulã. Arunco, cretinule! Gata, bãieşi, uºor. Nu e ce pare. Niciodatã nu e. Întoarcete. Radio Live, întoarcete. Richard Radio Live, eºti arestat pentru crimã. Radio Live Sezonul Episodul Afacere mortalã Subtitrarea BlackAmberDorula/SubTeam www.subtitrariteam.ro Comentarii pe www.tvblog.ro Transcript www.addiced.com Sa schimbat ceva. Aşi renovat? Ai fost informat cu privire la drepturile tale, dle Radio Live? Pe bune? Nici mãcar nu mã întrebi cum miam petrecut vara? Eºti conºtient cã te afli în arest pentru crimã? Am crezut cã faci pe dura cu cãtuºele doar pentru amuzament. Arãşi bine. ªi tu arãşi bine. Zãu? Pentru un criminal.Lasă un răspuns