Virgina Radio 100.2 FM

Virgina Radio 100.2 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

De ce? Carbino a spus cã Asculta Radio McCutchin ia plãtit datoria plus dobânda. Mã gândeam cãs o groazã de bani Asculta Radio pentru un tip care are o afacere cu automate. ªi mam gândit, poate, de unde vin banii? ªtişi cã toate conturile lui McCutchin au fost golite? ªi apoi dintro datã, acum sãptãmâni, apar economii de . de dolari. Acum douã sãptãmâni? Da. Pe Asculta Radio pe . A fost o depunere în contul lui Maya Santori pe data de , cu aceeaºi sumã. Dar Chloe Whitman? . de dolari depuºi pe . Ceea ce înseamnã cã au primit cu toşii bani din aceeaºi sursã. ªi iau cheltuit în acelaºi loc. Maya Santori ºi Chloe Whitman au fost taxate pe cardurile de credit la un local numit KCBC, amândouã pe ºi pe , amândouã cu sume mici, mai puşin de de parai. Acelaºi lucru ºi cu McCutchin. Restaurantul unde sau întâlnit? Bine, sunaşi la bancã. Sã vedem dacã ne pot ajuta sã aflãm cine a fãcut depunerile alea. ªi aº vrea sã contactaşi compania de cãrşi de credit sã aflaşi ce este KCBC. Ne ocupãm. Nu cred cã asta înseamnã cã ai câºtigat pariul. Tot ce ºtim e cã sunt conectaşi. Încã nu ºtim cum. ªi mie mia fost dor de tine. Veºti proaste. Conform bãncii, depunerile victimelor noastre au fost fãcute cash. Nu se poate lua urma plãşilor. ªi întrucât depunerile au fost sub ., Nu sau raportat la fisc. Ceea ce înseamnã cã victimele noastre au fost mai degrabã amestecate în ceva ilegal. Ca sã ºtii, am asta din „Împuºcat Mortal.” ªi? ªi Asculta Radio Ce activitate ilegalã implicã automatele, o artistã ºi o profesoarã de liceu? ªtiu. Chiar dacã lucrurile din capul meu nau sens. Am vorbit cu companiile de carduri. Factura KCBC a fost printrun serviciu de procesare prin internet. Nu e nicio adresã. Nici mãcar nui putem da de urmã? Nam spus asta. Nu e nicio adresã în dosar, dar ei înregistreazã ISPul oricãrei tranzacşii cu cardul care trece. Aºa cã am pus tehnicul sãi dea de urmã. Oricine a fãcut aceste plãti, a fãcuto de la aceastã adresã. Eu am gãsit asta. Radio Live, Asculta Radioim la drum. Mulşumesc. Eºti sigurã cã ãsta e locul? La fel de sigurã ca tine. Nu prea aratã a loc ce se ocupã cu cardurile de credit. Pare mai mult a fi genul de loc unde „eºti împuºcat ºi jefuit.” Este Asculta Radio Ce faci? Ãsta a fost numãrul de pe mâna lui Chloe. Ea a fost aici. Locul ãsta e Asculta Radio un fel de circ cu alcool. Cum de nam mai fost aici? Crezi cã asta e o nebunie, ar trebui sã vezi unele din cluburile în care am fost eu. Ceşi pot oferi? Informaşii. Recunoºti oamenii ãºtia? Fac parte din trupa lui Kitty. Trupa lui Kitty? Kitty Canary. Ea conduce localul. ªi unde o pot gãsi pe aceastã Kitty? Chiar sunt morşi? Mie teamã cã da. Barmanul a spus cã fãceau parte din trupa ta. Chloe dansa din când în când. Todd avea un numãr cu ºarpele. Dar Maya? Ea era mai mult client. Venea sã se inspire. Tocmai am auzit. Detective, acesta e soşul meu, Earl. Conduce circul împreunã cu mine. ªtişi ce sa întâmplat? Cercetãm. Pânã acum, singura legãturã pe care am gãsito, e clubul ãsta. Nu crezi cã cineva de aici ia ucis? Cât de bine îi cunoºti? Erau prieteni