One FM 100.6

One FM 100.6 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Cred cã asta explicã electronicele. ªi contorul din apartament Asculta Radio Toate becurile schimbate de el. Serios, chiar a schimbat peste un milion de becuri? Omul a fost un erou necunoscut, aºai? Nãscut pentru forşele Marelui Bec. Marele Bec? Complexul filamentului industrial. Amicul lui Lenny delireazã dacã îºi închipuie cã Lenny a fost ucis de o conspiraşie a becurilor. Nu laº respinge încã pe prietenul nostru din subteran. Am vãzut apelurile lui Lenny ºi unul mia sãrit în ochi. Apelul cãtre linia de urgenşã a lucrãtorilor din New York? Acolo suni sã faci pe ºobolanul. Cuvântul „ºobolan” trebuie sã fie mereu peiorativ? În zodiacul chinezesc, ºobolanul e Asculta Radio Ce a spus? Îşi aminteºti becurile incandescente pe care le schimbau? Levitt pretindea cã are probe cã ºefii lui le furau ºi le revindeau pe piaşa neagrã. Adicã Mario Rivera? El. Acuzaşiile îl puteau face sãºi piardã slujba ºi pensia. ªi, înainte sã fie ºef la tranzit, Mario a fost la puºcaºii marini timp de opt ani, unde a câºtigat o medalie pentru şintã precisã. Unde ai fost asearã între : ºi 😕 La muncã. Am verificat. Ai ieºit la :. Ai fãcut o escalã de la B sau D pe strada . Expresul îşi ia.. cât.. zece minute? Destul timp sãl ucizi pe Len în parc. De ce laº ucide? Pentru cã şia fãcut raport cu ce ºtia despre Costa Rica. Despre ce Asculta Radiolui vorbişi? Sunt emailuri trimise de tine contactului tãu din Costa Rica. Sunt emailuri particulare. Trimise de pe un computer de la serviciu, adicã ne putem uita. Mã gândeam sãmi fac vacanşa acolo. Sã bei câteva beri, poate sã faci paraºutism pe plajã, sã vinzi câteva becuri localnicilor. Primãria are un depozit plin cu becuri vechi, incandescente care nu vor lipsi nimãnui, aºa cã leai vândut unui angrosist în Costa Rica pentru cenşi bucata. Adicã mii. Numai cã cineva le simşea lipsa. Cineva cu numele „Neon”. Când ai aflat cã Len ºtia, şiai dat seama cã pierzi slujba ºi pensia. Nu puteai sãl laºi sã meargã la autoritãşi cu ceea ce ºtia. Nam ucis pe nimeni. Atunci de ce nu ne spui ce ai fãcut asearã între : ºi :. Mario, chestia cu criminalii este cã nu prea au alibiuri solide. În general pentru cã au ucis pe cineva. Acele becuri vechi ar fi fost distruse ºi ar fi ajuns la groapa de gunoi. Fãceam o favoare primãriei. Fac ºi eu niºte bãnuşi în plus. Pãşeºte cineva ceva? Pãi Asculta Radio Len pãşeºte. Ultima ºansã, Mario. Dupã serviciu, mam dus în sala cea mare sã pregãtesc un transport de becuri. A plecat azi noapte spre Costa Rica. Puteşi verifica. Am fost acolo. Mulşumesc. Spune adevãrul. Apelul lui Len la linia de urgenşã Asculta Radio Se pare cã autoritãşile de la transporturi lau pus sub urmãrire sãptãmâna trecutã. Era în Bronx azi noapte, aºa cum a spus. Sunã la polişia transporturi ºi spunele cã închidem noi cazul. Bine. Dacã becurile nu lau ucis pe Lenny, atunci ce? Sar putea sã fie o coincidenşã cã a fost ucis chiar în locul pe care îl marcase. ªi ce înseamnã B.H.S? Liceul Bronx? Combinã foarte mare? Bãieşii au pantofi? Încearcã Byron H. Singer. Am gãsit o siglã micã de vânzare pe microfonul