Rfi FM 93.5

Rfi FM 93.5 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Chiar te rog. Mai cautã. E destul pe piaşã. Ascultã, trebuie sã închid. Am niºte tipi aici. Scuzele mele. Promotorii sunt mereu un junghi în coaste. Lloyd Saunders Asculta Radio Am deja prea mulşi „ARod”. Dar prietenul tãu Asculta Radio Am femei care cer ca nebunele pe slãbuşul „Twilight”. E mãrime unicã. Putem sãi cãptuºim dacã trebuie. Baia e pe hol, dacã eºti ruºinos. Rfi FM 93.5 Avem niºte întrebãri despre Derek Brookner. Greºeala mea. Avem niºte audişii azi. Pot sã te asigur cã sar potrivi. Asta spun toşi. Ce e cu Derek? Ei bine, a fost ucis. Derek a fost unul dintre cei mai buni bãieşi ai mei. Credem cã ºia luat o slujbã care la bãgat în belele. Ce iai dat de muncã în ultima lunã? A fãcut ocazional pe „oaspetele chipeº” pentru petrecerile oamenilor bogaşi. În afarã de astea, au fost numai celibatare sau aniversãri zgomotoase. La vreo petrecere a bãieşilor a fost? Nu. Derek era numai pentru femei. A avut contact cu un bãrbat blond care lua steroizi în noaptea în care el a fost ucis. Ai idee cine poate fi? Poate cineva de la cealaltã slujbã. Care altã slujbã? În completarea dansurilor private, el mai dansa la un club numit Package Store douã nopşi pe sãptãmânã. Cei mai mulşi sunt musculoºi. Nu sa înşeles cu cineva de acolo? Oamenii cred cã femeile se bat, dar din ce spunea Derek, tipii ãºtia ar face „Showgirls” sã arate ca o orã de meditaşie. Mulşumim pentru timpul acordat. Dacã te rãzgândeºti, eu îşi fac rost de contracte ºi niºte gel de pãr. Îşi plac muºchii mei abdominali? Vino sã ne vedem la Package Store Asculta Radio Toşi sunt destul de musculoºi. Dar niciunul nu are pãrul lung. Rfi FM 93.5 Nu pãr lung ºi blond. Poate cã sunt fotografii vechi. E posibil sãºi fi schimbat stilul dupã ultima modã. Agentul a menşionat cã „Twilight” se cere acum. Poate moda Fabio se întoarce. Existã o singurã modalitate sã aflãm. Radio Live. Numi vine sã cred cã teai pus la punct pentru aºa ceva. Mai spunemi o datã de ce nau venit cu tine Radio Live ºi Esposito. Am fost toşi de acord cã fiind asistent detectiv voluntar la criminalisticã, ai putea sãşi înfigi dinşii în partea asta a investigaşiei. ªi ei au refuzat. De când am început sã te urmãresc, visez la ziua în care tu spui „hai sã mergem la clubul de striptis ºi sãl luãm pe nemernic”. Doar cã nu miam imaginat cã se simte în felul ãsta. Anunşãmã dacã ai nevoie de bancnote. E chiar trist. Tipul vine în oraº cãutând ºansa cea mare, viseazã sã reuºeascã în „The Apple”. Cu ce se alege pentru toatã munca? Oraºul îl mestecã ºil scuipã. Nu pare corect, omule. Ai dreptate, nu pare corect. Cred cã tot cea vrut a fost puşin respect. Întotdeauna e vorba de respect, frãşioare. Încearcã sã o scoatã cumva la capãt, sfârºeºte cu faşa în jos în casa scãrii Asculta Radio Purtând bikini. Gata. Poftim. Ce Asculta Radio faci? E plin de ARod? Am eu un ARod pentru ticãlosul ãla. Trei ani de fotbal la universitate, doi ani triatlon la forşele speRadio Livele ºi calendarul polişiei NYPD în . Ce e? A fost o pozã de grup. Am primit scrisori. Da, trei. Douã erau de la mama ta. Una a fost de la mama. Sigur. „Twilight” pe naiba. Radio