Smart FM 107.3

Smart FM 107.3 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Are un regim strict pe care trebuie sãl respect. Doar dacã nu e Ben, sunt sigur cã numi va purta picã. Dacã aveşi nevoie de mine, sunt în parc împreunã cu un cadavru. Cine e Ben? Filmul cu ºobolanul ucigaº. Înainte sã te naºti tu. Sunt de acord cu dihorii ca animale de casã Asculta Radio ªerpi, pãianjeni, chiar ºi o cârtişã. Dar un ºobolan? Probabil în oraºul ãsta, copiii au gândaci ca animale de casã. Probabil ai dreptate. Care e cel mai ciudat animal pe care lai avut? Tu. Salut, Lanie. Ce e asta, loveºte ºi fugi? Întrun fel. Doi bicicliºti au sãrit peste cadavru ºi apoi au anunşat. Dar rãnile de glonş au cauzat decesul Asculta Radio Una în piept ºi încã douã în spate. Adicã e rãnit în ambele pãrşi? Au fost doi trãgãtori ºi el a fost prins la mijloc? Aflu când îl duc în laborator. Ai gãsit vreun act? Leonard Levitt, Ozone Park, Queens. Portofel, bani, chei Asculta Radio totul e încã aici. Na fost jaf. Nu. Ceva mult mai abject. O panã. Dungi alternative, culoare uniformã Asculta Radio Nu e o panã de porumbel. E Asculta Radio de la o pasãre de pradã. Ce sugerezi, Radio Live, cã o pasãre la împuºcat de trei ori? Nu orice pasãre. E cartea de vizitã a unui ucigaº cunoscut ca Asculta Radio ªoimul Ucigaº. Sau poate înainte sã fie împuºcat, el sa aplecat ºi a luat pana. Vezi, de aia tu nai sã fii cel mai bine vândut romancier. Nai simş teatral. Mi se pare cã la cadavre e destul de obicei. Mulşumesc, Lanie. Am verificat trecutul victimei. Destul de subşire. A lucrat la tranzit în New York. A lucrat la staşia de metrou din strada . Lucra în centru ºi locuia în Queens? ªi ce fãcea în parc? Nu prea e în drum. Credeam cã voia sã cumpere niºte iarbã sau ceva afecşiune, dar nare antecedente. Nu condamnãri pentru abateri, nimic. ªi familia lui? Ambii pãrinşi decedaşi, na fost cãsãtorit, nu are copii. Ca ºi cum nar fi trãit. Îl face victima perfectã. Un angajat modest al oraºului ademenit întro zonã convenabil împãduritã, hãrşuit de un ucigaº cu viteza ºi iscusinşa unei pãsãri de pradã. Nu întreba. Voi mergeşi la apartament. Aflaşi cine e ºi ce fãcea în parc. Sigur. Lividitatea ºi temperatura estimeazã ora decesului între ºi seara. Victima avea ºi o încheieturã ruptã. Poate fi postmortem de la bicicliºtii care se întreceau pe cadavrul lui. Dar rãnile de glonş? Cele trei rãni de intrare au fost fãcute cu aceeaºi armã Asculta Radio un . A fost un singur şintaº. Aceeaºi persoanã la împuºcat din faşã ºi din spate? Nici pentru mine nu avea sens, aºa cã am decis sã fac niºte mãsurãtori. A reieºit cã rãnile au adâncime diferitã. Cea din piept e puşin adâncã, înseamnã cã focul a fost tras de departe. Cât de departe? Cam metri. O tragere destul de precisã pentru un pistol. Da, aº zice cã ucigaºul vostru are ceva experienşã. Dar celelalte douã gloanşe din spate au fost trase de la distanşã micã, cam de la metri. A fost împuºcat în piept de la distanşã mare, sa întors sã fugã Asculta Radio Dar e rãnit. Asasinul vine sã termine ce a început cu douã gloanşe rapide în spate. Na fost împuºcat pur ºi simplu. A fost vânat ºi doborât. Dar de ce? Ce punea la