Radio Reşiţa 105.6 FM

Radio Reşiţa 105.6 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Sunt detectiv Kate Beckett, polişia New York. Michael Royce a fost prietenul meu. Lai împuºcat ºi lai lãsat în alee ca pe un gunoi. Gândeºtete cã e justişie poeticã. A zis el cã se va abate iadul asupra mea. Nu miam închipuit cã iadul aratã ca tine. Kate! Russell Ganz, eºti arestat pentru uciderea lui Michael Royce. Te simşi bine? Da. Cât de aproape ai fost de Asculta Radio cu Ganz? Hai sã mergem acasã, Radio Live. „ªiacum, ce e mai dificil, puºtoaico.” „E clar cã tu ºi Radio Live aveşi ceva real, dar tu te împotriveºti.” „Credemã, sã pui munca înaintea inimii e o greºealã.” „Trãim numai datoritã faptului cã ne riscãm inima.” „Ultimul lucru pe care şi lai dori este sã te uişi înapoi” Am vãzut statisticile cu iubişii din liceu în care unul pleacã la facultate departe ºi celãlalt rãmâne în liceu. ªansele nus de partea noastrã. Adicã, aº vrea sã meargã unde vrea el, dar nu vreau sã plece ºi nici el nu vrea, dar nu vreau nici sãmi poarte picã fiindcã nu sa dus unde a vrut, aºa cã nu ºtiu ce sã fac. Fã ca mine. Priveºte ºansele ca pe o provocare. Zise tipul care mereu pierde în Vegas. Unele relaşii sunt grele. Sunt ºanse sãşi dai seama ce sã faci. Sunt ºanse ºi sã fie cineva mort. Radio Live. Cred cã glumeºti. O crimã în sala mare a VB Tower Hotel, acasã la Victor Baron? Nu Baronul e mort, nu? Nu, dar nu vei fi dezamãgit. E peaproape. Cum aºa? Victima e una din concurente. Moartea unei regine a frumuseşii Asculta Radio Scandalos. Mã mir cã nu se întâmplã mai des. Ãlai tãticul american, Bobby Stark? Ce cautã aici? El e gazda concursului. Sã numi spui cã te uişi la emisiunea lui. „Family Foibles”? Jumãtate din lucrurile pe care le ºtiu ca tatã leam învãşat de la emisiunea lui. Salut, Beckett. Despre ce e vorba? Dupã cum spune Candace Ford, directoarea concursului, victima are de ani ºi se numeºte Amber Middleberry. Am înşeles. Concurentele erau la repetişie. Când au Asculta Radioit luminile, Amber era prinsã pe rampã. Poate a vrut sã opreascã spectacolul. Salut, Perlmutter. Doamnã polişist. Domnule scriitor. Cauza morşii? Strangulatã de la spate cu propria eºarfã. Probabil undeva între : ºi :. Cum a ajuns pe rampa de lumini? Dupã câte ºtim, rampa a fost lãsatã jos, pe scenã, dupã repetişia de ieri. Ucigaºul sa gândit probabil cã mai trage de timp aruncândo acolo ºi ridicând rampa. Deci cel care a uciso trebuia sã ºtie cum se foloseºte echipamentul. Nu, rampa se ridicã apãsând doar un buton. E uºor de operat. Când a fost vãzutã ultima oarã în viaşã? Asearã. Toate concurentele au fost la un dineu în onoarea lui Victor Baron. La : petrecerea sa încheiat ºi au fost aduse înapoi la hotel. Amber ºia folosit cardul de acces la ora : ca sã intre în camera sa. Dupã care a sfârºit aici. Ar trebui sã vedeşi ceva. O paietã neagrã? O bucatã. Am gãsito în pãrul fetei. Probabil cã a lãsato ucigaºul când a strangulato. Sã aflãm cine a avut acces la sala de bal în seara trecutã. Sã discutãm ºi cu directoarea concursului. Vreau sã aflu dacã vreuna din rochiile concurentelor are paiete negre. Se rezolvã. Amber Middleberry avea