Radio Taraf 107.7 FM

Radio Taraf 107.7 FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Aº spune cã e de acum o sãptãmânã. În regulã. ªi am gãsit astea în buzunarele drei Santori. Chitanşe de la taxi? Cu data de azi, câteva ore înainte sã fie ucisã. Bine, sun la compania de taximetre sã vãd dacã putem sã aflãm pe unde a fost. Eºti sigurã cã nu vrei sã povesteºti? Foarte sigurã! Beckett. Am primit înregistrãrile apelurilor celor douã victime. Se pare cã au o legãturã. Amândouã au primit telefoane de la acelaºi numãr. Cu câteva ore înainte de a muri. Ai aflat al cui e numãrul? Da, al lui Todd McCutchin. Are antecedente, inclusiv jaf ºi atac la persoanã. Ai adresa lui? Da, avem adresa. Sãşi vãd mâinile! Am zis, sãşi vãd mâ Asculta Radio Bunã. Pot sã vã explic. Întoarcete. Nu vrei sã mã asculşi întâi? De ce? Tu nu mã asculşi pe mine. Fãceam niºte investigaşii pe cont propriu. Asta nu e infracşiune, nui aºa? Nu, dar violarea unei scene a crimei, cât ºi crima, sunt. Încercam sã ajut. Nu am nevoie de ajutorul tãu. Cum ai ajuns aici? Am urmat o pistã, ca ºi tine. Pe bune? Adicã ai luat citaşie pentru apelurile victimelor ºi ai cãutat ceva comun? Nu, nu chiar aºa. Atunci cum? Gata! Am format steluşã, , . Ai format steluşã, ? Da, pe telefonul lui Maya. Mam gândit cãmi aratã ultimul apel. A sunat la dl McCutchin. Am aflat numele din cãsuşa vocalã ºi am cãutat pe internet. Spunemi cã nu eºti impresionatã. Ai intrat întro scenã activã a crimei fãrã autorizaşie. Da. Dar purtam mãnuºi. Beckett. Cadavrul e rece. E mort de câteva ore. Vezi? Nu lam ucis eu. Gloanşe? Trebuie sã le vadã balistica. Dar rãnile sunt la fel ca la celelalte. Ciudat. Ce? Omul se ocupã cu automatele. Nu prea are vreo legãturã cu o artistã ºi o profã de liceu. Sã chemãm criminaliºtii sã caute fibre ºi amprente. ªi lucruri comune între cele trei scene ale crimelor. Iar noi sãpãm în vieşile lor. Dacã erau pe acelaºi site pentru întâlniri, vreau sã ºtiu. Dacã erau în acelaºi program de paºi, vreau sã ºtiu. Eu cum pot sã ajut? Radio Live, îmi pare rãu pentru prietena ta. Dar asta nu înseamnã cã poşi sã apari ºi sã te comporşi de parcã nu sar fi întâmplat nimic. Dacã voiai sã te întorci, teai fi întors pânã acum, dar nai fãcuto. Sã recunoaºtem. Singurul motiv pentru care eºti aici este cã erai în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Teai întrebat dacã nu cumva aºtept veºti de la tine? ªtii ce sunt cadavrele astea? Un semn. Un semn? Un semn. Un semn din univers care ne spune cã trebuie sã rezolvãm crimele împreunã. Nu vrei sã dezamãgeºti universul, nu? Nai sã pleci indiferent ce aº face, nui aºa? Eu respect universul. Da. Bine. Îşi dau voie sã te ocupi de acest caz împreunã cu mine, atâta vreme cât îmi promişi cã faci ce spun ºi când spun eu ºi nu mai faci nicio investigaşie pe cont propriu. Îşi promit. Nu vei regreta. Deja regret. Începând de acum. Ce are frigiderul aºa speRadio Livel? E rãcoarea, e lumina sau combinaşia dintre cele douã? Nu pot sã dorm. Da, bãiatul. A sunat pânã la urmã. Minunat. Nam rãspuns. De ce? Eram furioasã. Am crezut cã lasã mesaj, dar na lãsat. ªi acum ce fac? ªtie cã ºtiu cã a sunat. Dar dacã sun înapoi, admit