Live? Bunã, scumpo. Mai gãsit. Îi povesteam lui Denise despre tine. Ea e Asculta Radio prietena mea, cea care a fost cu ideea sã venim aici astã searã. Îi place aventura. Nici nu aveşi idee Asculta Radio Slavã Domnului cã mai gãsit. Dumnezeule. Femeile alea sunt ca piranha. Ascultã, am vorbit cu unul dintre barmani care confirmã povestea agentului cã Derek avea probleme cu alt dansator. Se pare cã unul pe nume Hans era supãrat cã Derek primea tratament de vedetã. Asta ne dã evidenşã ºi motiv. Sã mergem în culise. Sã înhãşãm un Hans. Nu e nevoie, scumpule. El urmeazã. Serios, pompier? Nu e un cliºeu? Dumnezeule. Bãieşii ãºtia nau fost informaşi despre corelaşia dintre bronz ºi cancerul de piele? Nai putea sã stai liniºtit, Radio Live? Trebuie sã aflãm care este Hans. Da. Rfi FM 93.5 Te rog sã te dai jos de pe scenã. Nu tu. Doar Hans. Bãieşi, terminaşi. Sunt polişist. Unul adevãrat. Nu e amuzant. Acum potolişivã. Prea mult? Derek Asculta Radio a fost o micã jigodie. Aveşi idee câte ore a petrecut fãcând repetişii la „Privates of the Caribbean”? Niciuna. Era numai excentricitãşi cu audişii aici, cu repetişii pe dincolo. Hans von Mannschaft e cel care a muncit cu adevãrat în fiecare searã. Hans von Mannschaft? Tare nume de scenã. Trebuie sã ºtii cã provin dintro linie lungã de mândri von Mannschaft. Vreunul dintre ei a fost condamnat pentru crimã? Crimã? Ai grijã, Hans. Începe sã se simtã accentul de New Jersey. În locul ãsta e vorba de fantezie. Femeile vin aici sã evadeze. Face parte din spectacol. Include ºi eliminarea competişiei? Derek a fost Rfi FM 93.5 gãsit mort asearã, iar noi am gãsit un fir de pãr deal tãu pe hainele lui. ªi tu ai admis cã eraşi rivali. Rivali? Cucoanã, îmi petrec zilele cu femei cãmi îndeasã bancnote în chiloşi. Chiar crezi cã aº ucide pe cineva pentru asta? Nu schimbã faptul te putem plasa la locul crimei. Din cauza pãrului meu? Nu dovedeºte decât cã ne şinem costumele în acelaºi vestiar în culise. Folosesc Minoxidil de douã ori pe zi doar sãl pãstrez pe cap. Unde ai fost azi noapte? Am fost pe scenã în spectacol de la : la :. Sunt martore peste de femei. Alibiul e dur precum muºchii abdominali. Aşi vorbit cu iubita lui? Care iubitã? O femeie bogatã care era obsedatã de el. Era evident cã Derek o folosea pentru bani, dar cred cã Derek se sãturase de ea ºi ia dat papucii. De unde ºtii? Mereu trimitea buchete scumpe în cabina lui. Dar sãptãmâna trecutã, pentru prima oarã dupã multe luni, nau mai apãrut flori. Ce faceşi? Aşi rãmas fãrã bancnote? Hans avea dreptate. Am gãsit o florãrie care a confirmat livrãri sãptãmânale în ultimele patru luni. ªtiam eu cã dacã îl scuturãm pe Mannschaft o sã cadã ceva. De la cine au venit? Au fost plãtite cu un Amex care aparşine unei Rebecca Dalton, ani. Locuieºte la cu Madison. Ascultaşi. Cei mai bogaşi îl listeazã pe soşul Rebeccãi Dalton ca având un imperiu publicistic în . Se spune cã Rebecca a fost model. E cãsãtoritã. Interesant. Nu mai e. Soşul ei a murit acum vreo doi ani. ªi a lãsat întreaga avere soşiei îndurerate. ªi mai interesant. Rebecca se mãritã de tânãrã, îºi petrece anii vârstei de de ani sub degetul unui soş bogat ºi totuºi dominant. Rfi FM 93.5Lasă un răspuns