Radio Lumina 90.4 FM

Radio Lumina 90.4 FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Acum trei luni, Vivien mia spus cã ar trebui sã investesc întro afacere imobiliarã. ªtia cã eu Asculta Radio renunşasem la serviciu. Cãutam ceva care sã mã ajute cu pensionarea. Va spus cã investişia vã aduce fericire adevãratã, în schimb, aşi pierdut tot. Eram Asculta Radio supãrat. Ea a anulat ultima programare ºi nu mia mai rãspuns la telefon. Atunci vaşi decis sãi faceşi o vizita ieri pe la :. Iam spus cã merg sã mã vãd cu agentul. Vând casa pentru cã nu mai pot plãti ipoteca. Ce sa întâmplat, dle Moreno. Vaşi înfuriat? Sa trecut la violenşã? Nu. Dar eram furios. ªi când sunt furios, oamenii devin nervoºi. Ma implorat sã las universul sã aranjeze treburile ºi cã întârziase la o întâlnire în centru. A spus cu cine? Nu. Dar deja întârziasem la întâlnirea cu agentul, deci am plecat pe la :. ªi chiar aºa Asculta Radio universul Asculta Radio a aranjat lucrurile. Îmi pare rãu. Nu înşeleg. A reieºit cã partenerul agentului meu este Loreen, iubita mea din liceu. Neam despãrşit în ‘, dar niciodatã nu nea trecut. În clipa când am pus din nou ochii pe ea, nam mai pãrãsito ºi nam fost niciodatã mai fericit. Deci Asculta Radio Vivien a avut dreptate. Investişia în afacerea imobiliarã va dus la faliment, dar în schimb, va aduso pe Loreen ºi fericirea adevãratã. Extraordinar. Ce crezi? Cred cã e posibil ca el so fi ucis pe Vivien înainte ca universul sã apuce sã aranjeze lucrurile. Nu despre aia. Despre ei Asculta Radio Albert ºi Loreen. Iubişi nefericişi reunişi de soartã. Adicã reunişi prin coincidenşã. Lasãmã sã ghicesc. Nu crezi în soartã. Suflete pereche? Nu. Unicorni, zâne, curcubeie duble? Nici mãcar nu credeai cã pãpuºile tale se trezesc noaptea ºi se joacã cu jucãriile tale? Scuze. Lasãmã sã ghicesc. Erai una din acele enervante fetişe de ani care nau mai crezut în Moº Crãciun pentru cã se gândeau cã el nu putea cãlãtori mai repede decât viteza luminii. Aveam trei ani, iar noi nu aveam coº. Cum a mers cu Moreno? Instinctul îmi spune cã nu e el. Dar tot trebuie sãi verificãm alibiul. Deci nu crezi în destin ºi totuºi instinctul tãu are proprietãşi magice. Foarte miºto, Scully. Iam chemat pe cei puºcãriaºi ai lui Vivien. Ar trebui sã aflãm ceva mâine. Între timp, am trecut prin dosarele clienşilor ei Asculta Radio excursii la librãrie, cãutãri pe internet, am dat chiar de un dosar cu o autopsie. Chestii destul de intime. Vezi, Radio Live? Cercetare Asculta Radio aºa fãcea ea oamenii sã creadã cã are un talent. Pariez cã sa interesat ºi de tine acum opt ani când a fost la petrecerea aia. Pariez cã sa interesat ºi de Paula Casillas. Aºa a ºtiut cã soşul ei, Emilio, avea o afacere cu vitamine. ªi tot de acolo a ºtiut cã Albert Moreno îºi va gãsi dragostea prin faliment? A fost norocoasã. Sau poate cã nu reuºea sã scoatã tot ce avea nevoie numai din abilitãşile ei ºi avea nevoie de puşinã cercetare. Eu am o imaginaşie fantasticã ºi totuºi, fac o tonã de cercetare când scriu o carte. Sunt înconjurat de sceptici. Se numesc polişiºti, frãşioare. Mari ºi puternice spirite, spuneşine, bunica ar