Radio Mediaş 725 88.1 FM

Radio Mediaş 725 88.1 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Sãl aducem aici. Despre ce e vorba? Linda Russo. Unde ai fost acum douã seri între : ºi miezul nopşii? Cu niºte amici la Galaxy Lanes. De ce teai decis sãşi abandonezi cariera de tehniRadio Liven horticultor? Am vrut sã merg mai departe. Pentru cã o foloseai sã o supraveghezi pe Linda, so urmãreºti. ªi odatã ce a murit, de ce sã mai stai? Nu e adevãrat. Sunt nevinovat. Nu pari prea nevinovat. Nu, de fapt, dai un nou înşeles expresiei „transpirat ca un suspect”. Da, transpir mult, da? Am o boalã. Asta e ultima dintre problemele tale, dle McCardle. Obsesia ta pentru Linda Russo era binecunoscutã ca ºi trecutul tãu violent cu femeile. Maºina ta a fost vãzutã în faşa apartamentului ei, iar acum ea e moartã. Nu mam atins de ea. Am avut ceva pentru Linda, bine? Am avut ceva pentru Linda ºi am parcat în faşa casei ei. Dar nam fost în zona aia în ultimele trei zile. De când ma ameninşat tipul ãla. Ce tip? Am fost reşinut de un gardian care mia spus sã trec mai departe ºi ma speriat îngrozitor, iar eu nam mai trecut pe acolo de atunci. Jur. Ãsta e adevãrul. Deci Asculta Radio „Transpiratul von Transpirã Mult” Asculta Radio se verificã alibiul lui. Managerul de la Galaxy Lanes spune cã a aruncat la mingi de la : pânã la închidere. ªi paznicul? Radio Live sa ocupat de el. Reiese cã existã o singurã clãdire care are paznici pe strada Lindei. Conform companiei de securitate, nu sa completat niciun raport cu privire la McCardle sau maºina lui. Deci McCardle a minşit. Poate nu. ªtişi cã în trecut triplul asasin a trecut drept paznic. Poate paznicul nostru na fost paznic. Poate a fost triplul asasin care îl dãdea din drum pe McCardle. Oricine a fost, se şine de diagramã. Avem a doua victimã. Radio Live Sezonul Episodul Triplu asasin. Subtitrarea BlackAmberDorula/SubTeam www.subtitrariteam.ro Comentarii pe www.tvblog.ro Transcript www.addiced.com Numele ei e Kim Foster, ani, designer de interioare. Aceleaºi semne de frânghie în jurul gâtului, totul e la fel. Când a murit? Dupã temperatura ficatului, aº spune cã azi noapte, poate asearã mai devreme. Vecinii au vãzut pe cineva de la gaze plecând la :. Clãdirea nu are portar, deci triplul asasin o cheamã la interfon pe Kim Foster, spune cã vrea sã verifice o scurgere de gaze, ea îi dã drumul. Sã verific identitatea apelanşilor. Nu înşeleg. De ce sar întoarce la vechiul mod de operare? Nostalgie. A uciso pe Linda Russo întro alee. Nici ea navea portar. De ce sã no ucidã în apartamentul ei ca pe celelalte? Poate cã era cumva speRadio Livelã. Ultimul apel primit de victimã a venit de la uºa din faşã la :. Cred cã la lãsat sã intre ºi el a copleºito. Poate na fost chiar aºa. Uite câte perne aruncate. Ce e în neregulã cu ele? Kim Foster e decorator de interioare. Pernele astea au fost aranjate cu o lipsã de graşie barbarã. Ca de o mânã de bãrbat. Ea sa luptat. El a strangulato chiar pe canapea. Apoi a rearanjat pernele sã nu se vadã. Nu e obiºnuit, deci nu e îngrijit. Ce e? Am gãsit un penny. În circumstanşele actuale mai înseamnã noroc? Cred cã ºi eu am gãsit