cale? Nam idee. Dar asta? Pare un fel de contor. Oare ce contoriza? Nimic bun. Vedere nocturnã, lunetã, microfon parabolic Asculta Radio Calitate superioarã. Ce face cu ele un muncitor la metrou? Nu ºtiu. Dar orice ar fi fãcut, are legãturã cu parcul. E exact unde a fost gãsit cadavrul. : Asculta Radio e în jurul orei la care a murit. Se pare cã urmãrea ceva sau pe cineva cu inişialele B.H.S. ªi se pare cã acel cineva la gãsit pe el. Echipament de supraveghere, întâlniri clandestine, un asasin profesionist Asculta Radio Mai pune ºi metroul ºi suntem în „The Taking of Pelham ” sau ºi mai bine, „Money Train”. Oricine poate fi un partener secret. Asta îmi place la metrou. Aici, fiecare are o poveste. Asta e diferenşa dintre mine ºi tine, Radio Live. Tu vezi metroul ca un loc de unde îşi culegi dialogurile pentru romane. Sau câte o directoare de bancã în drum spre sala de sport. Pe de altã parte, eu vãd o metodã de a ajunge din punctul A în punctul B. Deci Len Neonul e mort? Len Neonul? Slujba lui era sã schimbe becurile din staşiile ºi tunelurile din tot New Yorkul. Mam gândit eu cã e ceva în neregulã. E prima oarã în ani când lipseºte de la serviciu. Dle Rivera, Len a fost gãsit împuºcat în parc. Aveşi idee ce fãcea acolo? Munca lui era sã schimbe becuri. Cu o slujbã ca aia nuşi faci prea mulşi prieteni. În cei ani de când îi sunt ºef, nu cred sã fi avut o conversaşie personalã. Dar ºtişi cu cine sã vorbişi? Cu cine? Dl Sansone? Arthur! Îmi pare rãu Asculta Radio De ce ar vrea cineva sãl împuºte? Speram sã ne spui tu. Tipul a fost unul dintre eroii necunoscuşi ai oraºului. A salvat multe vieşi. Pardon. Credeam Asculta Radio cã schimba becuri. Se întâmplã lucruri rele în întuneric, dle Radio Live, în tuneluri slab luminate, pe scãri întunecoase. Dacã Len afla cã sa ars un bec înainte sã termine tura, stãtea peste program sã repare situaşia. ªi bineînşeles, a mai fost ºi rãspunsul lui la tragedia Abe Lipschitz. Asculta Radio Electrocutarea unui schimbãtor de becuri la staşia Brighton Beach. Aici e un comutator pentru întreruperea circuitului. Închide curentul întrun tunel, pentru ca electriRadio Livenul sã lucreze în siguranşã. Aici Asculta Radio e ceva ce se numeºte Cutia lui Lenny Asculta Radio pentru cã a fost nevoie de un vizionar ca Len Levitt sã proiecteze ºi sã forşeze autoritãşile sã instaleze câte una în fiecare staşie din oraºul ãsta. ªi echipamentul de înaltã tehnologie? Lenny a folosit vreodatã vederea nocturnã sau microfoane în munca lui? Nu. De ce? Inişialele B.H.S. înseamnã ceva pentru tine? Poate e ceva sau cineva pe care Len îl avea în vedere. Singurul lucru avut în vedere de Len Levitt era fiecare bec schimbat de el. ªtii cumva dacã avea duºmani? Nu faci valuri fãrã sãşi faci câşiva duºmani. Datoritã lui Len se schimbã sistemul de la incandescent la fluorescent compact. Apare noua tehnologie, oraºul se alege cu un depozit plin de becuri vechi. Înseamnã cã niºte tipi în costume de la vechea fabricã sunt nefericişi. Dacã mã întrebaşi pe mine, corporaşiile au conspirat sãl elimine le Lenny, „Cutia lui Lenny”. Omul ãsta e inventator? Se pare cã a fost un renascentist în ilegalitate.Lasă un răspuns