cã aºteptam telefonul lui. Cât trebuie sã aºtept pânã sãl sun, o zi, mai puşin de o zi, poate douã? Poate ar trebui sãşi faci alt prieten ºi so iei de la capãt. Nu te prea pricepi, nui aºa? Se pare cã nu. A apãrut ceva? Avem situaşia finanRadio Liverã a lui Todd McCutchin. Trebuie sã aparã. Ai gãsit ceva în trecutul lor? Am mers pânã mai departe, în ºcoalã, dar na apãrut nimic încã. Poate sunt agenşi Radio Live luaşi în vizor pentru lichidare, ce zici? Asta cu Radio Live e o teorie des întâlnitã la tine. Regula mediilor cere ca în cele din urmã sã am dreptate. Am uitat cât de folositor poate fi discernãmântul tãu. Da? Pariez cã îmi dau seama cum sunt conectate înaintea ta. În regulã. Sa fãcut. Dar dacã câºtig, trebuie sã promişi cã pleci ºi nu te mai amesteci în cazurile mele vreodatã. Bine. ªi dacã câºtig eu Asculta Radio trebuie sã mã iei înapoi ca partener. Sa fãcut. Dacã îºi dau ei seama primii? Nu. Nu. Despre ce vorbişi? Radio Live îºi cerea scuze cã na sunat. Ce aşi gãsit, bãieşi? Criminaliºtii spun cã pata de sânge pe care a gãsito Radio Live în apartamentul Mayei, se potriveºte cu al lui Todd McCutchin. ªi CSU a gãsit ceva sânge deal lui McCutchin pe pantoful lui Maya. Ceea ce înseamnã cã prietenul tãu a fost la locul lui ori în timpul, ori dupã crimã. Am verificat chitanşele de taxi din buzunarul ei. Conform companiei de taxi, au luato din faşa apartamentului lui McCutchin ieri dimineaşã. Au duso undeva în Bowery. În Bowery? Da. de minute mai târziu, au luato ºi au lãsato acasã. A fost imediat dupã ce ma sunat pe mine. Beckett, a venit logodnica lui McCutchin. Îmi pare rãu. Nu leam mai vãzut. Eºti sigurã? Logodnicul tãu avea dosar. E posibil sã fi fost implicat în Asculta Radio ceva ilegal? Todd a fost un om bun. ªtiu cã a fãcut niºte lucruri rele în trecut, dar Asculta Radio Asculta Radioise propria afacere. Era perfect legal acum. Numai Asculta Radio Numai cã ce? Cu douã luni în urmã, Todd sa lovit la spate ºi nu mai putea lucra. Banca a vrut sãi ia afacerea, aºa cã Asculta Radio a împrumutat niºte bani de la un tip din cartier. Tipul ãsta Asculta Radio nu e cumsecade. La ameninşat pe Todd? Todd fãcea plãşile, dar a rãmas în urmã. Cu douã sãptãmâni în urmã, tipul a venit acasã, cu o armã. A spus cã o sãl omoare pe Todd dacã nui plãteºte ce îi datoreazã. Iam împrumutat banii. mii. ªi ce dacã? Dle Carbino, avem un martor care spune cã lai ameninşat cãl omori. ªi? ªi acum e mort. Da, am putut vedea asta. Uite, detective, mai întâi, mii nus o sumã pentru care se meritã sã omori. Decât dacã ai epuizat toate cãile, lucru pe care nu lam fãcut. ªi în al doilea rând ºi la obiect, bãiatul vostru mia plãtit întreaga sumã plus dobânda. Chiar vrei sã cred asta? Nu, nu vreau, scumpo. Dar asta nu înseamnã cã nu e adevãrat. Alibiul i se verificã. Ieri a fost toatã ziua în Jersey fãcând cumpãrãturi la Short Hills cu o cucoanã. Norocoasã fatã. Nu înseamnã cã na fãcuto. Putea angaja pe cineva. Da, sãl ucidã pe McCutchin, dar de ce Maya ºi Chloe? Poate cã au fost martore. Poate cã au semnat ºi ele împrumutul. Avem situaşia finanRadio Liverã a lui McCutchin? Da, ar trebui sã aparã totul în curând.Lasă un răspuns