Radio Constanţa 100.1 FM

Radio Constanţa 100.1 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Pare sã fie omul nostru. Unde e acum? Întrun studio din East Village. Mã duc la el. Bine. Îl trimit pe Radio Live dupã tine. Sigur cãmi amintesc de Amber. O fatã foarte dulce. Iam fotografiat faşa de câteva ori. Pozezi ºi altceva dacã tot eºti acolo? Poate îmbrãcatã doar cu un zâmbet? Amber nu era genul. La ea era vorba de strãlucire. Acum despre ce vorba? A fost ucisã. ªi credem cã cel care a uciso e cel care a fãcut fotografia asta. Nam fãcuto eu. Nu sunt aºa mediocru. Serios? A fost fãcutã cam pe când lucrai cu Amber. Se ºtie cã nu pozezi doar animale ºi familii. Toşi avem facturi de plãtit. Amber fiind o stea în devenire, poza aia valora ceva bani. O fatã frumoasã ca ea, singurã cu tine în studio? Trebuie sã mã credeşi. Nam fãcut eu poza. În plus, nu eram singuri. Ea era cu cineva. Un iubit. Tipul era un ratat. Amber nu avea iubit. Avea când a fost aici. De fapt, se credea ºi el fotograf. Îmi spunea so pozez în luminã naturalã. Cum îl cheamã? Radio Live. Jeremy. Aºa cumva. Dle. Lattimer, unde ai fost alaltãieri searã între : ºi 😕 Acasã cu soşia, legãnândul pe fiul meu care are colici. Clãdirea are portar, aºa cã verificaşi. Bine, mersi. Tatãl lui Amber spune cã avea un prieten Asculta Radio Jeremy Keiper. Keiper? Era ratat? Da, aºa credea tatãl ei. El ºtie cã sau despãrşit anul trecut pentru pentru cã el o trãgea înapoi. Tatãl crede cã iubitul este încã în Illinois. Asta e frumuseşea ºantajului Asculta Radio Poşi sãl faci de oriunde. ªantaj, poate. Dar nu crimã. Hai sã aflãm dacã Keiper a vizitato de curând. Sigur. Iubişi rãi ºi regine ale frumuseşii? De parcã revine Debbie Winokur. Ai amintiri din trecut? A fost propriul meu Vietnam. La noi mirosea a fixativ, parfum ºi şigãri. Mã mir cã nam sãrit în aer. Ador mirosul de fixativ dimineaşa. Miroase a Asculta Radio victorie. Mã scuzaşi, dle. Radio Live? Ashley! Îmi pare rãu cã vã deranjez, dar Alexis a stabilit fãrã apeluri, fãrã contacte. Mia spus. Ascultaşi, am fãcut o mare greºealã. Mam gândit cã dacã aleg Stanford, Alexis o sã creadã cã o pãrãsesc. În schimb, e supãratã pe mine pentru cam aleso pe ea în locul ºcolii. Aºa cã acum mã la Stanford, unde am vrut sã merg de la început, dar Asculta Radio Dacã o suni ºii spui, ea o sã fie ºi mai supãratã pentru cã ai încãlcat condişiile. Exact! Eu cred cã noi doi putem sã avem o relaşie de la distanşã. Sincer. Îi veşi spune asta? Veşi vorbi cu ea? Ashley, apreciez. Cred cã a fost foarte greu sã vii aici sã vorbeºti cu mine. Dar nu cred cã e potrivit ca eu sã Asculta Radio Domnule Radio Live, aşi fost vreodatã înnebunit dupã cineva care era hotãrât sã vã dea papucii? Radio Live Asculta Radio Scuze, bãieşi. Nu Asculta Radio E în Asculta Radio Ashley, scuze, chiar trebuie sã plec. Vã rog sã vã gândişi, bine? Bine. Despre cea fost vorba? Vrea sã vorbesc pentru el. Ce drãguş. Mda Asculta Radio ªi straniu. Mai mult straniu. Beckett! Tocmai am vorbit la telefon cu mama lui Jeremy Keiper. Se pare cã Jeremy sa mutat luna trecutã la New York. Spunea cã vrea sã „facã ceva din el însuºi”. Se pare