Radio Ring 90.2 FM

Radio Ring 90.2 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Aºa cã am trimis dosarul lui Leonard Maloney peste biroul procurorului general, ºi nea dat dreptate. Se pare cã apãrãtorul tãu a fost un adevãrat hacker. A omis câteva dovezi cheie. Inclusiv o declaraşie a fost ignoratã din cauza unei boli mintale a martorului, aºa cã Maloney a fost de acord sã redeschidã cazul tãu, ºi crede cã ai motive sã fii încrezãtor. ªi Greg? În spiritul justişiei, Maloney spune cã dacã tu vei fii exonerata, vã recomanda cã Greg sã fie eliberat condişionat. De ce faci asta? Pentru cã cineva ma convins cã o dragoste adevãratã ca a voastrã meritã un sfârºit fericit. Ne simşim prost ca trupele statale vau luat la Burgeropolis înainte sã retrãişi prima întâlnire. Aºa cã pânã veşi ieºi Asculta Radio vam adus asta. Leam spus sã nu vã dea ceapã. A fost drãguş ce aşi fãcut acolo. Mam gândit cã dupã câte a fãcut Greg pentru ea, meritã o ºansã. În afarã de asta, dacã tu ºi cu mine am fi fost în locul lui Amy, am fi încã în închisoare. Vorbeºte pentru tine, frate. Aº fi scãpat Mai fi lãsat acolo? Este legea junglei. Trebuie sãl caut pe Numãrul Unu. Nimic nu este mai bun decât o închisoare ipoteticã ca sã ºtii cineşi sunt prietenii Nu te îngrijora, Radio Live. Te scot eu. Iubito, în materie de amor, e mai bine sã nu gândeºti prea mult. Ãsta e sfatul tãu, mamã? Cu toatã experienşa ta? În ce prãpastie a abisului tea aruncat cu sfaturile ei despre dragoste? Întâmplãtor, discutãm eticheta admiratorului secret. Ai un admirator secret? Mereu am crezut cã e o prostie, dar acum sunt puşin intrigatã. ªi nu e nevoie sãi spui lui Ashley. Cum îºi exprimã admiraşia acest admirator secret? A lãsat un bilet în vestiarul meu. „Când mergeai pe hol, o fãrâmã din lumina soarelui a licãrit în cosişa pãrului tãu ca de in ºi la îmbujorat, iar eu am fost încântat.” E atât de poetic. Cred cã, cosişa de in a pãrului e coada împletitã pe care o port numai dupã ora de sport, deci el ma vãzut pe hol la primul etaj între a patra ºi a cincea orã. Ce faci? Îngustez aria de cãutare. Nu, nu poşi so faci. Nu Asculta Radio nu, atunci nu va mai fi secret. E ca întrun roman polişist. Nu te duci direct la ultima paginã, nui aºa? Ba da. Aºa faci? Pãi, nar trebui. Nu e Asculta Radio nu poşi sã Asculta Radio Mulşumirea nu e în aflarea fãptaºului. Mulşumirea vine din cãlãtorie, sãi dai voi sfârºitului sã înfloreascã precum un magnific mac albastru de Himalaya. Precum Asculta Radio Bine. Bine. Îl las sã rãmânã secret. Şine minte cuvintele mele. Îmi vei mulşumi. Radio Live. Victima e Linda Russo. Lucreazã la relaşii cu clienşii întro companie de cablu. Poate cineva na fost mulşumit de serviciul ei. La asta mã gândeam ºi eu. Serios? Muncitorii de la salubritate iau gãsit cadavrul sub niºte cutii. Locuieºte douã blocuri mai departe la intersecşia strãzilor ºi . Se pare cã era în drum spre casã. Salut, Lanie. Salut. Ce? Nimic. Ce este? Pãi Asculta Radio pare aºa liniºtitã. Nu e nimic liniºtit în ce a puso aici. A fost strangulatã. Cu frânghie? Aºa se pare. Radio Live, ai vreo teorie pe care ai vrea so spui ºi clasei? Doar cã e o fatã blondã, drãguşã, strangulatã, întinsã