trebui sã se despartã de Chet Palabur? Chestia asta e stricatã. Din fericire, nu trebuie sãmi spunã spiritele când e momentul sãmi iau rãmas bun. Adio, iubirea mea. ªi dacã te grãbeºti? Relaşiile necesitã muncã, aºa e? Nu, nu, nu. Dragostea nare legãturã cu munca. Credemã. Acolo e vorba de pasiune, atracşie chimicã, romantism. Atunci când inima ta bate mai repede pentru cã abia aºtepşi so vezi. κi aminteºte vreunul din voi o relaşie care sa terminat pentru cã dispãruse emoşia ºi sã admitã cã poate a renunşat prea curând la iubire? Tatã, teai împãcat cu fosta soşie. Are dreptate. Da, cu Gina. Încântarea dispãruse de foarte, foarte mult timp. Acum Asculta Radio sa întors ºi se rãzbunã. Bineînşeles, a venit ºi cu prietenii, întreşinerea ºi dependenşa de cumpãrãturi. Nu, îmi pare rãu dragã. Îmi pare rãu. Pur ºi simplu Asculta Radio sa terminat. ªtiu. Salut. Vreo veste de la cei ? Cei mai mulşi sunt în închisoare, dar ne gândim cã linia asta a anchetei nu ne duce niciunde. De ce nu? Am sunat vreo doi detectivi, doar sã verific nivelul implicãrii lui Vivien. Ei spun cã nici nau auzit de ea. ªia exagerat implicarea în cazuri pentru a crea un sprijin reputaşiei ei. Sau poate polişiºtii nau vrut sã admitã cã au fost ajutaşi de un Asculta Radio medium. Care detectiv e dispus sã recunoascã faptul cã o oarecare e mai talentatã în rezolvarea crimelor decât ea? Vivien Marchand Asculta Radio nu e medium. Pariez cu insigna mea. Nu arunca zarurile pânã nu te uişi pe asta. „Divizia criminalisticã New York, brigada detectivi.” E de la Vivien Marchand. Da, a sosit azi dimineaşã, cu ºtampila poºtei de luni, ziua în care a murit. Are antetul ei. „Pentru cei care sunt preocupaşi. Simt cã asasinarea mea e iminentã.” „ªi totuºi, încã nam idee unde sau când sar putea întâmpla. Am avut o viziune a morşii mele. În viziune, nu puteam sã respir. Am vãzut un bãrbat îmbrãcat în negru, numerele ºi am auzit o bãtaie furioasã de undeva de foarte departe. Îmi pare rãu cã nu pot fi mai detaliatã Asculta Radio ” Mediumul ºia prezis propria asasinare! Sau, criminalul a scris asta pentru a ne pune pe o pistã greºitã. Verificã. Poate avem noroc de amprente. Nu crezi cã ea Asculta Radio Nu. Nici eu. Bunã, Lanie. Ce avem? Cauza morşii Asculta Radio hemoragie ºi asfixiere. ªi stabilesc ofiRadio Livel ora decesului între : ºi : în ziua de luni. Asta îl exclude pe Albert Moreno. Altceva? Nau fost zgârieturi pe lama cuşitului pentru gheaşã. A fost nounouş, probabil cumpãrat speRadio Livel pentru ocazie. ªi avea mobilul în mânã. Poate a încercat sã cheme ajutor înainte de a muri. Numerele coincid cu primele cifre ale numãrului fiicei ei. .. Radio Online ? Astea sunt cifrele din scrisoare. Sunt în altã ordine, dar sunt aceleaºi numere. Hai, dãi drumul. Spune „coincidenşã”. Coincidenşã. Spun doar cã e de necontestat. Nu e de necontestat, Radio Live. De fapt, poate fi negat. Hai, dãi drumul. Dezmintemã. Ce spui de asta? Vivien forma numãrul fiicei ei. Intrã criminalul, o înjunghie în gât, apucã telefonul, îl aruncã dupã ea în canapea ºi apoi pune cifrele întro scrisoare împreunã cu restul falselor previziuni. Respins.Lasă un răspuns