Radio FIR 96.2 FM

Radio FIR 96.2 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Sãl prindem înainte sã ajungã la ea. Bunã, tatã. Bunã. Trebuie sã fie un caz mare dacã te şine aºa târziu. ªtii cum e, cineva a murit, altcineva la ucis. Admiratorul secret? Da. Şiai dat seama cine e? Şiam urmat sfatul ºi am decis cã e mai bine sã nu ºtiu. Mia lãsat alt bilet în dulap. A zis cã dacãmi place trandafirul, sãi arãt purtândul mâine la ºcoalã. Nu e drãguş? Pãi Asculta Radio e o idee bunã? Ce ar crede prietenul tãu Ashley? Am impresia cã nu Ashley are o problemã. Cred cã nu se face sã porşi o floare când nu ºtii de la cine este. ªcoala ta nu e chiar Fort Knox. Oricine putea sã punã biletul ãla în dulapul tãu. Admiratorul tãu secret ar putea sã fie vreun Asculta Radio pervers care te studiazã de la depãrtare cu un binoclu foarte bun. Mã duc în pat acum. Noapte bunã. Noapte bunã. Vrei sãşi încui fereastra, te rog? Da. Te rog. Mã duc sã mã asigur cã sunt încuiate. Nu, am avut totul aranjat. Aici era. Nuşi înşeleg sistemul. Miai dat peste cap sistemul. Salut, bãieşi. Noutãşi despre Gates? Sistemul meu e eficient. Dar Asculta Radio. Am cãutat acolo deja. E în grãmada ta. Face parte din sistemul meu. Care e Asculta Radio. Deci Asculta Radio nimic? Nu. Am dat de un unchi în Jersey, dar nu la vãzut pe Gates de ani. Vorbesc cu Sing Sing sãi gãsesc asoRadio Liveşii din închisoare. Detectiv Beckett, mai eºti acolo? Da, sunt aici. Bine. ªi e încã închis? Prima abatere cu droguri. Am înşeles. Mulşumesc. Jelly Tyson? E Radio Live, Radio Live. Când Gates a fost eliberat, ºia dãruit lucrurile lui Radio Live, un deşinut care îi era prieten. Dacã cei doi erau prieteni, Radio Live near putea spune unde îl gãsim pe Gates. Acum e „Radio Live”. Mai am de stat trei luni în gaura asta de iad. Tot ce vreau e sãmi fac sentinşa, sã plec ºi sãmi vãd prietena, iar asta nu se va întâmpla dacã Gates prinde de veste cã am vorbit cu polişia. Nu va afla. Nai de unde sã ºtii. Sa îmbogãşit aici. Va pune sã fiu scos. Uite care e treaba, Radio Live Asculta Radio fie cã vorbeºti cu noi sau nu, sunt dispusã sã stau aici toatã ziua. Deci o sã parã cã Asculta Radio neai spus multe ºi mãrunte. Bine. Dar vreau sã mã întorc în celulã în douã minute. Bine. Aşi fost prieteni? Aºa cred. Aºa cum e perceput aici. Lucrez la bucãtãrie. Îi strecuram fructe sã facã vin. ªi în schimb el te proteja? Da. El a ieºit, iar eu sunt aici în continuare. Fiecare deşinut pe carel ºtiu viseazã la ce va face odatã ce iese de aici. Gates şia vorbit despre asta? Îmi amintesc cã vorbea despre un club de striptis ºi mai e un loc în care îi plãcea sã bea. În partea de est. Cum se numea? Hog Asculta Radio nu ºtiu cum. Ceva cu „hog”. Am fost în recunoaºtere. E la bar, trage de o bere. Câşi sunt acolo? În total, cinci Asculta Radio Gates, barmanul, o ospãtãrişã ºi doi beşivi. Sar putea sã fie înarmat. Sãl înºfãcãm repede. Nui daşi ºansa sã ia ostatici. El e! Sãşi vãd mâinile! Sãşi vãd mâinile imediat! Mâinile! NYPD! Mâinile sus! Ridicã mâinile! NYPD! Mâinile sus! Lai auzit! Ridicã mâinile ºi stai în genunchi în acest moment! Laşi scos pe bãtrân, nu? Asta