cã sa fãcut ºantajist ºi criminal. Jeremy Keiper, polişia! Deschide! Domnule Keiper? E cineva aici? Beckett Asculta Radio Se pare cã cineva nu voia sã renunşe. Radio Live! Asta este o crimãsinucidere clasicã. Jeremy îºi ºantajeazã fostã iubitã, nu pentru cã ar avea nevoie de bani, ci pentru cã e obsedat de ea. Amber îi respinge planurile. El se perpeleºte, cedeazã, o ucide ºi când realizeazã cea fãcut, se spânzurã. Teoria ta are o singurã hibã, Radio Live. ªi anume? Na fost sinucidere. Na fost? Dacã sar fi spânzurat singur, semnele de pe gât aveau unghiul în sus. Pãi aºa ºi este. Da! Dar dacã a fost strangulat, semnele vin dea lungul. Tipul ãsta le are pe amândouã. Atunci spânzuratul a acoperit strangularea. Mai sunt niºte vânãtãi dinainte de moarte pe braşe ºi dea lungul coastelor. Cred cã a fost o încleºtare. Ora estimativã a decesului? Dupã temperatura ºi lividitate, a fost ucis cu o jumãtate de zi înaintea lui Amber Middleberry. Da, înainte! Poşi sã te dai la o parte? Îmi stai în luminã. Nu mai are nicio logicã. Dacã nu el a uciso pe Amber Asculta Radio Cum sfârºesc morşi ºi victimã ºi ºantajistul? Ia privişi. Hardul ia fost ºters. Asta e legãtura, Radio Live. Singurul lucru pe care Amber ºi Jeremy îl aveau în comun Asculta Radio acele poze. Cineva na vrut ca ele sã iasã la luminã. Tatãl lui Amber navea idee ce se întâmplã cu fiica lui. Ea nici mãcar na pomenit numele lui Jeremy în ultimele ºase luni. Mai existã ceva în care puteau fi implicaşi amândoi când erau împreunã? Nu. Eu numi amintesc. Aceste poze, dupã standardele de astãzi, nu sunt altfel decât plãcute. Cum sã fii ucis pentru asta? Nu poate fi vorba de nuditate. Trebuie sã fi fost altceva. Doar dacã Asculta Radio Doar dacã ce? Jeremy nu era singurul ºantajist. Dacã avea un partener? Amber se certa cu cineva în seara în care a fost ucisã. Jeremy nu putea fi pentru cã era mort. De ce lar ucide partenerul pe Jeremy? Poate nu sau înşeles. Poate cã Jeremy a decis cã nui poate face rãu lui Amber, dar amicul voia banii. Aºa cã îl eliminã pe Jeremy ºi decide so ºantajeze singur pe Amber? Dar Amber decide sãl înfrunte. Spune cã o sã cheme polişia. ªantajistul nu mai are de ales. E nevoit so ucidã ºi sã scape de toate dovezile ºantajului. Radio Live. Dãmi tot ce gãseºti despre Jeremy Keiper. Îmi pare rãu, iubito. Ce târziu este! Vã las singuri. Bunã. Bunã. La ce te uişi? Îşi e dor de el, nui aºa? ªtii cã numi place sã mã bag Asculta Radio De când? Atins. Ashley a trecut azi pe la secşie. Da? De ce? A vrut sã intervin în numele lui. Cea avut de spus? Aratã cam la fel de fericit ca tine ºi a vrut sãşi spun cã sa decis sã meargã la Stanford. ªi Asculta Radio cã vrea sã încercaşi sã aveşi o relaşie de la distanşã. Crede cã ar putea sã meargã. Tu ce crezi? Eu cred cã nimic nu e sigur. ªi cã poşi sã pui capãt unui lucru care ar fi mers dacã Asculta Radio lai mai fi lãsat puşin. ªi dacã mã împac cu gândul cã na fost sã fie? Atunci putem fi versiunea tatãfiicã din „Grey Gardens”. Viaşa e o cãlãtorie. ªi nu i se poate prezice urmarea. Poşi controla numai alegerile tale ºi Asculta Radio ele îşi vor defini personalitatea.Lasă un răspuns