Fun FM 87.6

Fun FM 87.6 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

ªi sã te las fãrã ºobolan? E responsabilitatea mea, tatã. Nu a ta. Îl gãsesc eu. Eºti sigurã? Da. Bine. Sunãmã Asculta Radio dacã ai nevoie de ceva. Te anunş cã am sã caut la Plaza. ªi tu plãteºti. Bine, Radio Live, sunt aici. Ce era aºa important? Primul tãu indiciu este Asculta Radio Bizarul incident al câinelui în timpul nopşii. Iisuse, Radio Live. Nici mãcar nu miam bãut cafeaua. Mulşumesc. Din povestea lui Sherlock Holmes, „Silver Blaze”. Holmes demascã ucigaºul datoritã a ceea ce nu se întâmplase. Câinele na lãtrat. Aºa a ºtiut cã trebuie sãl fi cunoscut pe criminal. Da, îmi amintesc povestea. Atunci ºtii cã lucrul cel mai greu este sã cauşi ceea ce nu e acolo. Byron a spus cã Len are de gând sã verifice ºoimii. Adicã sã „aducã dovezi”, ceea ce înseamnã Asculta Radio Trebuia sã aibã aparat foto Asculta Radio Pe care nu lam gãsit. ªi dacã fãcuse poze Asculta Radio Vom putea sã aflãm ce urmãrea. Am gãsit cadavrul aici, unde a încasat ultimele douã gloanşe Asculta Radio Fugea de asasin. Avea o încheieturã ruptã. De la bicicliºtii care au trecut peste el. Sau a cãzut dintrun copac. Acest copac. E turbã proaspãtã. Numai pãsãri. ªoimul cu coada roºie. Se pare cã Byron Singer spunea adevãrul. Aminteºtemi sã anunş protecşia animalelor. Dar mã îndoiesc cã ºoimii lau ucis. Len Neonul a fost martor la rãpirea unui copil. ªi ultimul lucru vãzut de el a fost ucigaºul lui. Nui ºtim numele sau vârsta, dar credem cã are între ºi ani. E ºaten, ochi cãprui ºi a fost vãzut ultima oarã îmbrãcat în pantaloni scurşi, teniºi ºi o geacã albã cu gri. Rãpitorul este bãrbat, ºaten, are .. m. Avea un Glock , care se potriveºte cu mãrimea gloanşelor gãsite în cadavrul victimei. Ambele fotografii au data ºi ora pe ele, deci ºtim cã rãpirea a avut loc marşi la : seara. Dupã de ore, ºansele ca victima unei rãpiri sã fie în viaşã sunt mult scãzute. Singurul lucru care conteazã este sã gãsim copilul. Dacã lipseºte de ore, cum se face cã pãrinşii nau raportat? Poate nu ºtiu. Sau poate sunt constrânºi. Purta pantaloni scurşi, probabil ºtia cã va merge în parc. Dacã na fost ademenit acolo, poate îl cunoºtea pe rãpitor. Atunci de ce are rãpitorul nevoie de armã? Am trimis fotografia polişiei din tot statul New York ºi departamentului de supravegheri. Verificã fiecare rãpitor cu acest mod de operare. Iar Esposito cerceteazã zona din parc, cãutând orice fel de martor. Dar ºcolile? Dacã bãiatul merge la o ºcoalã de aici, ei ºtiu cã e absent. Polişiºtii sã trimitã poza la toate ºcolile din cinci cartiere. Sa fãcut. Maºina pare sã fie compactã sau sub compactã. Am putea sã obşinem marca sau modelul? Laboratorul se ocupã deja. Luãm imagini de la fiecare camerã de trafic de pe strãzile din jurul parcului, de marşi seara. Poate vedem plãcuşa de înmatriculare. Sau faşa ºoferului. Dacã am mãri partea asta a fotografiei Asculta Radio Nu faşa, doar partea asta de geam? Te gândeºti la reflecşie? Mã întreb dacã putem vedea faşa rãpitorului în oglinda lateralã. Meritã încercat. Am nevoie acum de un tehniRadio Liven foto aici. Eºti sigur cã nu lai vãzut? Omule, vãd