Tananana 92.7 FM

Tananana 92.7 FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

De ce eºti aºa supãratã pe mine? Poate pentru cã team gãsit lângã un cadavru ºi aveai o armã în mânã. Da, dar vam spus, era moartã când am ajuns acolo. De ce nai sunat? Voiam sã te sun. Dar ai apãrut înainte sã apuc so fac. Serios? De ce team gãsit în apartamentul victimei? Pentru cã ea ma sunat. Deci tu ºi dra Santori aveaşi o relaşie. Naº spune chiar o relaşie. Am cumpãrat vreo douã sculpturi de la ea. Te culcai cu ea? De ce e relevant? Motivul. Nu, nu mã culcam cu ea. Eºti sigur? O femeie frumoasã Asculta Radio Am o relaşie. Cu cine? Ãla e un ruj nou? Radio Live! ªtii cu cine. De unde sã ºtiu? Nu team vãzut de câteva luni. Ai fi putut sãşi faci zeci de relaşii cu femei, de atunci. Îmi sunã a gelozie. Sunt geloasã cã te vezi cu a doua soşie care şie publicist? Spunemi, ea te face sã termini totul la timp? Dar tu? Eºti tot cu Asculta Radio iubitul ãla polişist? Cum se numea? Demming? Vaşi despãrşit? Victima asta care tea sunat ce voia? Spunea cã are necazuri ºi nu putea apela la polişie. ªi de ce tea sunat pe tine? Pentru cã Maya ºtia cã am o relaşie cu tine Asculta Radio cu NYPD. Sa gândit cã pot so ajut. Cum so ajuşi? Pãi, nu mia spus. A zis doar sã vin la ea. Când am ajuns, uºa era deschisã ºi totul cu fundul în sus. Ea era moartã pe pat ºi pe jos era o armã. Adicã tu, un expert al zecilor de locuri ale crimei, te gândeºti sã ridici arma crimei sã Asculta Radio ce Asculta Radio sã te asiguri cã avea amprentele tale? Poate nai fost atentã când am spus cã a fost împuºcatã mortal. Când am auzit zgomote din camera vecinã, am crezut cã sa întors cel care a uciso. Aºa cã am ridicat arma sã mã apãr. Pãrea o idee foarte bunã atunci. Dar tu, Esposito ºi Annie Oakley aşi dat buzna pe uºã. Annie Oakley? Detectivul Esposito a rãspuns Asculta Radio Eu nu sunt o ameninşare! Aproape lam împuºcat pe Radio Live. Ce e? Avea o armã. Trebuia sã te las sãl împuºti. Îi dãdeam ce meritã pentru cã na sunat. Ar trebui sã fim la locul crimei cãutând probe. Spunemi, de ce teaº crede, având în vedere cã tu eºti profesionist la inventat poveºti? Pentru cã mã cunoºti. Pe ea o cunoºti? Chloe Whitman. A fost împuºcatã mortal. Adresa prietenei tale a fost gãsitã în mâinile ei, dupã ce a fost ucisã. Altã crimã? Care e legãtura? Nu ºtiu. Tu erai la una din ele cu o armã. Tu sãmi spui. Beckett, vreau sã vorbesc cu tine. Salut, cãpitane. Ce mai faci? Cum? ªi tu? Pe bune Asculta Radio Fişi serios, bãieşi. Criminaliºtii au recuperat gloanşele din apartamentul lui Chloe Withman ºi al lui Maya Santori. Arma era un.. Radio Live avea un.. Trebuie sã fi fost al victimei pentru protecşie personalã, prin urmare, Radio Live spune adevãrul. Dar maº bucura sãl mai reşin dacã vrei. Eºti liber. Adicã, asta e tot? Gloanşele nu se potrivesc cu arma ta. Ai scãpat. Am Asculta Radio Care e urmãtoarea noastrã miºcare? Nu va fi niciuna, cel puşin pentru tine. Te duci acasã. Douã victime, pe una o cunoºteam ºi tu mã trimişi acasã? Eºti martor, Radio Live. Nu poşi sã te implici. Sunt deja implicat. Radio Live, dute acasã. Întoarcete în Hamptons, la fosta