Sport Total FM 105.8

Sport Total FM 105.8 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Mai ºtim ºi cã ai un complice. Nu am un complice. Nu ºtiu nimic despre uciderea ei. Bine. Dr Monroe tea târât la întâlnirea aia pentru a te mustra sever cã flirtezi cu rezidentele ei. Te urmãrea. ªtia despre medicamente, ºtia de plan, ºtia de Bedford Hills, ºi de asta a trebuit so ucizi. Nu. Când ma târât în biroul ei, ºtiam cã mã urmãrea. A trebuit sã mã miºc repede înainte sã strice totul. Aºa cã ai uciso. Nu, nam ucis Asculta Radio Tot ce am fãcut a fost sã schimb datã evadãrii lui Amy. Trebuia sã o scot înainte ca dr Monroe sã afle totul. Sau poate cã deja ºtia totul. Poate a ameninşat cã te preda. Nu. Din întrebãrile ei, pot spune cã bâjbâia, încercând sã punã piesele împreunã. A fost liber în urmãtoarele douã zile, aºa cã mam gândit cã dacã o distrag ºi pec Asculta Radiolui din biroul ei, planul nostru încã mai putea avea o ºansã. Cum adicã ai distraso? ªtii, am schimbat subiectul. Am început întrebândo despre noua sa brãşara, care era un dar speRadio Livel de la prietenul ei. Apoi câteva minute mai târziu, telefonul a sunat, iar eu a trebuit sã dispar de acolo. E o poveste bunã. Doar cã Dr. Monroe nu avea un prieten. Nu, jur. Felul în care vorbea despre brãşara, arata ca în mod sigur avea un prieten. În toatã aceastã investigaşie, nu a fost menşionat nici un iubit. Probabil cã minşea. Priveºte. Nimic, nimic, nimic. Vezi? Nici o brãşarã. O camerã din apropierea bãncii la fotografiat Devilleul îndreptânduse în direcşia casei noastre funerare la scurt timp dupã comiterea crimei. A fost singurul care a trecut pe acolo în acea noapte. Ar fi un alt unghi din care sã putem vedea numãrul de înmatriculare sau ºoferul? Nu. Acesta este cel mai bun. Uite, nu minşea. Purta o brãşarã chiar înainte sã fie ucisã. Unde a dispãrut? C.S.U. nu a gãsito în coºciug ºi niciunde altundeva. A luato criminalul. De ce? Adicã, nu pare sã valoreze prea mult. ªi dacã a fost vorba de bani, de ce nu ia luat poºeta? Pentru cã nu era vorba de bani. Ci despre pasiune. Recunoºti brãşara aceea? Am mai vãzut acest model. Detective, dle Radio Live, aşi fãcut vreun progres în gãsirea ucigaºului Valeriei? Credem cã am fãcut. Spunemi, care era exact natura relaşiei dintre tine ºi dr. Monroe? Vam spus deja. Era doctorul meu. Aşi mai spus asta, dar sunt confuz. Spre deosebire de tine, eu nu fac plimbãri prelungi ºi romantice cu doctorul meu, fac asta cu iubita. Nu trãim încã întro lume în care pasiunea este o crimã, nui aºa, detective? Nu, dar delictele din pasiune sunt, în speRadio Livel, crimele. E un lãnşiºor frumos, dle Calderon. Pot? Da. Nu pot sã nu observ cã are un model similar cu brãşara pe care Valerie o purta în seara când a fost ucisã. Asta pentru cã iam dãruito în semn de afecşiune. Ia aparşinut mamei mele. Asta a aparşinut tatãlui meu. Sunt un set. Având în considerare cã era o moºtenire de familie, nu mã mir cã aşi vruto înapoi. Nu înşeleg ce vreşi sã spuneşi. Nu o purta când a fost gãsitã. Cineva a îndepãrtato. Ce sa întâmplat? Tea respins? Aºa se întâmplã când vechiul Calderon sa întors, nu cel