Paprika Rádió 95.1 FM

Paprika Rádió 95.1 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Ai întrebat doar de Gates. Nu are sens, decât dacã Asculta Radio Ea trebuia sã moarã. Nu ºtiu de ce Asculta Radio ªi McCardle nu a primit bani pentru operaşie decât dupã ce ai ieºit din puºcãrie. Îndepãrteazã probele, a fost chiar ºi acolo. El a fost tot timpul. El e adevãratul triplu asasin. Vinovat. Excelentã treabã, detective. Mulşumesc, dle. Sper sãi spuneşi la fel ºi lui Radio Live. Apropos, el unde e? Am crezut cã sau întors pânã acum. Poate cã el ºi Radio Live au ieºit la una rece. Dupã o zi ca asta, aºa o sã fac ºi eu. Vrei sã mi te alãturi? Da. Da, miar place. Atunci, sã mergem. Povestea despre arestarea lui Gates, a fost povestea ta, nui aºa? Şia fost teamã cã vei fi prins, aºa cã teai ascuns în închisoare. Pãcat cã nu şiai dat seama mai devreme. Pãcat cã nai plecat mai devreme. Polişiºtii vor fi aici în orice minut. Se pare cã detectivul Radio Live a sunat la secşie înainte de a ajunge aici. No sãmi simtã nimeni lipsa o vreme, ºi când o va face, voi fi plecat de mult. No sã ajungi departe. Deja îşi au numele, ºtiu cum arãşi, O sã o schimb. Am mai fãcut asta. Astai toatã distracşia. Distracşie sãl pãcãleºti pe Gates? Paul McCardles era singura persoanã din lume de care îi pãsa. Odatã ce am înşeles asta, restul a fost uºor. Nu se ºtie niciodatã când voi avea nevoie de una din astea. De altfel, lui Gates ia plãcut la închisoare. Lai învãşat pe Gates tot ce trebuia sã ºtie ca sã ia vina pentru crimele triplului asasin. Dupã asta, tot ce aveai de fãcut, era sã plãteºti operaşia lui Paul, ºi puteai sã pleci nepedepsit. Ãstai un plan frumos Asculta Radio distrus de un sac de marinar. Nu e distrus. Sunt chiar aici. Mã voi reloca. O voi lua de la început. Trebuie sã te omoare gândul ºtiind cã ai fost atât de aproape de a mã prinde. Dar ãsta e un joc de genul învingãtorul ia totul. Radio Live. O sã tragi? Nu e stilul tãu. Chiar nu mã cunoºti de loc, nui aºa? Nu e complicat. Ai fost crescut de o mamã singurã. Era blondã. Era frumoasã. Dar Asculta Radio nu tea vrut niciodatã. Când aveai, cam cât, ani, bãnuiesc, a murit subit. Sã zicem de o supra dozã. Ai intrat sub îngrijire adoptivã, de genul rãu. Ai atât de multã urã Asculta Radio Atât de multã urã faşã de mama ta cã tea abandonat Asculta Radio aºa cã ai ucis femeile alea ca sã te întorci la ea. Dar leai lãsat sã arate împãcate, pentru cã pe cât de mult şiai urât mamã, tot aºa de mult ai iubito. Mã apropii? Eºti atras de moarte. Îşi place sã fii în jurul ei pentru cã te înfioarã. De unde vine asta? Din propriile impulsuri suprimate? Cât de aproape Asculta Radio de moarte Asculta Radio vrei sã ajungi? Nu spune ceva ce nar trebui. Alo. Dragule, am vrut sã ºtii cã teoriile conspiraşiei tale, sunt total nefondate. Teoriile conspiraşiei? Admiratorul secret al lui Alexis, este Ashley, prietenul ei. E grozav. Mulşumesc. Da, ºi e un tânãr încântãtor. Oricum, nu trebuie sãşi faci griji. Totul e bine când se terminã cu bine. Richard? Te iubesc. Nu cred cã mai e altceva de spus. Sã mergem. Brad, dute prin spate! Radio Live? Liber. A plecat. Sunt bine. Radio