Radio Music FM 103.8

Radio Music FM 103.8 Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Diamantele pot fi foarte convingãtoare. Parcã îl aud cum ºopteºte: „Pãstreazãmã. Pãstreazãmã.” Din pãcate, acum cã Chet a mãrit miza, cum se spune, va trebui sã mã decid dacã merg sau nu. Am crezut cãl iubeºti pe Chet. Îl iubesc, dragã. Chiar îl iubesc Asculta Radio Numai cã pentru mine Asculta Radio Fiorul a dispãrut. Da. A dispãrut de ceva timp. Totuºi, ºmecheria asta micuşã la adus înapoi pentru vreo minute. Dacã nu e el acela, cred cã nu trebuie sã te cãsãtoreºti. Asta na oprito nici înainte. ªi ne e dor sã fii cu noi aici tot timpul. Nui aºa, tatã? Tatã? Salvat de clopoşel. E Beckett. Radio Live. Salut, team auzit bine? Victima e Vivien Marchand, mediumul? Ai auzit de ea? Da. A fost foarte popularã în anumite cercuri din Manhattan. De fapt, mia citit o datã la o petrecere acum vreo opt ani. A fost extraordinarã. Extraordinarã? A nimerit totul corect. ªtii ceva? Dacã stau sã mã gândesc, mia spus cã o femeie frumoasã se va muta în apartamentul meu ºi va sta cu mine toatã viaşa. A uitat sã menşioneze cã e vorba de mama. Cum a murit? Înjunghiatã în ceafã cu un cuşit de spart gheaşa apoi îndesatã în canapeaua asta. Deci pe asta na prevãzuto. Când a murit? Rigiditatea e completã. Aº spune cã ieri dupã amiazã e timpul aproximativ al decesului. Un muncitor de la întreşinere spune cã a vãzut un bãrbat ieºind prin spatele biroului lui Vivien, ieri pe la :. Cum arãta? Înalt, caucazian ºi înfãşiºare durã. Radio Live, verificãi calendarul lui Vivien ºi sã interogãm clienşii programaşi pentru ieri. Poate unul dintre ei la vãzut pe tip. Eu nu înşeleg de ce a puso în canapea. Era vie când a intrat acolo. Zgârieturile de pe faşã înseamnã cã a încercat sã se miºte. Am sã mai cercetez în laborator. A notat ceva aici pentru ieri la :. Scrie doar T.J. Altceva nimic? Nu. Poate e o fantomã care venea în vizitã. Mediumurile sunt cele care vãd fantome, nu, Radio Live? Clarvãzãtorii prevãd viitorul. Mediumurile pot spune viitorul ºi pot vorbi cu morşii. Ca ºi cum ai spune cã acei clarvãzãtori sunt artiºti escroci, iar mediumurile sunt artiºti escroci ºi ºarlatani. În final, toşi sunt impostori. Pari foarte sigurã pe tine. Pentru cã la începutul carierei mele, am pierdut o grãmadã de timp la telefon cu niºte şicnişi ºi informaşiile lor care nu duceau niciodatã la nimic. Mã surprinde cã eºti aºa credul. Eu nu spun cã pot vorbi cu morşii. Sunt dispus sã admit cã existã oameni care sunt mai sensibili decât mine. Asta nu e greu de crezut. Am intrat direct în ea. Drã Marchand, cunoaºteşi pe cineva care voia sãi facã rãu mamei dvs? A fost o persoanã foarte spiritualã. Nu avea duºmani. Un martor a vãzut un bãrbat înalt, brunet care a ieºit de aici ieri pe la :. E cumva vreun cunoscut deal mamei dvs? Când aşi vorbit ultima oarã cu ea? Pe la :. A zis cã a avut ultimul client al zilei ºi cã va medita toatã dupã amiazã. ªtişi numele clientului? Nu. Era o mamã cu fiica ei. Numele lor trebuie sã fie în agendã. A fost o notã în calendarul ei pentru ora : Asculta Radio inişialele T.J. Are vreo semnificaşie pentru dvs? Nu. Îmi