în costumul din faşa noastrã, ci ucigaºul necruşãtor? Ai grijã, dle Radio Live. Asta nu este una din povestirile tale în care lumea sângereazã cernealã. Am iubito, e adevãrat. Dar nu am uciso. Am fost aici. ªi eºti suficient de bogat sãşi cumperi un alibi. Este scandalos. Nu o sã fiu calomniat. Nu este calomnie dacã existã dovezi. Aceasta este o fotografie de la un bancomat din noaptea în care a fost ucisã, la un bloc distanşã de casa funerarã unde corpul ei a fost aruncat. Asta este maºina ta, dle Calderon. Aceiaºi maºinã care tu ºi Valerie aşi folosito în plimbãrile lungi, romantice. Nu, nu, greºişi. Laso baltã, Calderon. Am gãsit fibre de nailon pe corpul ei Asculta Radio Gri, de aceiaºi culoare a carpetei din spatele maºinii tale Deville. Deci ce cãuta corpul ei îndesat în portbagajul maºinii tale? Eram aici, eu Asculta Radio Îmi amintesc Asculta Radio Eram aici. Dar tu Asculta Radio Ai luat cheile în noaptea aceea. Doamne. Tu ai fost. O vãd în ochii tãi, Manolo. Tu ai fost. Nu înşelegi, omule. A trebuit sã o fac. Am fãcuto pentru tine. De ce?! Era un informator, Cesar. Când am vãzuto cu acel om la cinã, lam urmãrit. ªi ºtii ce am aflat? Lucra pentru procurorul general. Tea trãdat. De ce nu ai venit la mine? Pentru cã erai prea orb, frate. ªi când iai dat brãşara mamei, am ºtiut cã trebuie sã o opresc pe Valerie sã te rãneascã. Ce ai fãcut, Manolo? A lovito în cap. Apoi ºia folosit îndemânarea de la injecşii care ºia dezvoltato având grijã de tine ºi ia injectat aer. Fãrã sã lase urme în sânge. ªi apoi ia îndesat corpul în coºciugul altcuiva pentru cã tu sã nu afli. Cum ai putut face asta? Iam fãcut sã disparã Asculta Radio Aºa cum mai învãşat tu, omule. Nu existã corp Asculta Radio Nu exista crimã. Manuel Calderon, eºti arestat pentru uciderea lui Valerie Monroe. Nu puteam sã o las sã te rãneascã. Adevãrul este cã ea nu fãcea asta. Nu îl investiga pe fratele tãu. Cercetã despre corupşia de la Spitalul County. Ai uciso pentru nimic. Sã mergem. O ºtii pe asistenta pe care o urmãrea Greg? Ma impresionat. ªtii, cineva sã riºte totul sã dea afarã dragostea din marea casã. Toşi ar trebui sã avem aºa ceva în viaşã. Da, ar trebui. Ai venit. Cum a fost? Taylor a fost minunatã. Ash ºi cu mine neam şinut de mânã în timp ce cânta melodia noastrã, a fost minunat. Mulşumesc. Pentru ce? E în regulã. Gina mia spus. Biletele au fost de la voi doi. Noapte bunã. Foarte interesantã Gina. Da, nui aºa? Începi sã o placi, nui aºa? Am încetat sã mã mai implic emoşional privind iubitele tale dupã ce teai despãrşit de Lizzie în clasa a unsprezecea. Gina e foarte drãguşã. Este puşin peste, dar, ºtii Asculta Radio Dacã eºti fericit, sunt ºi eu fericitã. Dar Asculta Radio se pune întrebarea, atunci când va fi momentul, vei dori sã o scoşi din închisoare? Pentru cã asta este, bãiatul meu, adevãrata dragoste. Doamne. Te iubesc atât de mult. ªi eu te iubesc. Nu pot sã mã gândesc cã eºti legat alãturi de mine. Poate nu trebuie sã o faci. Dupã ce am ascultat toate lamentãrile despre inocenta ta, am decis sã ne uitãm peste dosarul arestãrii tale. ªi sau dovedit a fi multe discrepanşe.Lasă un răspuns