Radio Iaşi 90.8 FM

Radio Iaşi 90.8 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Nam putut sã spun nu pentru cã nu pãrea sã fie o opşiune. Ei sunt? Da, da. Şiau spus numele lor? Nu. Dar când plecau, negrul la strigat pe celãlalt Ganz. Gata, bãieşi. Mulşumim foarte mult. Am terminat cu încãperea. Ce Asculta Radiolui?! Bine ai venit la Hollywood. Grozavã scenã, Ricky. Ai spus cã e stea ºi aºa e. Asta înseamnã cã pot sã plec? Se numeºte Russell Ganz. Suspectat de câteva jafuri mari în ultimii cinci ani. Inclusiv furt de plãci de circuit ale armatei în . Ganz e foarte deºtept ºi foarte violent. Câºtigurile lui de milioane de dolari iau permis sã trãiascã pe picior mare Asculta Radio maºini rapide, femei tari. Gloanşe care se dizolvã valoreazã o avere pentru cei interesaşi, cum ar fi mafioşi sau cartelul drogurilor. ªtim adresa lui Ganz din L.A. sau a vreunui partener? Nu avem adresa. ªi se pare cã mulşi din prietenii lui sunt închiºi. Staşi. Uite unul care e liber. Donnald Mannis. Seamãnã perfect cu cel care o urmãrea pe Violet. Mannis ne poate duce la Ganz. Sã împãrşim tuturor fotografia. Bine. Vã mai sun. Trebuie sãl gãsim repede pe Ganz. Imediat ce scapã de gloanşe, o sã disparã. Nuşi face griji. Îi plac avantajele averii? ªtiu omul potrivit care ne ajutã sãl gãsim. Dl. Ganz e binecunoscut în reşeaua mea. E un oaspete frecvent al hotelurilor noastre de cinci stele. ªtii unde este? La o cabanã cu piscinã în Eastway. Îi place sã fie înconjurat de femei frumoase când discutã afaceri la telefon, ceea ce ºi face în acest moment, conform chelnerului de la piscinã. Mulşumesc foarte mult, Maurice. Nu încetezi sã mã uimeºti. Plãcerea mea, dle, doamnã. Dacã Ganz face afaceri la piscinã, încearcã probabil sã gãseascã cumpãrãtor pentru gloanşe. ªi dacãl leg de gloanşele acelea, pot dovedi cã el la ucis pe Royce. Nu crezi cã ar fi momentul sã chemãm polişia Los Angeles? Cred cã am o idee mai bunã. E timpul pentru sãrbãtorire. Aranjeazã pentru disearã, Max. Da, domnule. Apreciez o femeie care ºtie cum sãºi facã intrarea. Stai la hotel? Nu, mã întâlnesc cu cineva. Afaceri sau plãcere? Sper cã puşin din amândouã Asculta Radio domnule Ganz. Sunt Lola Black. Ia loc, te rog. Ce pot face pentru dvs, drã Black? Reprezint interesele de afaceri ale unui mic, dar puternic grup columbian. Ei au înşeles cã sunteşi în posesia unei Asculta Radio mãrfi unice. Mie teamã cã maşi confundat. Nu cred. Treaba din New York, fostul polişist Asculta Radio A fost o demonstraşie foarte eficientã a produsului. Oferta e serioasã ºi clienşii mei nu sunt obiºnuişi sã audã cuvântul nu. Ei bine Asculta Radio licitarea acelui anume articol sa încheiat în urmã cu de minute. Mai mult succes data viitoare. Aºteaptã Asculta Radio Douã milioane. Pot sãi aduc întro orã. Sunt impresionat de felul în care mai ademenit. Miai dat puşin de bãnuit. Ce vrea sã însemne asta? Cã eºti polişistã. Eºti cel mai Asculta Radioy lucru pe care lam vãzut la infracşiuni majore de ceva vreme. Dar eºti puşin prea zeloasã, cam necoaptã. Mã bucur cã team cunoscut, Lola. Doamne, Radio Live Asculta Radio Ce sa întâmplat? Încercam sãl fac sã nu te vadã, am