pare rãu. Nu pot sã vã ajut mai mult. Îmi amintesc cazul ãsta. Soşia unui tip dispare, el pare cu adevãrat distrus, dar polişia aflã cã el avea o iubitã ºi cã mariajul lor era pe butuci. Da. Mama ta a ajutat la cazul ãsta? Da, a avut o viziune cu el întrun bar din zonã, era cu o blondã pe nume Amber ºi ea sa dus la polişie cu informaşia. Atunci au început ei sãl suspecteze. Ce sa întâmplat? El a fost închis. Cazul acesta ia fãcut publicitate mamei mele. Mama ta a continuat sã ofere informaşii polişiei? Da, în toatã şara. Mama mea a ajutat la închiderea a mai mult de oameni în ultimii ani. E lista cu toate persoanele despre care Penny Marchand pretinde cã mama ei a ajutat la închiderea lor. Sã vedem dacã a ieºit vreunul din închisoare ºi îi mai poartã picã. Am înşeles. Clientele lui Vivien de luni, la ora : sunt aici. Spun cã lau vãzut bine pe brunetul care a fost în biroul ei. Se numesc Paula ºi Marina Casillas. Casillas? Frumos nume. Dar greu de trecut la plural. Maºina Casillasilor sa stricat, iar ei vor întârzia la simfonie. Casillas..s Asculta Radio Casillasssii Asculta Radio Te aºteaptã în hol. Bine. Mersi. De obicei, eram ultimele cliente de luni, dar când am plecat, pe Vivien o aºtepta un bãrbat. A pãrut surprinsã cãl vede, de parcã nu lar fi aºteptat. Iar el pãrea supãrat. Se vedea bine. Îl puteşi descrie? Avea haine închise la culoare. Pãrul negru, argintiu pe la tâmple. ªi avea o cicatrice pe faşã. Cred cã la numit Alfred. Sau Albert? Bine. Vã mulşumim. Neaşi fost de mare ajutor. De cât timp mergeşi la Vivien? Patru luni. Soşul meu, Emilio, a murit în aprilie. Ne e foarte dor de el. Ea vã oferea o încheiere? Da. Chiar de la prima ºedinşã, Vivien Asculta Radio ºtia foarte multe despre Emilio al meu. ªi anume? ªtia cã are o afacere cu vitamine. ªtia cã îi place „arroz con pollo”. Mai ºtia ºi cã e dependent de muncã. Chiar ºi cã el a murit la birou. Vivien spunea cã ea crede cã tati avea ceva important sã ne spunã. Trebuia sã ia legãtura cu spiritul lui asearã. Acum nu vom mai ºti. No sã vã vinã sã credeşi. Fiica lui Vivien e destul de sigurã cã acel Albert e Albert Moreno. Albert „The Blade” Moreno? Fostul om al familiei mafiote Spolano. Deci Vivien a ajutat ºi la arestarea lui. Nu. El e clientul ei. Vivien ia spus lui Albert cã dacã investeºte în afacerea cu imobiliare din New Jersey, adevãrata fericire va fi a lui. Afacerea a cãzut acum o lunã. El a pierdut tot. Dacã îi dai unuia ca el un sfat atât de prost, el va avea grijã sã mergi sã dormi cu peºtii. Sau sã fii înjunghiat în ceafã cu un cuşit pentru gheaşã Radio Online ºi înghesuit în canapea. Radio Live Sezonul Episodul El e mort, ea e moartã. Subtitrarea BlackAmberDorula/SubTeam www.subtitrariteam.ro Comentarii pe www.tvblog.ro Transcript www.addiced.com Albert Moreno trãia pe picior mare pentru un mafiot de mâna a doua. Cred cã banii mafiei fac mai multe când nu trebuie sã plãteascã taxe din ei. ªi totuºi, pentru Albert na fost destul. Loreen Carter de la agenşia imobiliarã Real Smart. Casa este o bijuterie toscanã ºi e perfectã pentru un cuplu tânãr. Am venit sãl vedem pe dl Moreno. Da. Am fost la ea.Lasă un răspuns