Radio Trinitas 95.3 FM

Radio Trinitas 95.3 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

E o miºcare destul de îndrãzneaşã. Dar cum a aflat de uciderea lui Emilio în primul rând? De câte ori trebuie so spun? Era Asculta Radio clarvãzãtoare. Scuze, ce? Clarvãzãtoare. Sau Asculta Radio poate foarte intuitivã. Conform notişelor lui Vivien, Paula a spus cã Emilio lucra pânã târziu în lunile de dinaintea morşii sale. Ea a scris „aventurã,” semn de întrebare. A mai scris ºi asta. Hotel Starburst. Asta e cel mai apropiat loc de biroul lui Emilio, ce închiriazã cu ora. Directorul de acolo a spus cã Vivien a trecut pe acolo sãptãmâna trecutã. El ia confirmat lui Vivien cã întâlnirile amoroase au fost periodice la începutul anului ãsta ºi ea ia dat de dolari pentru deranjul sãu. Bine, dar cum a ajuns Vivien de la „aventurã” în general, la „aventura cu Toni Johnston”? Ãsta, prieteni, e un salt mare. Da, aºa e, pânã când vezi poza. Astai din cercetãrile lui Vivien. Asta e Toni în rochia roºie ºi Emilio lângã ea, la petrecerea de Crãciun a companiei. Destul de confortabil. De unde a luat asta? Este o tablã de ºtiri la fabrica de vitamine Casillases unde angajaşii pun poze. Ea ar fi pututo lua de acolo. Deci Vivien suspecteazã cã Emilio e un Asculta Radior Asculta Radio face rost de dosarul sãu de autopsie, începe sã se gândeascã cã poate curvãsãria la ucis ºi începe sãºi facã cercetãrile obiºnuite pentru aºi demonstra teoria. ªi toatã ancheta asta o duce înapoi la Nick Johnston. Descoperise totul pânã la acel moment jenant în care Nick Johnston a înjunghiato în gât cu cuşitul de gheaşã ºi a îndesato în canapea. Aşi luat pe cine nu trebuia. Nu am uciso pe acea clarvãzãtoare. ªtim cã a venit sã te vadã. Da, a spus cã trebuia sãmi vorbeascã în particular. A spus cã era urgent, cã avea dea face cu soşia mea, aºa cã am pontat mai devreme ºi mam dus în oraº la biroul ei. ªi ce ai fãcut când ai ajuns acolo? Nimic. Uºa era încuiatã. Am bãtut vreo minute. Na rãspuns nimeni. Mam gândit cã ma pãcãlit, aºa cã am plecat acasã. Astai o poveste foarte convenabilã. E adevãrul. Bine, de ce nu începem sã vorbim despre Emilio Casillas? Ce e cu el? ªtiai cã se culca cu soşia ta. Au crezut cã erau foarte precauşi, dar da, am ºtiut. Deci ce ai fãcut? Nimic. Serios, Nick? Chiar te aºtepşi sã cred cã ai stat liniºtit ºi şiai lãsat ºeful sãşi ia soşia de lângã tine? Crezi cãs aºa de prost? Nui aºa de proastã. Bãnuiesc cã nu mai conteazã acum. Când am aflat, mam dus la Emilio ºi iam cerut sã înceteze so mai vadã. ªi ce sa întâmplat? A spus, nu. Era îndrãgostit de ea. Lam ameninşat cã o sãl spun soşiei sale ºi a spus, „fã ce trebuie sã faci.” Aºa cã am decis cã no sã fac treaba murdarã în locul lui. Dacã voia sãºi pãrãseascã soşia sa de de ani, atunci ar trebui sã fie bãrbat ºi so facã chiar el. Dar am vrut sãmi salvez cãsniRadio Live, aºa cã miam şinut gura. Douã sãptãmâni mai târziu, Emilio era mort. ªi nai fãcut nimic ca sã ajuşi la asta, asta vrei sã spui? La ce sã ajut? A avut un infarct. Stresul de a fi un nemernic mincinos ºi Asculta Radior, în cele din urmã la dus acolo.. Penny Marchand e aici. Spune cã e urgent. Penny, ce