parabolic gãsit în apartament ºi am sunat vânzãtorul sã aflu dacã ºtia de ce a cumpãrat Len echipamentul. Se pare cã nu Len la cumpãrat. A fost achizişionat acum douã luni de un statistiRadio Liven de asigurãri pe nume Byron H. Singer. B.H.S! Scuze. Dle Singer, mulşim cã aşi venit. Mi sa spus cã e important. Cunoaºteşi un bãrbat pe nume Len Levitt? Ce va spus ticãlosul ãla? El nu nea spus nimic. Bine, pentru e un mincinos. Credea cã ºtie el mai bine. Credea cã e mai deºtept decât toşi. Dle Singer Asculta Radio Numi pasã dacã nu ma crezut. Numi pasã cât de rãu îl doare. ªtiu ce am vãzut. ªi ce ai vãzut? Pe cei doi împreunã, în parc, ca doi îndrãgostişi. Dar el ma acuzat cã am inventat. De ce aº inventa aºa ceva? De ce ar inventa oricine? Dle Singer, ce anume ai vãzut în parc? Destul. ªi credeşimã, a fost ºocant sãi vãd împreunã. ªtiam cã trebuie sãi spun lui Len înainte sã afle din altã parte. Len a fost furios când iai spus. Foarte furios ºi gelos, dar iam urmãrit ºi leam aflat locul secret. ªi iam spus când ºi unde îi gãseºte. Iam împrumutat ceva din echipamentul meu sãi poatã spiona singur. ªi Len se duce în parc ºi vede cu ochii lui. Se confruntã cu ei întro crizã de gelozie ºi ei îl ucid. Ce au fãcut? Lau ucis. Iubita trãdãtoare ºi amantul ei. Ce tot spui acolo? Dar tu ce tot spui? Pe cine ai vãzut în noaptea aceea în parc? ªoimii cu coada roºie. Nau mai fãcut un cuib ca pereche de ani. Vrei sã spui cã e vorba de pãsãri? Nu doar pãsãri. ªoimii cu coada roºie. Len le supraveghea scorbura de la debarcaderul din Central Park unde sunt înregistrate ofiRadio Livel toate aparişiile. Dar a refuzat sã ia în seamã graficul meu. Iam spus cã dacã nu mã crede, trebuie sã meargã în parc sã vadã cu ochii lui. κi fac cuib pe înserat. Dle Singer, ai fost ieri în parc între ºi seara? De obicei sunt, dar ieri am fost la birou, am lucrat. Ai vreun coleg care sã confirme? Sunt sigur cã da, dar în legãturã cu ºoimii Asculta Radio ªi vreau sã se consemneze Asculta Radio Naº exagera sau inventa niciodatã aparişia unei pãsãri. Nici nu miar trece prin minte. Erau acolo ºi eu iam vãzut primul. Am sã consemnez. Deci echipamentul, parcul, pânã ºi B.H.S Asculta Radio Se pare cã avem explicaşie pentru toate. Da, cu excepşia motivului crimei. ‘Neaşa, mamã. ‘Neaşa. De ce e bunica pe masã ºi tu pe podea? Tatã, sa dus. Theodore? Când iam dat salatã ºi boabe de grâu, cred cã nam închis bine cuºca ºi el a fugit, iar Ashley o sã mã urascã. No sã te urascã, va înşelege. Ba nu. Avea încredere în mine ºi eu lam dezamãgit. Ba nu, nu încã. Îl vom gãsi. Ai cãutat în camera ta? ªi în a bunicii. Dacã acea creaturã a intrat în camera mea, voi avea nevoie de alt pat Asculta Radio ºi garderobã. Tatã, dacã a ieºit? Adicã afarã? Theodore e acum un ºobolan de centru. E aici undeva. Sã gãseºti un rozãtor, trebuie sã gândeºti ca el. Eºti Theodore. Ceşi doreºti? Mâncare. Ai bucãtar personal. Nu şie foame. Cãldurã. Aº vrea sã fiu întrun loc cãlduş ºi sigur. Da, un loc confortabil, liniºtit, departe de agitaşie. Unde nimeni sã nu calce pe tine. Dulapul de pe hol. Frumos. Îl vezi? Nu, nu e aici. Nu e aici. Ce? Trebuie sã pleci.Lasă un răspuns