nevastã, la cãrşile tale. Bine? Eu am de lucru. Ce am fãcut?! Dragule! Bunã! Trebuie sã vezi clipul acela. E absolut fermecãtor. Un pinguin aruncã alt pinguin întro copcã. Îşi arãt. Poate mai târziu. Arãşi de parcã ºi pe tine tea aruncat cineva întro copcã. Am trecut pe la secşie. Credeam cã te duci abia dupã ce iese cartea. Da, a intervenit soarta. O cunoºtinşã dea mea a fost ucisã azi. Doamne. Tatã, e groaznic. Cine? Maya. Femeia care a fãcut o sculpturã pentru mine. Vreo pistã? Nu, încã nu. ªi ce face toatã lumea? Beckett a avut o varã frumoasã? Da, toatã lumea e bine. ªi de ce nu te cred? Nu erai cu Chet marşea? Nu era bãtut în cuie. În plus, Alexis e în crizã. Tânãrul din programul de varã na sunato încã. ªi a spus cã vom vorbi când se întoarce din Europa, ceea ce a ºi fãcut. Pãi dacã ºtii cã sa întors, de ce nul suni tu? El e cel care a fost plecat. Dacã iar fi pãsat, ar fi sunat. Poate cã intenşiona, dar nu ºtie cum vei reacşiona tu. Poate e îngrijorat cã sa schimbat ceva cât a fost plecat. Richard Radio Live, e lucrul cel mai Asculta Radio pe care lam auzit. Nu team învãşat nimic despre relaşii? Eºti un exemplu bãtãtor la ochi. Care e importanşa aici? Nici nu ºtiu dacã mai vreau sãl mai vãd. Serios. Nui dai nici mãcar o ºansã. De ce îi iei apãrarea? Nu o iau! Eu vreau Asculta Radio poate cã va face ceva sã îndrepte lucrurile. Poate cã Asculta Radio poate cã vrea sãşi facã o surprizã. Poate cã a ratat ocazia. Dacã vrei sã ºtii pãrerea mea, trebuia sãl închizi întro clipã. Nu, nar fi fost etic Asculta Radio sãi oblig pe cei din arest sã aibã dea face cu el. Adevãrat. Balistica a comparat gloanşele de la cele douã crime. Provin din aceeaºi armã. A apãrut ceva la cercetare? Am arãtat poza lui Chloe prietenilor lui Maya ºi vecinilor. No recunosc. Iar iubitul lui Chloe ºi colegele ei de la ºcoalã, nici ei na cunosc pe Maya. Bine. Avem Asculta Radio o profesoarã de chimie de liceu ºi o sculptorişã care trãiau în douã zone diferite din oraº ºi în toate privinşele, se învârteau în cercuri complet diferite. Au fost ucise în aceeaºi zi ºi de aceeaºi persoanã. Vieşile lor trebuie sã se fi intersectat cumva. Bine, verificã telefoanele ºi situaşiile finanRadio Livere. Sã vedem ce apare. Mã apuc imediat. Mã duc so vãd pe Lanie, sã vãd dacã a gãsit ceva. Radio Live! Salutare, LT. Salutare, Radio Live. Înapoi în acşiune. Da, aºa se pare. Beckett e pe aici? ªia terminat treaba cam acum o orã. A gãsit ceva? Nimic folositor. Te superi dacã arunc o privire? Frate. Se pare cã ai ratat una. Bine. Salut. Salut. Aud cã ai fãcut azi o arestare interesantã. Vrei sãmi povesteºti? Nu. Bine. Dacã mai şii mult în tine, te alegi cu un ulcer. Ceva neobiºnuit? Adicã în afarã de rãnile de glonş? Da, caut ceva care leagã cele douã victime. Amândouã sunt tatuate. Toatã lumea e tatuatã. Chloe Whitman, sãritoarea, are un trandafir. Iar dra Santori are o sirenã Asculta Radio pe spate. Dacã te uişi cu atenşie, pare sã fie acelaºi artist în tatuaje. Altceva? Sar putea sã nu însemne nimic, dar am gãsit asta pe mâna drei Whitman. „”. Numãrul unui apartament, vestiarul de la salã Asculta Radio dar uite ce decolorat e.Lasă un răspuns