Radio Super FM 93.8

Radio Super FM 93.8 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Mulşumesc, Penny. Realitatea neprefãcutã, e aur, colega. Cody Donnelly prezintã Asculta Radio scriitor faimos de romane polişiste urmeazã o durã dar frumoasã polişistã din New York „pentru cercetãri.” Na înşeles niciodatã. E o adevãratã Asculta Radio Dle Connelly, apreciez cã aşi venit Asculta Radio Ce faci aici? Sã se ºtie, voiam sã spun „mare admiratoare a regulilor.” Nu discutãm despre caz. Jur pe Dumnezeu. „Naked Heat” apare mâine ºi Cody admira programul. Silueta ta Asculta Radioy e pe poster, atunci? Nu. Deci, dle Donnelly, unde teai dus dupã ce ai plecat din biroul lui Vivien? Dupã ce am obşinut acel reportaj grozav, lam lãsat pe Steve la el acasã pe la Asculta Radio : sau cam aºa. Asta a fost chiar înainte ca Vivien Marchand sã mã sune. Serios? ªi ce a vrut? Sã salveze ce a mai rãmas din cariera sa. Adicã, ºtia cã filmul pe care îl aveam despre ea, era dãunãtor. A spus cã dacã îngrop povestea îmi va da ceva mai bun. Cum ar fi? Cum ar fi, o crimã. Vedeşi, Vivian a spus cã era dupã un criminal. A spus cã era mai mare decât Steven Adams. De data asta, era un cadavru. Urma sã mã lase sã filmez momentul în care îl confrunta pe cel ce urma sã fie curând acuzat. A spus cã trebuia sã confirme o ultimã suspiciune ºi cã ar trebui sã fiu gata sãi dau drumul la momentul în care mã va anunşa, pentru cã vom prinde un criminal. ªi când urma sã aibã loc confruntarea asta? Imediat. Am primit un mesaj urgent ore mai târziu. Miam strâns echipa, inclusiv paza, gândind cã asta era. ªi apoi, când am sunato înapoi, niciun rãspuns. Bãnuiesc cã era deja moartã. Vreo ºtire despre vânãtoarea de criminali a lui Vivien? Avea mulşi clienşi care veneau la ea din cauza crimelor nerezolvate în familie, dar cei cu care am vorbit au spus cã acele cazuri sunt la fel de nerezolvate. Ca atunci când au venit prima datã la ea. Am gãsit taxiul. ªoferul spune cã a duso pe Vivien la o locuinşã la intersecşia cu Riverside. Portarul spune cãºi aminteºte de Vivien mergând la apartamentul C. E închiriat lui Nick ºi Toni Johnston. Toni Johnston. T.J. Dacã Vivien a venit sãl vadã pe Toni Johnston în ziua în care a murit, trebuie sã fi fost vorba de ceva important, cum ar fi, criminalul pe care îl vâna. Dar probabil vei spune cã a fost doar o coincidenşã. Radio Live, de ce e aºa de important pentru tine sã cred toate chestiile astea despre soartã ºi psihic ºi Moº Crãciun? Pentru cã Asculta Radio dacã nu crezi nici în posibilitatea magiei, nu vei afla niciodatã. Vã pot ajuta? Toni? Sunt detectiv Kate Beckett ºi el e Richard Radio Live. Doamne. Doamne. Doamne. Doamne. Sunt aºa stresatã. Nu pot sã cred cã se întâmplã asta. Deci ºtii cã Vivien a fost ucisã? Când am vãzut ieri ziarul, aproape am vomitat în terciul meu de ovãz. De ce a venit Vivien sã te viziteze luni? Asta e complet personal ºi privat ºi implicã viaşa mea Asculta Radioualã. Promiteşi sã rãmânã confidenşial? Absolut. Bine, pe la începutul anului, am fãcut un lucru groaznic. Am avut o aventurã cu ºeful soşului meu. Foarte discret, na ºtiut nimeni de asta. Atunci ma sunat Vivien. ªtia de