Pro FM 102.8

Pro FM 102.8 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Hai, Kate. Nu vrei sã şil aminteºti aºa. Radio Live, dacã eu aº fi zãcut acolo, tu ai fi plecat pur ºi simplu? Îmi pare rãu, dragã. Spunemi ce sa întâmplat. A fost împuºcat în picior. Dupã urma de sânge, cred cã glonşul ia strãpuns osul. A încercat sã se ascundã, dar Asculta Radio Am gãsit asta în buzunarul lui. A venit cu avionul de la Los Angeles în dupãamiaza asta. Ce fãcea în Los Angeles? Am auzit cã sa mutat acolo dupã ce a pierdut autorizaşia de vânãtor de recompense. Cred cã încerca so ia de la capãt. Când ai vorbit cu el ultima oarã? Când lam arestat. Lanie, pot? Sigur. Royce Asculta Radio mai avea ceva în buzunar. Şie adresatã. Despre caz? Nu. Cred cã am gãsit arma crimei. În gunoiul de la colş. În mod sigur, sa tras de curând cu ea. Trãgãtorul a avut timp sã goleascã încãrcãtorul înainte so arunce. Se temea cã vom gãsi amprente pe gloanşe? Astai o armã ieftinã, pe care o arunci dupã folosire. Sunt niºte urme pe şeavã. Amortizor? Da. Ia permis trãgãtorului sãl împuºte pe Royce ziua în amiaza mare. O sãl prindem, Beckett. Avem polişiºti care cautã prin magazinele ºi casele pe o razã de cinci strãzi. Suntem în New York. Cineva o fi vãzut ceva. De la Los Angeles la New York Asculta Radio Se pare cã Royce fugea de ceva, de parcã se ºtia în pericol. Ai avut dreptate în privinşa amortizorului. Laboratorul a gãsit urme de aliaj de titan pe şeavã. Se potriveºte la douã tipuri de amortizoare. Ambele valoreazã cam $. De ce sã pui un amortizor scump pe o armã ieftinã? Fiindcã ucigaºul la urmãrit pe Royce din Los Angeles. ªi nu ºia putut lua arma în avion. Dar amortizorul e un simplu cilindru. Poate fi ascuns cu uºurinşã în bagaj. Gãsişi toate zborurile pe care le putea folosi cineva sãl urmãreascã pe Royce. Nu pot fi prea multe. Axaşivã pe persoane care ºiau luat bilet în ultimul moment. În ce naiba teai bãgat, Mike? Avem cinci zboruri din L.A. care întrunesc criteriile. Am verificat pasagerii ºi a apãrut un nume. Neel McCauley ºia luat bilet de la aeroport cu o orã înaintea zborului. Identitatea sa e nounouşã, nare antecedente la credite, numãrul permisului de conducere e fals. Serios? Neel McCauley? De ce? E personajul lui Robert de Niro în „Arºişa”. El e tipul. Atunci va trebui sã te urci în avion, fiindcã dl. McCauley a zburat înapoi la L.A. douã ore dupã ce Royce a fost împuºcat. Nu te trimit în L.A. Nai destule dovezi sãl legi pe Neel McCauley de crima asta. A venit în New York pentru ºase ore. Cine zboarã atât drum pentru aºa puşin? Oamenii de afaceri fac asta mereu. Oamenii de afaceri nau acte false. ªi nici amortizor în bagaje. Astai o supozişie. Îmi trebuie mult mai mult sã justific trimiterea unui polişist în cealaltã parte a şãrii. ªtim amândoi cã, pe mãsurã ce stãm, urma se rãceºte. Alocãşi o zi, dãi de capãt ºi, dacã avem dovezi suficiente, iau legãtura cu polişia L.A. Polişia L.A.? E cazul meu. Sa întâmplat în jurisdicşia noastrã. Crezi cã cei de la polişia L.A. vor miºca vreun deget Asculta Radio ? Kate, eºti prea apropiatã de caz. Nu, domnule, sunt implicatã. Nu sunt subiectivã. Eºti