atâşia puºti în fiecare zi. Nu iaº putea deosebi unul de celãlalt. Ce ºtii de o maºinã albastrã cam pe la aceeaºi orã, undeva în zona asta? Marşi, pe la ora : seara? Da. Da, de fapt, un Saturn albastru. Eºti sigur? Da. Oamenii îi uit. Lucrurile cemi stau în cale mi le amintesc. Era parcatã chiar în locul meu obiºnuit. În schimb, a trebuit sã o las pe marginea drumului. Aproape am fost agãşat de un taxi. Era cineva înãuntru? Nu, pentru cã aº fi şipat la ºofer dacã ar fi fost. Nu ºtiu cei cu oamenii din oraºul ãsta. Da, mulşumesc. Da. Vânzãtorul de covrigei a identificat maºina rãpitorului ca fiind un Saturn albastru, model între anii ‘ pânã în . Problema e cã sunt . de Saturn albastre înregistrate numai pe o razã de trei state. Radio Live, cum stãm cu camerele de trafic? Marca ºi modelul ne va ajuta sã micºorãm numãrul lor, dar sunt multe imagini. Nici o bazã de date centralã pentru absenşele de la ºcoalã, nu existã. Nu îi putem sorta dupã clasã sau Asculta Radio ºi e o rãcealã urâtã ceºi face aparişia, aºa cã lipsesc mai mulşi copii ca de obicei. Ce veºti de la polişia statalã? O grãmadã de nimic ºi na apãrut nimic despre cei eliberaşi sub supraveghere cu acelaºi mod de operare. Da, continuu sã aºtept. Detective, îmbunãtãşitã ºi mãritã. Mulşumesc. Mãrirea na fãcut decât sã mãreascã pixelii pe toate. Nici mãcar nu mai vezi oglinda lateralã. Nu e chiar ca în „”, Radio Live. În lumea adevãratã, mãrirea ºi îmbunãtãşirea nu ne duc decât aici. Da, dar nici mãcar Asculta Radio Nu e nicio reflexie. Doar bruiaj. Te simşi bine? Da. Nu. Doamne, puºtiul ãsta nu e mult mai mic decât Alexis. Nuşi face griji. Îl vom gãsi. Alexis. Ce? Am mai vãzut asta. Ce ai vãzut? Urmele astea pe ciorap. Alexis avea la fel când juca fotbal. Sunt clar urme unde ceilalşi copii au lovito în tibie. Dacã juca fotbal în parc, ar putea face parte dintro echipã organizatã sau o ligã. ªi ligile tinerilor au siteuri pe care poşi intra. Pãrinşii ºi copii pot urmãri scorurile ºi clasamentele. Am vorbit cu comisarul ligii ºi numai o echipã de ani a fãcut antrenament marşi Asculta Radio Pisicile Sãlbatice. Acolo! Tyler Donegal. Are ani. Radio Live, sã aflãm tot ce putem despre copil. Ceasul ticãie ºi trebuie sãl aducem înapoi în viaşã. Tyler Donegal locuieºte cu mama sa în Westchester. Înregistrãrile tribunalului aratã cã divorşul pãrinşilor sa încheiat acum douã luni. Aşi ajuns la pãrinşi? Tocmai am vorbit cu mama, Mirielle Lefcourt. Sa mutat anul trecut din oraº. Sa recãsãtorit cu un anestezist luna trecutã. Spune cã nu avea idee cã fiul ei a dispãrut. Copilul petrecea douã zile în oraº cu fostul soş. Acum e în drum spre noi. Dacã tatãl a avut custodia, unde Asculta Radio e ºi de ce nu a raportat disparişia bãiatului? Lucrãm la asta, dle. Tatãl este supervizor de întreşinere la HighRise de la intersecşia West Broadway cu Canal. Locuieºte la ºase intersecşii de Central Park. Donegal a spus la serviciu cã e bolnav pentru ieri ºi azi. Pãrinşi divorşaşi, un copil, unul dintre soşi se recãsãtoreºte rapid? Deci ea renunşã la administratorul din oraº pentru doctorul din suburbii. Tot ce ia mai rãmas tatãlui e fiul sãu.Lasă un răspuns