aventurã? Ma sunat din senin. ªtia cã neam cunoscut la petrecerea de Crãciun a companiei, cã obiºnuia sã ne întâlnim la hotelul Starburst Asculta Radio Totul. Extraordinar. ªtiu, bine? Adicã, mintea mia fost complet zãpãcitã. O aventurã? Dnã Johnston, va vorbit Vivien vreodatã despre crimã? Nu. Mia spus doar cã ºtia cum lam înºelat pe Nick, soşul meu ºi apoi mia pus o groazã de întrebãri despre el. Ce fel de întrebãri? Ma întrebat dacã era calm ºi dacã mã simşeam în siguranşã. Era sigurã ca Nick ºtia de aventurã. Vivien a spus cã soşii mereu ºtiu. Va spus vreodatã de unde ºtia toate astea, toate aceste informaşii incredibil de personale, ale cãror detalii nu ar fi putut fi gãsite în arhive sau la o cãutare pe internet? Da. Tipul cu care înºelam? El ia spus totul. ªtişi, va trebui sã vorbesc cu el. Nu puteşi. Adicã, nu puteşi. E mort. De asta am încetat sã ne mai vedem. A murit în aprilie trecut. Infarct. Îmi spui cã amantul tãu mort ia spus lui Vivien de aventura ta? Aºai. A spus cã Emilio ia apãrut întrun vis. Emilio? Emilio Casillas. Amantul tãu era Emilio Casillas? Ei bine? Dosarul de autopsie al lui Emilio Casillas e o lecturã interesantã pentru unii. Dar crezi cã a fost ucis? Conform notişelor medicului legist, alãturi de cauza morşii, care a fost un infarct masiv Asculta Radio Casillas arãta semne de calvişie ºi unghiile i se diluau. Ce înseamnã mai exact? Trebuie sã exhumez cadavrul ºi sã fac câteva teste, dar ar putea fi o supra doza toxicã de seleniu. ªi ce e seleniul? E un mineral ce se gãseºte natural în corp ºi, în cantitãşi mici, îşi face bine. Câteodatã se adãugã în pastilele de slãbit, în bãuturile sãnãtoase. Dar prea mult, poate fi otrãvitor. Bãuturi sãnãtoase. Poate era ºi în vitaminele pe care le face Casillases. Asta ar însemna cã ar fi de la fabricã. Vivien ia spus lui Toni cã soşul ei ºtia de aventura cu Emilio Casillas. Deci soşul lui Toni, Nick, lucreazã la compania Casillases. Ar fi avut acces uºor la seleniu ºi la Emilio. Fiica lui Casillas nu a spus cã tatãl ei a murit în birou? Acolo a primit probabil doza fatalã Asculta Radio Deci Nick Johnston aflã cã soşia sã se culca cu ºeful sãu ºi îl otrãveºte. ªi apoi Nick descoperã cã Vivien îl urmãreºte ºi o ucide ºi pe ea. Tocmai am vorbit cu ºeful de echipã al lui Nick Johnston. A spus ca Nick a pontat de plecare mai devreme în ziua în care a murit Vivien, la :. Dar soşia sa spune cã na ajuns acasã pânã la cel puşin :. Ar fi avut timp destul sã se ducã la biroul lui Vivien, so ucidã, sã scrie scrisoarea, totul înainte ca poºta sã fie ridicatã. Dar cum a aflat cã Vivien a vorbit cu Toni? Toni nu iar fi spus. Toni, nu. Dar Vivien a fãcuto. ªeful de echipã a spus ca Nick a cerut liber dupã ce a fost vizitat de o femeie, de o femeie ce semãna mult cu Vivien Marchand. Deci Vivien ºia pus planul în aplicare. La adus pe Nick la biroul ei ºi apoi la sunat pe Cody Donnelly sãºi aducã echipa de filmare. Lar fi înfruntat pe Nick cu uciderea lui Emilio Casillas ºi ar fi fost înregistrat totul pe film. Vivien era pe cale sã rezolve uciderea lui Emilio ºi atunci sar fi întors la fosta sa glorie ca cel mai faimos medium din New York.Lasă un răspuns