de parcã ar dormi. Asta a fost acum patru ani. Da, dar na fost prins. E modul lui de operare. Iar ea e în mod sigur genul lui. Am fãcut cercetãri petru „When it Comes to Slaughter”. Da? Atunci ar trebui sã ºtii cã îºi ucidea victimele în apartamentele lor, nu pe alei. ªi le aºeza întro pozişie de înmormântare cu mâinile împreunate în faşã. Poate ºia schimbat comportamentul. Sau poate fi o crimã la întâmplare în care o tânãrã femeie a fost ucisã. Dnã Russo, fiica dvs va vorbit despre faptul cã ar fi urmãritã? Nu. Nimic asemãnãtor. ªtişi pe cineva care voia sãi facã rãu? Probleme în vreo relaşie? Nici mãcar nu se vedea cu nimeni. Muncea aproape tot timpul. La compania de cablu, nui aºa? Avea probleme cu cineva de acolo? Era un bãrbat la birou. Cum se numea? Na spus. Dar o privea tot timpul, ca un pervers. Ce rapid. Urgenşele au efectul ãsta asupra ei. Ce ai gãsit? Am scos toate dosarele crimelor din trecut exact aºa cum ai cerut. Cred cã asta a fost idea mea. Da, dar eu ascult numai ce spune ea. Ce spuneai? Le sufoca folosind o frânghie din trei fire rãsucite, de un centimetru grosime. Dupã fibrele gãsite în pielea ei, ºtim cã frânghia e din nailon verde cu alb. Numi amintesc. Detaliile nau fost dezvãluite. Acum uitaşivã aici. Semnele sunt identice. Am gãsit exact aceleaºi fibre verzi ºi albe. El e. Triplul ucigaº sa întors. Pentru cei care trãiau în peºteri acum patru ani, triplul asasin ºia primit porecla strangulând trei femei întro sãptãmânã, a dispãrut din vedere timp de o lunã, a ucis încã trei ºi a dispãrut din nou. Eram în echipa speRadio Livelã care a investigat aceste ºase asasinate. Sa fãcut un profil cât se putea de apropiat pentru al identifica pe suspect. Au zis cã e bãrbat alb, ani Asculta Radio Aº putea fi eu. Asculta Radio întro relaşie proastã cu mama lui. ªi acum. Are o slujbã umilã, neimportantã. În mod sigur eºti tu. Urmãtoarea carte va fi despre Esposito. Le învãşa obiceiurile, apoi intra în apartamentele lor deghizânduse în paznic sau lãcãtuº ºi le strangula. ªi aºeza cadavrele ca ºi cum ar fi fost în sicriu. Ce crezi despre toate astea? Probabil retrãieºte o traumã teribilã din trecut. Douã idei finale Asculta Radio triplul asasin pare sã se fi întors dupã patru ani. Trebuie sã existe un motiv. Poate abia a ieºit din închisoare sau a revenit în oraº. Poate ºia schimbat modul de operare. Dar sã presupunem cã lucreazã dupã aceeaºi diagramã Asculta Radio trei asasinate întro sãptãmânã. Bazat pe ora decesului Lindei Russo, suntem deja în ziua a treia. Sã trecem la treabã, oameni buni. Perversul de care nea spus mama? Colegii Lindei au ºtiut despre cine e vorba. Paul McCardle. Lucreazã la birou ca tehniRadio Liven horticultor. Ca ce? ªtii, omul care udã plantele, ºterge de praf ficuºii artifiRadio Liveli sau era pânã ieri când a demisionat. Interesantã sincronizare. Vãd reclamaşii interne de douã cifre. Fãcute de soşia lui. Fosta soşie. Au divorşat luna trecutã dupã o cãsãtorie de patru ani. Întrun fel, abia a ieºit din închisoare. Devine ºi mai frumos. Vecinii Lindei spun cã îºi amintesc o Sentra roºie parcatã în faşa apartamentului acum câteva zile, aceeaºi maºinã pe care o are McCardle.Lasă un răspuns