poate sã însemne un singur lucru. Mã vrei mult de tot, nui aºa? Lasã gura. Nu uita sãmi citeºti drepturile. Ar fi pãcat sã scap din cauza unui detaliu. Sã mergem. Ai dreptul sã nu spui nimic. Orice vei spune Asculta Radio Rece, implacabil Asculta Radio Triplul asasin rãmâne în largul lui, calm, în bârlogul inamicului, cu bãtãile inimii de pe minut, în deplinã concordanşã cu a anchetatorilor lui. Am vrut doar sã aduc puşin talent literar acestui moment. Barmanul nea spus unde locuieºte Gates. A trebuit sãl bage în taxi de mai multe ori. Radio Live are mandat ºi cerceteazã casa. Nu putem conta pe dovezi circumstanşiale sã continuãm cazul. Trebuie sãl facem sã dea din gurã. Singura dovadã palpabilã împotriva lui îl leagã de asasinarea lui Kim Foster. Prindeşil cu locul în care era când ea a murit. Radio Live Asculta Radio Nu de data asta. Dle Gates, sunt detectiv Beckett. Nu eºti genul meu. Dar Asculta Radio aº putea sã fac o excepşie. O cunoºti pe Kim Foster? Numi pare cunoscut. Ai mai vãzuto pe femeia asta? Are pãr drãguş. Ai vãzuto sau nu? New York City e un loc mare. Aº fi putut sã trec pe lângã ea pe stradã. Eu vorbesc despre o interacşiune mai intimã. Ai fost vreodatã în apartamentul ei? Am fost în multe apartamente. Clãdirea este la intersecşie strãzilor ºi . Ea locuia la . Ai fost vreodatã în clãdirea aceea? Nu. Atunci poate îmi explici cum am gãsit ecusonul ãsta cu amprenta ta, lângã cadavrul ei. De fapt, nu pot. Abia aºtept sã aud. Lucrez la Empire Prop House. ªi? ªi închiriazã recuzite pentru filme ºi seriale. ªtiu ce e un depozit de recuzite. Deci asta e slujba mea. Depozitez recuzitã. Sunt tone de ecusoane ca asta, ºi pariez cã am atins o sutã din ele. Verificã asta. Vezi dacã spune adevãrul. Mã ocup. Nu e nicio înregistrare cã ai avea slujba asta. Mã plãtesc pe sub masã. Poate mã puteşi reşine pentru evaziune fiscalã. Depozitul ãsta de recuzite unde spui cã munceºti, au ºi uniforme acolo? Sigur. Ca cele de la compania de gaz? Au orice fel de uniformã la care te poşi gândi. Ai luat vreuna din uniformele astea acasã vreodatã? Ai vreuna? Îmi perchezişionaşi casa? Da, aºa cã dacã sunt uniforme acolo, mai bine îmi spui. O sã vreau sã vãd mandatul de perchezişie. Pentru ce? E dreptul meu legal. ªi am terminat cu vorbãria pânã când mil arãşi. Aºa cã mai bine continuaşi acşiunea afirmativã acolo ºi venişi cu un nou plan de joc. Vrea mandatul de perchezişie ca sã vadã ce cãrşi avem. Cum îºi poate face o idee? Mandatul listeazã frânghii, uniforme, ºi alte efecte personale aparşinând lui Kim Foster, Linda Russo ºi alte ºase victime ale triplului asasin. Uitânduse pe mandat, îºi poate da seama unde ne aflãm cu ancheta. Asta nu înseamnã cã aruncã o privire. Înseamnã sãi arãtãm toate cãrşile. Va afla cã noi credem cã e triplul asasin. ªtie deja. Empire Prop a confirmat cã Gates lucreazã în depozitul lor ºi a avut acces la ecusoanele alea. A pontat de plecare la : în noaptea uciderii lui Kim Foster. Empire este în piaşa Lincoln, ceea ce înseamnã cã a avut timp destul sã ajungã în apartamentul ei ºi sã apese butonul de la interfon la :. Aratãi mandatul.Lasă un răspuns