Radio Cluj

Radio Cluj Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Dacã o spui aºa Asculta Radio Esposito! Trebuie sã reconstituim seara lui Stark. Verificãi apelurile de pe telefon ºi camerele de supraveghere de la hotel. Ne trebuie dovezi solide sãl plasãm la locul crimei. Am ceva care poate fi de ajutor. Amber avea vioara cu ea la dineu, dar nu era lângã cadavru ºi nicãieri la locul crimei. Unde a dispãrut? ªtim cã Amber sa dus la hotel, aºa cã poate a lãsato acolo. Polişiºtii au perchezişionat camera. Nu era acolo, iar tatãl ei sau consultantul nau vãzuto nici ei. Poate o avea la ea când a fost ucisã. ªi Bobby Stark ia aruncato. Verificaşi prin pubelele ºi containerele din jurul hotelului. Dacã la vãzut cineva aruncând vioara, îl putem lega de crimã. Intrigile din concursurile de frumuseşe. Unele lucruri nu se schimbã niciodatã. Uiteo. Nam ºtiut cã ai concurat. Fiindcã nam câºtigat. Dar îşi spun eu, femeile împotriva cãrora am concurat Asculta Radio Se sfâºiau exact ca acum. Ce talent aveai? ªtiam cum sã port un pulover. Bunã, iubito. Salut, Alexis. Ce sa întâmplat? Ashley sa hotãrât. Pentru Stanford? Nu. A decis sã meargã la o facultate de aici, din New York. ªi ce nui în regulã? Stanford era visul lui. Nu vreau sãi stau în cale. Va sfârºi prin a mã urî pentru asta. Poate asta e cea mai importantã decizie din viaşa lui, aºa cã am luat ºi eu o decizie. Neam despãrşit. Iubito Asculta Radio Gata, e în regulã. Are dreptate, ºtii? Sunt ºanse sã nu meargã. E doar practicã. Relaşiile nu sunt probleme matematice. Nu le rezolvi fiind practic. Ce se întâmplã dacã îºi gãseºte sufletul pereche, dar nu riscã fiindcã nu e practic? Ce zici de Hawai? Niºte cercei? Lenjerie? Lucruri pe care le cumperi unei femei. Eram cel mai bun la „Pyramid”. Aniversãm de ani de cãsnicie. Felicitãri, domnule. de ani de cãsnicie ºi nu ºtişi ce sãi luaşi? Dacã ai rãmâne însurat mai mult timp, ai ºti ce greu e sã fii original dupã zece. Corect. Care e cheia succesului? Nui niciun secret. Doar Asculta Radio Sã apari în continuare. Avem ceva despre Bobby Stark? Da, dar no sãşi placã. Paparazzi iau fãcut niºte poze când intra la Tribeca Grand Hotel la :, cu o brunetã care purta ochelari în genul Jackie Onassis. La : a plecat ºi sa îndreptat spre un club cu lupte în noroi. Amber a plecat din camerã la ora :. Unde era el între : ºi 😕 Întrun taxi, în drum spre Tribeca. ªtim sigur asta? Da. Tot drumul a pus pe Twitter poze cu bãrbãşia lui. Aºa eºti la modã pe Twitter. Probabil paieta sa rupt ºi a cãzut pe Amber când sa frecat de ea. Daşii drumul. Nu e criminalul. Bine. Ceea ce înseamnã cã navem nimic. Nici chiar aºa. Am gãsit vioara furatã. Unde? Întrun coº de gunoi din spate. Aruncatã de ucigaº, dar nu de cel pe carel bãnuiam noi. Ceva amprente? Da, ale lui Amber Middleberry ºi încã unele aparşinând frumoasei ºi talentatei Radio Online concurente din Georgia. Carei aia Asculta Radio Amber ºi cu mine eram prietene de când mergeam la concursuri de copii. De ce credeşi cã am omorâto eu? Fiindcã şiam gãsit amprentele pe cutia viorii, Joy. O avea cu ea când sa întors de la dineu. Iam şinuto pânã ºia aranjat ciorapii. Amprentele erau ºi pe vioarã. Nici mãcar nu trebuia sã intre în semifinale, dar a rãspuns la toate întrebãrile din concurs. Credeam cã ãla e punctul ei slab, dar nea fãcut praf pe toate. Ar fi câºtigat. Aºa cã ai uciso ºi iai aruncat vioara. Nu, na fost aºa. Când neam întors asearã la hotel, am vãzuto cã a intrat în camerã, ºia lãsat lucrurile ºi a plecat din nou. A plecat atât de repede cã na mai închis uºa, aºa cã mam dus eu so închid ºi atunci am vãzut vioara. O lãsase acolo. A fost ca un semn. Mam