Live are nevoie de o ambulanşã. Nu, nam nevoie. Ce Asculta Radio sa întâmplat aici? Mã bucur cã eºti bine. El e triplul asasin. A aranjat ca Gates sã fie o dublurã. ªtiu. Am fãcut socotelile când tu ºi Radio Live nu vaşi întors de la discuşia cu Radio Live. De unde ai ºtiut sã vii aici? A sunat mama ta. A spus cã iai zis cã o iubeºti, ºi ºia dat seama cã trebuie sã fie ceva grav. Mam gândit cã o sãºi dea seama. Bunã fatã. Poftim. Mulşumesc. Spunemi ceva, Radio Live. De ce tea lãsat sã trãieºti? Ca sã mã pedepseascã. Ca sã mã facã sã plãtesc cã iam stricat planul. Acum va ucide din nou, numai pentru cã nu lam putut opri. ªi mã simt aºa de Asculta Radio Cunosc sentimentul. Am un mandat de arestare pe numele lui Jamie Ruiz. NYPD. ªi, te relaxezi. Am avut un vis. Pluteam pe o frunzã de nufãr ºi echipa suedezã de bikini fãcea recenzii pozitive pentru „Naked Heat”. Trebuie sã fi fost minunat. Da. De ce ne spui nouã? Pentru cã datoritã vouã, paradisul meu suedez sa transformat întrun adãpost pentru pisici nefericite. Facem exercişii pentru voce pentru a întãri respiraşia abdominalã. La dimineaşa? Pregãtirea este fundaşia unei audişii inspirate. Iam spus bunicii asearã cã mã gândesc sã încerc „Grease” la ºcoalã. Vechea rutinã cu „Bunica se entuziasmeazã pentru cã ai actoria în sânge.” Aºa se pare. Da, da. Sãi spui despre audişie a fost o greºealã de începãtor. Nu eram sigurã cã am timp cu toate pe cap ºi mam gândit cã ar fi amuzant. Nu ºtiam cã mã trezeºte cu noaptean cap. Înşeleg. Un actor învaşã sã facã sacrificii pentru talentul lui. În plus, vom avea destul timp sã dormim când vom fi morşi. Apropo de moarte. Radio Live. Nu, nu, nu te prosti. Sigur cã eram treaz. Iisuse. Cei cu atâta grabã? Victima nu pleacã niciunde, nui aºa? Acum e altfel. Lanie. Am auzit cã avem un ofişer mort. Da, aºa e. Cine e? Nu ºtiu, dar un taximetrist a sunat la dupã ce parcase sã fumeze o şigarã. Sã vedem. O singurã ranã de glonş în piept. Iar omul nostru nu purta vestã antiglonş. Te superi dacã intru acolo o secundã? E de la secşia din Queens. Totuºi, insigna e de modã veche. Poate cã e de modã veche ºi na vrut sã renunşe la insigna cu care ºia fãcut cariera. Radio Live, are ºi ceva de ani. Ai auzit de un doctor strãlucit pe nume Doogie Howser? E fals. E Tequila. E Tequila ieftinã. ªi trebuie reîncãrcat. Un pistol de jucãrie ºi o insignã veche Asculta Radio în mod clar nu e polişist. Poate cã a pretins cã e sã prindã mai uºor o femeie vulnerabilã. Înarmat cu un pistol cu Tequila? De fapt, cred cã el era prada femeilor. Pantaloni cu scai? E stripper. Nu gãsesc niciun act de identitate. Are maºinã. Din toate cazurile din oraº ºi e un oraº mare, tu dai de un stripper. Cred cã am un noroc chior. Ziceam ºi eu. Ziceam ºi eu Asculta Radio foc de armã. Radio Live, eºti singurul de aici. Da. Îmi aminteºte de prima camerã de la internat. Numele victimei e Derek Brookner. Are ani. A scris o adresã pe spatele chitanşei. „West , , B.” E chiar dupã colş. Cadavrul a fost gãsit la jumãtatea drumului dintre adresã ºi maºinã. Pe ce pariem cã de acolo venea? NYPD. Deschideşi! Dorm încã. Plecaşi. Scuzãmã. Îmi pare rãu.Lasă un răspuns