MDR JUMP In The Mix Channel

MDR JUMP In The Mix Channel Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

nu-i aºa? Abia dacã vine apa. Pentru Dumnezeu! Calmeazã-te. Apa care pleacã revine, nu-i aºa? Da, dar peste cât timp? Avioane Spitfire! Haide. Haide, haide, haide. Tatã, l-a nimerit! Da. Avionul Heinkel pleacã! Da?! Nu… Fum de la avionul Spitfire! Uitã-te dupã paraºutã! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Neamş? Eºti german? Nu, olandez. Nu, olandez. Marina comercialã. Am venit sã vã luãm de aici. Sã vã ajutãm. De ce şi-ai pãrãsit vasul? În cazul în care vin germanii. Aºteptãm pe plajã cu… cu soldaşii. Aºteptam fluxul. Te-ai întors. Probabil cã a venit fluxul. Da, vine. Vine, da. Dar… mai sunt multe ore pânã când o sã plutim. Ore? Atunci de ce te-ai întors? Nu era atât de greu vasul când am plecat. Nicio paraºutã! Mult noroc, Collins. Collins? Recepşionezi? Este pe apã. Tatã? Ãla era motorul? Tatã, este doborât. Nu a fost nicio paraºutã. Tatã! Haide, nu a fost nicio paraºutã. Probabil este mort. Opreºte-te! Te aud, Peter! Sunt chiar aici! Ar putea sã fie în viaşã. Poate. Poate îl putem ajuta. Nu! Or sã ºtie cã suntem aici înãuntru. De ce altceva ar trage în noi? Uitã-te la grupajul gloanşelor. Exerseazã la şintã. Du-te. Astupã gãurile. Du-te. Du-te. Trebuie sã astupãm gãurile. Dupã tine, amice. Eºti pregãtit? Da, du-te. Din nou? Cum facem sã plutim? Trebuie sã aruncãm niºte balast? Greutate? Trebuie sã fim mai uºori! Greutate. Greutate. Da. Da. Trebuie sã coboare cineva. Voluntari? Nu avem nevoie de un voluntar. ªtiu pe cineva care trebuie sã coboare. Acesta. Este spion german. Nu fi cretin. Este un neamş afurisit. Aşi observat cã nu a scos nicio vorbã. Ne priveºte doar. Nu vorbeºte engleza. ªi dacã vorbeºte engleza, o face cu un accent mai gros decât sosul sauerkraut. Eºti cretin. Spune-i. Da. Spune-mi. Spune-mi… Gibson. Spune-mi! Spune-i, pentru Dumnezeu. Francez. Sunt francez! Un francez? Un francez afurisit? Un francez mic ºi laº. Cine este Gibson? Este un englez mort ºi dezbrãcat care stã întins pe nisipul ãsta. Sau, cel puşin ai avut decenşa sã-l îngropi? L-a îngropat. Eu l-am ajutat. Am crezut cã este prietenul lui.Lasă un răspuns