familie? Doar pe tatãl ei. A început când avea ani Asculta Radio A fost Micuşa Miss Sãnãtate. La început, mam opus acestei idei, dar mama lui Amber avea o fixaşie pe asta ºi, dupã ce mama ei a murit Asculta Radio Cred cã se simşea mai aproape de ea în felul ãsta. Fiica dvs avea ceva duºmani despre care ºtiaşi? Nu, desigur. Toatã lumea o iubea pe Amber. Dar celelalte concurente? Existau rivalitãşi? Se cunoºtea de multã vreme cu unele dintre fete. Chiar ºi dupã ce a intrat în semifinale, toatã lumea o îmbrãşiºa, îi spunea Asculta Radio Toate îi spuneau cã va ajunge în finalã ºi Asculta Radio Concursul acesta era visul ei. Când aşi vorbit cu ea ultima oarã? Ieri dimineaşã. Am încercat so sun asearã. ªtiam cã sa terminat dineul ãla. Voiam sãi urez baftã, dar Asculta Radio nu mia rãspuns la telefon. La ce orã era asta? Puşin înainte de :. Am crezut cã sa culcat, dar probabil cã plecase din camerã ºi coborâse pentru un motiv anume. Dan. Îmi pare foarte rãu. Îl vom gãsi pe ticãlosul care a fãcut asta. Vã dau cuvântul meu. Mulşumesc, domnule Baron. Domnilor polişiºti, aº vrea sã discutãm sus. E o zi neagrã. Un capitol trist în istoria concursurilor de frumuseşe Baron’s AllAmerican. Victor, e îngrozitor. Soşia mea, Kayla. Poate o recunoaºteşi, a fost Miss Baron’s AllAmerican în . Desigur. Încântatã de cunoºtinşã. Da, ºi eu mã bucur. E îngrozitor pentru noi ºi pentru fete. Suntem ca o familie. Cât de bine o cunoºteaşi? Era o fatã dulce ºi o violonistã grozavã. Da, aºa era. Şineşi minte, sunt gata sã sprijin cu toatã puterea imperiului Baron aceastã anchetã. Doar cereşi ºi vi se va da. Doamna polişist, ºtiu cã trebuie sãşi faci datoria. Speram doar cã, dacã tot transmitem în direct concursul vineri seara, am putea evita presa, pentru a fi corecşi faşã de celelalte fete. Va trebui sã fim corecşi în primul rând faşã de victimã. Cã veni vorba de presã, nu putem scãpa de camerele astea? Totuºi, este ancheta unei crime, nu un spectacol TV. Noi filmãm tot. Ce se întâmplã în culise. Ne place sã le surprindem pe fete vorbind una despre cealaltã, le lãsãm sãºi spunã speranşele ºi temerile. Le vedem strãlucirea, dar ºi dedesubturile. Oamenilor le plac dedesubturile. Aºai. Dar poate nu e momentul acum. Toate fetele locuiau la hotel? Da. Vrem sã intrãm în camera lui Amber. Ne trebuie ºi filmãrile de supraveghere. A fost filmat ºi dineul de asearã? Desigur. Avem nevoie de filmarea aia. Vrem sã le interogãm pe toate concurentele. O rog pe Candace sã vã dea tot ce vã trebuie. Grozav. Mulşumim. Mã bucur cã vam cunoscut. Mai treceşi pe la noi. Nu, mai bine Asculta Radio Nu vrem sã mai treacã pe la noi. O fatã dintrun orãºel vine la New York pentru o poveste cu zâne ºi ajunge întrun film de groazã. Concursurile nu sunt poveºti cu zâne. Sunt niºte competişii stresante care aduc la luminã ce e mai bun ºi mai rãu în oameni. Astai din proprie experienşã. Doamne. Ai fost reginã a frumuseşii. Nu. Am avut o colegã, în primul an de facultate. Debbie Winokur. Parcã stãteam cu Elle Woods când lua steroizi. Pãi atunci Asculta Radio Asta ar trebui sãşi rãscoleascã amintirile. Stai cocoºatã. Câºtigãtoarele nu stau cocoºate.Lasă un răspuns