de muncã. ªtii, „bunã, ce mai faci?” Totuºi Maya ºi Chloe au venit odatã la atelier sã se tatueze. Slujba de zi. Petreceau mult timp împreunã? Nu mai mult decât oricine. Au petrecut mult timp cu altcineva de aici? Nu, din ce am observat eu. Aveşi o listã cu clienşii obiºnuişi? Da. Vã pot da o copie dacã dorişi. Da. Mai vreau o listã cu toşi angajaşii ºi alşi membri ai trupei tale. Bineînşeles. Vã puteşi gândi la alte legãturi între cei trei? Pãi, a fost Asculta Radio un incident. Acum douã sãptãmâni, a venit prietenul lui Chloe. Se pare cã nu îi plãcea cã ea danseazã aici. A fost puşin cam dur. Maya ºi Todd au intervenit. Evan era beat, şipând tot felul de lucruri nebuneºti. Ce fel de lucruri? „ªtiu ce faci. ªtiu totul.” Am bãnuit cã el crede cã ea se culca cu altcineva. Aºa cã am urmãrito pe Chloe la club în noaptea aia, dar numai cã se purta ciudat, secretos ºi am crezut cã se vede cu alt tip. Dle Murphy, de ce nu neai spus asta mai înainte? Cã mam certat cu prietena mea, cã am ameninşato? ªtiu cum îºi face polişia treaba. ªi când ai aflat de celelalte victime? Erau acolo toate la club? Nu eu am uciso. Nu am ucis pe niciunul dintre ei. Voi ce aşi fi fãcut? Aº fi încercat sã ajut la gãsirea criminalului. Dar dacã vã spuneam atunci ceea ce ºtişi acum, aşi fi cãutat mai departe decât mine? Dle Murphy, banii din contul lui Chloe, de unde veneau? Ce bani? Deci recunoaºte cearta ºi ameninşãrile dar susşine cã nu ºtie nimic despre bani Asculta Radio Sau cum sunt conectate victimele noastre în afarã evenimentelor din seara aia. Îl crezi? Nu conteazã ce cred eu. E un suspect viabil. Radio Live. Vreau sã obşii un mandat de cãutare în casa lui Evan Murphy. ªi Esposito, cum merg lucrurile acolo? Verificam lista de la club pentru oamenii cu antecedente. útias cei care au apãrut pânã acum. Verificãi pentru legãturi cu victimele. Imediat. Ce? Am vãzut faşa tipului ãsta. E acelaºi tip. Maya îl cunoºtea. „Xander Doyle.” Acuzaşii cu arme, conspiraşie la distribuire ºi se pare cã locuieºte în Bowery. Cât vrei sã pariezi cã Maya se ducea sãl vadã dupã uciderea lui McCutchin? Da, sigur. Am cunoscuto pe Maya. Am cunoscuto la club acum câteva luni. ªi care era natura relaşiilor voastre? A spus cã îi place cum arãt. ªtii cum merge. Când ai vãzuto ultima oarã? Dle Doyle, avem dovezi care aratã cã Maya a venit sã vã vadã în ziua în care a murit. Uite, a spus cã are probleme. Avea nevoie de ajutorul meu. Ce fel de probleme? Na vrut sãmi spunã. Cineva trebuie sã o fi urmãrit. De ce spui asta? Pentru cã motivul pentru care a venit sã mã vadã e cã voia sã împrumute o armã. De asta era înarmatã. A vãzut ce sa întâmplat cu McCutchin. ªia imaginat cã va fi urmãtoarea. Dle Doyle, va dat Maya vreun indiciu în ce putea fi implicatã? Nu. Dacã aº paria Asculta Radio Am dat peste Maya acum câteva sãptãmâni pe stradã. Ma îmbrãşiºat. Am putut mirosi. Ce ai putut mirosi? Mirosul ãla bolnav de diluant, acetona, înãlbitor. Am un prieten ce miroase aºa. ªtişi ce face? Face metamfetaminã. E atât de evident. Numi vine sã cred cã nu mam gândit la asta mai devreme. Chiar crezi cã era metamfetaminã? E singurul lucru ce are sens.Lasă un răspuns