exagerat ºi ma fãcut Asculta Radio Mia zis necoaptã. Ce Asculta Radiolui faci? Iam vãzut telefonul înãuntru. Mam gândit cã meritã riscul. Iai luat telefonul? Nu! Am fãcut o pozã listei de apeluri. Ce? Unde este? Sã nu Asculta Radio sã nu mã înghionteºti. Sã te înghiontesc?! Vreau sã te pup! Trebuie sã verificãm numerele, poate dãm de cumpãrãtorul lui Ganz. Acum îl putem chema pe Seeger? Domnilor, cum stãm cu Violet Young? Tocmai am vorbit la telefon cu mama ei. κi aminteºte cã Violet avea o colegã de camerã care stã pe lângã strada Canal. Mergem sã vedem dacã Violet a fost la ea. Sã mã anunşaşi. Sigur. Aveşi veºti de la Beckett? Nu, dle. Nici eu. Nu rãspunde la mobil. Poate e în avion. Mda. Asta ar explica de ce are telefonul închis. Vedeşi voi, încerc sã mã decid cine e cel mai prost mincinos, el sau tu. Mergeşi ºi gãsişio pe Violet. Ajutaşio pe Beckett sã rezolve cazul ãsta. Da, dle. Ne concentrãm pe caz. Dle detectiv Asculta Radio Nu! Îşi faci de cap în oraºul meu ºi dupã aceea vrei favoruri? Da’ ai o grãmadã de tupeu! Recunosc. Încercãm sã luãm de pe strãzile tale un criminal periculos! Pot sãşi atrag atenşia asupra halatelor? Înainte sã spui nu, vezi ce moale este. Nu, mulşumesc! Acum suntem în aceeaºi echipã, aºa cã hai sã ne facem treaba. Câtã vreme se face cum vreau eu. Bine. Ce ºtii? Telefonul lui Ganz e preplãtit, la fel ºi multe din numerele apelate de el. Adicã nu ºtii cine e cumpãrãtorul. Am reuºit sã dãm de un numãr apelat de el la New York. Mannis. Partenerul lui Ganz. Pariez cã Ganz a sunat sã întrebe cum se face cã Violet trãieºte încã. Ai dat ºi de locaşia mobilului lui Mannis? Doar cã e în Mannhattan. Bun. Sãl sunãm sãl enervãm puşin. Cum? Îi spun cã mam întâlnit cu Ganz. ªi Ganz vrea sãl dea la o parte. Cã el na pus umãrul la treabã. Mannis se ofticã, îl sunã pe Ganz, poate unul din ei scapã ceva despre locul schimbului. Iar noi vom asculta. Bun. Încerc sã iau mandat. Eºti o fatã greu de gãsit, Violet. ªtiu cã na fost bine sã fug, dar mia fost teamã sã merg la polişie. Nam vrut ca Royce sã pãşeascã ceva. Hai sã mergem la secşie. O scoatem noi la capãt. Armã! Jos! Jos! Jos! Eºti bine? Da. Tu? Da. Tu eºti bine? Aºteaptã aici. Esposito?! Beckett? Eºti cu Mannis? Da, tocmai lam împuºcat. De cel suni? Trebuie sã aflãm când ºi unde vinde Ganz acele gloanşe. Don, unde se încheie vânzarea? Sunt rãnit, omule. Cheamã salvarea. Se ocupã de asta partenerul meu. Asculta Radio ce Asculta Radio ce vine dupã asta? Am dureri, omule! Sa terminat, Mannis. Dacã ne spui locul întâlnirii, am sã spun procuraturii din L.A. cã ai cooperat. Spun! Cheiul Santa Monica! Ora :! Acum cheamã ambulanşa! Cine a tras în Royce? Ganz. Aşi auzit? Da, am auzit. Mulşumesc. Trebuie sã fim pe cheiul Santa Monica. Acum e ºase fãrã un sfert. E ultima noastrã ºansã sã punem mâna pe Ganz. Sãi dãm drumul! Polişia! Stai pe loc! Pune servieta jos! Pune mâinile la ceafã. Cel din dubã! Polişia! Ambele mâini pe geam! Deschide uºa ºi ieºi încet. Încet. Cu faşa la maºinã. Cu faşa la maºinã! Dãmi mâna. Unde e? Unde e Ganz? Unde este? Asta e! Unde sa dus Beckett? Polişia! Opreºte! ªtiam cã eºti polişistã.Lasă un răspuns