întoarsã pe dos! Între tine ºi Royce lucrurile sau terminat rãu, Kate. Înşeleg, dar exact din cauza acestor sentimente trebuie sã desemnez pe altcineva. ªtişi ceva? Aveşi dreptate. Sunt prea apropiatã. Am câteva zile de concediu. Cred cã acum ar trebui sã le iau. Kate. Sper sã nu faci ceva nechibzuit. Nu, domnule. Unde pleci? Acasã. Pe naiba. Radio Live, te rog. A fost îndrumãtorul meu, prietenul meu. Vreau sã fiu singurã. „Draga mea Kate, ” „pun pariu cã am scris de o sutã de ori scrisoarea asta.” „Întro zi, poate o ºi trimit.” „Nam nicio scuzã pentru ce am fãcut, mai ales pentru ce şiam fãcut şie.” „Dar acum sunt pe calea cea bunã.” „ªi sper cã, întro zi, aceastã cale sãmi aducã iertarea ta”. Bunã. Da. Mã scuzaşi. Doamna det. Beckett? Da. Aveşi loc la clasa I. Mã scuzaşi. Scuze. Locul C. Mulşumesc. ªampanie? Radio Live Sezonul Episodul Traducerea AndradaBlackAmber/SubTeam pentru www.subs.ro Radio Live, ce faci aici? Mã roagã cei de la studio de câteva sãptãmâni sã merg sã vãd unde se toarnã filmul „Heat Wave”. ªtii ce mirat am fost sãşi vãd numele pe lista de aºteptare a pasagerilor? Nu pot sã te implic în ceea ce voi face acolo. Parcã ziceai cã eºti în concediu. Radio Live Asculta Radio Una e sã mã urmezi când suntem în New York, dar nu sunt polişistã în L.A. Nam nici autoritate, nici sprijinul necesar. Eu te voi sprijini. De altfel, încãlcarea regulilor e speRadio Livelitatea mea. Da, dar subtilitatea nu este. No sã scap de tine, nu? Bine, uite Asculta Radio Dacã vom face asta împreunã, promitemi cã vom fi discreşi. Desigur. Asta numeºti tu „discreşie”? Maºinuşa asta se potriveºte perfect în L.A. Unde oprim mai întâi? La hotelul meu. Pe Bulevardul Ventura. Astai departe, în vale. Cum sã lucrãm împreunã dacã stãm la o orã distanşã? Radio Live, nu trebuia sã lucrãm împreunã. Studioul mia oferit un apartament de patru stele, cu douã camere. Stai la mine. Sigur cã da! Cei? Vei avea propria camerã. Nu, nu stau cu tine. Te temi cã nu te vei putea controla când vom fi singuri? De fapt, nu pentru mine îmi fac griji. Te asigur cã am cele mai nobile intenşii. Ne bucurãm sã vã vedem din nou, domnule Radio Live. Miam permis sã vã aranjez apartamentul aºa cum vã place. Mulşumesc. Am programat ºi o ºedinşã de masaj în pereche la ora :. Nobile? Maurice, anuleazã masajul, scãpã ºi de flori ºi de ºampanie. Am venit aici sã muncim. Foarte bine, domnule. Pentru tine. Mulşumesc, Maurice. Ultima oarã am fost aici cu un supermodel parizian ºi sa gândit cã tu Asculta Radio Nare importanşã. Vrei sãşi alegi camera? Nu, vreau sã încep ancheta. Încã nam comandat mâncare în camerã. Radio Live, nam venit pentru aºa ceva. Am venit pentru dreptate. E în L.A. de un minut ºi deja a început cu vorbele mari. Cred cã e ceva în aer. Aici locuia Royce? Astai adresa din permisul de conducere. Mia scãpat când miai spus cã e bogat? Nu. Abia îºi ducea zilele. Da? Sunt un prieten deal lui Mike Royce. Vino prin spate. Radio Live, nu te pot ajuta. Îmi pare rãu. Trebuie sã te descurci ºi fãrã. Da. Trebuie sã închid. Bunã. Eºti Gene Simmons. Da, eu sunt tipul ãla ciudat de la Kiss cu limbã lungã ºi alte alea.Lasă un răspuns