ceva. Vince. Crezi cã aparşine asasinului? Sau poate e aici de sãptãmâni. Le spun criminaliºtilor sã analizeze zona. Dle, un anume domn Townsend vrea sã vã vorbeascã. Sã intre. Cal. Mã bucur sã te vãd. Salut. Ce face Marie? E bine. Suntem despãrşişi. Îmi pare rãu sã aud. Reporterii Asculta Radio continuã sã vinã la uºa mea ºi sã mã întrebe ce simt în legãturã Asculta Radio cu cel care a uciso pe fiica mea ºi dacã el face prãpãdul ãsta Asculta Radio ºi ºtii tu Asculta Radio Dupã ce a murit Sara ºi am trecut printro anchetã, tu ai fost mereu sincer cu mine ºi voiam sã ºtiu dacã, ºtii tu Asculta Radio E adevãrat ceea ce se spune? El Asculta Radio sa întors? Da. Cal, avem piste. Avem piste bune. ªi facem tot ce putem sãl prindem. Dacã facem o arestare, tu vei afla primul. Îşi promit. Sara ar fi împlinit ani sãptãmâna urmãtoare. Nu lãsa sã se întâmple ºi altor familii. Salut. Salut. Navem veºti de la criminaliºti pentru ecusonul cu numele, nu cã maº fi aºteptat la ceva. Te face sã te întrebi de ce na fãcut aceeaºi chestie cu scurgerea de gaz ºi la Linda Russo. ªtiu de ce. Rãspunsul e aici. Un transcript? De acum patru ani. Mam uitat peste apelurile date la linia pentru triplul asasin ºi acesta mia sãrit în ochi. E din mai , adicã o sãptãmânã dupã a ºasea crimã. A sunat o femeie ºi a lãsat un mesaj, dar era prea speriatã sãºi lase numele. Dar a menşionat cã locuieºte la intersecşia strãzilor ºi . În acelaºi colş ca Linda Russo. Era în lift cu un tip de la reparaşii cablu ºi care a speriato atât de rãu încât a coborât cu un etaj mai devreme doar sã scape de el. Înfiorãtor e o cerinşã pentru tipii de la cablu. Numai cã el nu era de la cablu. Spunea cã nu avea uneltele potrivite. ªi lucrând pentru o companie de cablu, Linda Russo ar fi ºtiut. Tocmai de aceea mam uitat peste apelurile ei telefonice de acum patru ani. Ea a dat acel telefon. Deci Linda Russo era speRadio Livelã. Când a coborât un etaj mai devreme, el a ºtiut cã ea sa prins, aºa cã dispare o vreme. Aºa se explicã ºi faptul cã a atacato afarã. ªtia cã nu existã nicio ºansã sã fie lãsat în apartament. Linda Russo ia vãzut faşa ºi el sa întors patru ani mai târziu. Ãsta e un gen speRadio Livel de cruzime. Criminaliºtii au scos o amprentã parşialã de pe ecuson. Avem o potrivire. Omul pe carel cãutãm e Marcus Gates Asculta Radio ani, . m, kg, pãr ºaten deschis. Are un tatuaj cu un ºarpe încolãcit pe braşul stâng. O amprentã îl leagã de uciderea lui Kim Foster. O evaluare psihiatricã din închisoare îl descrie pe Gates ca fiind „un sociopat brutal ºi foarte inteligent”. A fãcut închisoare pentru crimã de gradul II ºi tentativã de crimã. Ultima condamnare a fost pentru cã a spart o sticlã în capul unui om întrun bar, aproape ucigândul, pentru care Gates a fãcut patru ani la Sing Sing. A ieºit luna trecutã. Nare adresã cunoscutã, nare familie. Mama lui a murit când el avea ani, iar el a fost plasat întro serie de cãmine provizorii pânã la ani, aºa cã nu va fi uºor de gãsit. Acum patru ani, tipul ãsta a luat viaşa a ºase femei pentru cã noi nu lam oprit. ªtim cine e triplul asasin. ªtim cã e acolo urmãrind a treia victimã.Lasă un răspuns