gândit Asculta Radio „Joy Jones, cât de mult îşi doreºti asta?” Cât de mult îşi doreai? Mai mult decât orice. Am de ani. Sunt bãtrânã. Ãstai ultimul an în care mã mai pot califica. Mam gândit cã, dacãi iau vioara, o trag la vale la concursul de talente ºi o pot învinge în finalã. Dar nu şia fost destul, nu? Teai gândit de ce sã no scoşi definitiv din scenã pe Amber? Nu. Eu doar iam luat vioara ºi, când am aflat cã e moartã, mam speriat. Mam gândit cã poate afla cineva, aºa cã am aruncato. Frumoasã scenetã, Joy, dar juraşii no sã te creadã. Jur. Nu trebuia so omor pe Amber ca so scot din concurs. Am gãsit ceva în cutia viorii, ceva îngrozitor. Ceai gãsit? Motivul pentru care a fost ucisã. Dacã ieºeau la ivealã, era terminatã. Ar fi fost zburata din circuit pentru întotdeauna. Doamne. E complet, total Asculta Radio Dezbrãcatã. Scrie ceva pe spatele acesteia. „ªtii preşul. Plãteºte sau te distrug”. Deci, era ºantajatã. Se pare cã ºia dus ameninşarea pânã la capãt. Reginele frumuseşii pozând goale sunt la fel de tipic americane ca ºi înregistrãrile partidelor de Asculta Radio. Amber visa sã câºtige acest concurs, de ce a fãcut pozele astea? ªtia ce riscuri îºi asuma. Dacã o persoanã este isteaşã ºi frumoasã nu înseamnã cã are ºi o judecatã bunã. Nu mã refeream la mine. Tocmai am vorbit la telefon cu tatãl lui Amber. A fost o conversaşie grea. Adicã nu ºtia despre poze? Amber nu ia spus despre ºantaj ºi nici na încercat sã ia bani cu împrumut. Poate cã la plãtit pe ºantajist din banii ei. Asta picã. Toşi banii lui Amber se duceau pe pantofi, rochii ºi autobronzante. Nu avea decât de dolari în cont. ªi nici nu scosese bani în ultimul timp. Justin spunea cã era supãratã. Poate cã navea banii sãl facã sã disparã. Dar de ce so ucidã? Un ºantajist isteş iar da timp sã facã rost de bani. Nu ºi dacã la ameninşat cu polişia, forşândul sã ia mãsuri mortale. Mãsuri mortale Asculta Radio bun titlu. Am verificat din nou telefonul. Nu sunt informaşii despre apeluri neobiºnuite. Mam gândit cã ºantajistul a contactato la hotel sã nu poatã fi depistat. Radio Live, teai uitat la pozele astea? Doar prin prisma investigaşiei. Priveºte lumina ºi alcãtuirea. Cel care lea fãcut ºtia ceva despre fotografie. Un profesionist. Se întâmplã mereu. Fetele au o ºedinşã cu un profesionist, terminã, el se oferã sã facã ceva artistic, ele sunt disperate dupã bani, el promite cã nu le aratã nimãnui Asculta Radio Pânã când ele ajung cineva ºi pozele ies brusc la suprafaşã. Esposito, sã luãm legãtura cu consultantul concursului. Sã facem rost de o listã cu toşi fotografii cu care a avut Amber ºedinşe. Unul dintre ei poate fi ºantajistul. În ordine. Asta trebuie so fi supãrat pe ea. ªtia cã dacã se afla în concurs, totul sar fi terminat. Sa terminat totul. De ce nu mio fi spus? Ai vreo idee cine putea sã facã aceste fotografii? Dupã coafurã, trebuie sã fie de acum ºase luni. Trebuie sã verific agenda. Polişiºtii au vorbit cu fetele din concurs care erau apropiate de Amber. Nici lor nu lea spus despre fotografii. Sa gândit cã le vor folosi împotriva ei. Beckett, eºti femeie, nu? Dle, nam nicio idee ce cadou sãi luaşi soşiei. Tot nimic cu cadoul? Nu gãsesc nimic. Cel mai frumos cadou pentru o femeie este ceva ce a spus cã vrea atunci când credea cã no asculşi. ªi dacã nam ascultat? Un bon valoric? Beckett. Conform consultantului ei, Amber a fost în oraº acum ºase luni pentru o ºedinşã foto. Crede cã au fost fãcute în acelaºi timp. Cu cine a fãcut ºedinşa? Un fotograf pe nume Dax Lattimer. Are cazier? Nu. Dar am întrebat pe aici ºi tipul nu e strãin de poze indecente. Colaboreazã ºi cu reviste pentru adulşi.Lasă un răspuns