este? Detective, am sãşi spun ceva important. Penny, e în legãturã cu bãrbatul misterios? Pentru cã întradevãr, nu cunosc niciun Alexander. Alexander? Da, o sãşi spun mai târziu despre el. Penny, sunt în mijlocul unei foarte importante Asculta Radio Detective, trebuie sã mã asculşi. ªtiu cine mia ucis mama. Aºa cã lasãmã sã Asculta Radio sã o spun direct. Îmi spui cã ai avut un vis cã mama ta a fost ucisã de masoni. În vis, luam cina cu mama întro clãdire masonicã. Era foarte îngrijoratã. Tot arãta spre bãrbaşii din încãpere ºi spunea, „întreabãi pe masoni ce sa întâmplat.” „Astai singura cale prin care vei ajunge la final.” Unde suntem? Alibiul lui Steven Adams se verificã. Cum rãmâne cu Nick Johnston? Iam spus sã nu pãrãseascã oraºul pânã când nu rezolvãm asta. Vestea bunã e cã, cu pista asta masonicã, avem o întreagã gaºcã de suspecşi. Masonii? Ignoraşil. Deci Paula ºi Marina Casillas Asculta Radio dacã ºtiau cã Emilio înºela, ãsta ar fi un motiv. Poate cã au aflat cã Vivien ancheta moartea sa. Dar erau clientele lui Vivien. De ce ar merge criminalii la un clarvãzãtor pentru final? Au ºi un alibi pentru seara în care a fost ucisã Vivien. Polişiºtii au cercetat restaurantul unde luau cina cu prietenele. Au fost acolo de la ora : pânã dupã ora :. Restaurantul ãsta era în apropierea biroului lui Vivien? Da, dupã colş. Un local nou. La Mason. „Întreabã la Mason ºi îşi vor da finalul.” Sã nu fim luaşi de val. Întreabã la Mason, te rog. Mãcar de data asta. Crede. ªtii ce se întâmplã aici? Nu, nu prea. Nici eu. Indiferent ce se întâmplã, nu vom mai vorbi despre asta vreodatã. Alo. Sunt detectiv Kate Beckett de la polişia New York. Pot vorbi cu proprietarul vã rog? Alo, dl Mason? Am douã întrebãri sã vã pun. Dnã Casillas, a cui a fost în primul rând ideea sã mergeşi ºi sã o vizitaşi pe Vivien Marchand? Am avut o zi foarte lungã. Vã rog sã rãspundeşi la întrebare. A fost ideea mea. Mama sa gândit cã va costa prea mult, dar miera aºa de dor de tata, încât eram dispusã sã încerc orice. ªi când a aflat ea atât de multe lucruri private despre tatãl tãu? A fost aproape ca ºi cum eram cu el, ca ºi cum ar fi fost în camerã cu noi. În seara în care Vivien Marchand a fost ucisã, voi amândouã aşi luat cina cu prietenele la Mason. Aºa e. E un local nou. Mama a vrut sãl încercãm. Chelnerul a confirmat cã aşi fost acolo de la ora la . Cum a fost mâncarea? Aşi comandat vin la cinã? Da. Nu, adicã nu aveau încã licenşa pentru bãuturi, aºa cã vii cu bãutura ta. Deci vaşi adus sticla de vin cu voi? Nu. Mama sa dus la magazinul de bãuturi ºi nea adus o sticlã. A fost plecatã cam de minute. La ce orã a fost asta? Poate :. Despre ce e vorba? Paula, am fost la magazinul de bãuturi. Nu ai cumpãrat sticla aia de vin la :. Conform chitanşei, ai cumpãrato la :. ªi în acelaºi timp, ai cumpãrat un cuşit pentru gheaşã. Nu înşeleg. Ai cumpãrat sticla de vin ºi ai puso deo parte ºi apoi la :, ai pãrãsit restaurantul ºi teai dus direct la biroul lui Vivien ºi ai uciso. Apoi teai dus ºi ai recuperat sticla de vin. Teai întors la restaurant. Ai luat cina cu fiica ta ºi cu prietenele. Astai o nebunie. Mamã, spunele.Lasă un răspuns