Radio Bucureşti fm 98.3 FM

Radio Bucureşti fm 98.3 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.


Adauga?i la site-ul dvs..

Nu miar plãcea sã te vãd concentratã pe problema din faşa ta, în aºa fel încât sã nu mai vezi întregul. E un sfat foarte bun. Da. Da Asculta Radio este, nu? Da. Aminteºtemi sã te abonez de Crãciun la o revistã pentru fete. Ce grijulie eºti, dar nu mã uit la fata goalã. La ce te uişi? La tot, mai puşin fata goalã. Neam concentrat atât de mult pe Amber încât am pierdut din vedere întregul. Dar dacã Amber ºi Jeremy au fost uciºi nu pentru „cine” era în pozã, ci pentru „unde”? Şi se pare ceva cunoscut? Cu siguranşã. Îmi poşi mulşumi mai târziu. Apropo de motiv de crimã Asculta Radio Dacã pozele astea ajungeau la tabloide Asculta Radio Ar fi distrus totul. NYPD. Slujba pentru Amber trebuie sã fie simplã, cu bun gust Asculta Radio ªi foarte, foarte stilatã. Detectiv! Te pot ajuta cu ceva? Da, trebuie sã vã punem niºte întrebãri. Întreabã. Bine. Povesteºtene despre ºantajul ºi asasinarea lui Amber Middleberry. Închideşi camerele! Valea! Acum! Parcã spuneai cã toatã lumea adorã dedesubturile. Ce se întâmplã, Victor? Se întâmplã cã în sfârºit am aflat cine, în afarã de Amber Asculta Radio Sar agita din cauza pozelor. Ce poze? Doamne! Doamne, Victor! Doamne! Nu e ce pare. Nu e ce pare?! Este Asculta Radio casa noastrã din Hamptons. E patul nostru! Patul nostru de vacanşã. Chiar sub Picardul de milioane $ achizişionat la licitaşie ºi care este perechea acestei picturi din biroul dvs. Am citit despre ea în poveºtile din „Arhitectul de azi”. Se pare cã ai fost prins în propriul tãu Picard. Pot sã explic. Victor, neam înşeles. Niciodatã! A fost doar un wekeend. Doar un wekeeend?! Am prieteni acolo. ªi dacã a vãzuto cineva? Voi fi umilitã pentru cã tu no poşi şine în pantaloni! Na vãzuto nimeni! Ai fãcut fotografii, aºa cã toatã lumea putea sã le vadã! Nam fãcut eu pozele alea. Iatã ce cred eu cã sa întâmplat: Amber era ºantajatã. Na putut sã plãteascã ºi a venit la tine so ajuşi. Doar cã tu aveai multe de pierdut. Iar acele poze Asculta Radio pot fi scoase ºi altfel. Aºa cã în loc sãi dai bani, lai ucis, apoi teai întors aici. ªi teai ocupat de ea. Nu a fost aºa. Camerele nu mai filmeazã, dle. Baron. Poşi sã laºi teatrul. Nu e teatru. Amber nu era ºantajatã. Cãşeaua ipocritã mã ºantaja! Ea te ºantaja pe tine? Mia arãtat pozele ºi mia zis cã le face iubitul ei cât sunt eu plecat. Ai lãsato singurã în casa mea? Am avut o întâlnire. Mam întors imediat. Cum ai putut sã fii atât de prost, Victor? Spunea cã o ajuta cu concursul, cã pozele nu vor vedea niciodatã lumina. „ªtii care e preşul. Plãteºte sau te distrug.” Nu era pentru Amber. Era de la Amber. Ea era încã cu iubitul. Au fost împreunã în asta. ªi ceai fãcut? Iam strecurat întrebãrile din concurs. Cum credeşi cã sa descurcat aºa bine? Cretinule! Domnule Baron, unde ai fost între : ºi : în noaptea crimei? Dupã recepşie, am bãut ceva cu consilierul Bollinger. ªi am ajuns acasã pe la : dimineaşa. Kayla fost cu mine, nui aºa puiule? Kayla, e adevãrat? Ai fost cu el? Da. Cine mai ºtia, Victor? În faşa cui trebuie sã mã simt ruºinatã? Nu mai ºtia nimeni. Pãi cineva trebuie sã fi ºtiut, altfel, nar fi doi oameni morşi. Iam mai spus doar lui Candace. Iam spus ce încerca Amber sã facã Asculta Radio mie, concursului Asculta Radio Iam spus sã se ocupe de asta, sã facã problema sã disparã. Poate cã sa ocupat. Nu vreau sã vãd nicio amprentã pe paharele astea. Eºti atentã cu amprentele, nui aºa, Candace? Vrem sã fie totul perfect. Concursul ãsta e creaşia ta. Ai observat? ani fãrã cusur. Deci ai face orice sãl protejezi. ªtim cã dl. Baron şia spus despre ºantaj. ªi mai ºtim cã şia cerut sã te ocupi de el. So ucid pe ea? Voiam sãl ucid pe Baron! ani fãrã probleme ºi el vrea sãi dea rãspunsurile pentru cã micul lui flirt sã poarte coroana? Dar, fie aºa, fie ºerpoaica aia distrugea totul. Unde ai fost în noaptea în care a fost ucisã Amber? Nu, te rog! Am fost cu cineva. Cu cine? Nu pot. Candace, dacã ai alibi Asculta Radio Bobby Stark. Am fost cu el la Tribeca Grand. ªi partea cea mai rea e cã Asculta Radio nici mãcar nuºi aminteºte. Tribeca Grand confirmã cã Stark a fost cu Candace când sa petrecut crima. Mirosea ea puşin a ulei de fragi. Se verificã ºi alibiul lui Baron. ªi aºa rãmânem fãrã niciun suspect. Vedeşi ce se întâmplã cu avocaşii lui Baron. Dacã nu ia ucis Candace, nu înseamnã cã el na angajat pe cineva so facã. Oarbã ºi goalã ambişie. Cred cã pânã ºi Debbie a ta sar fi îngrozit. Da, aºa e. Debbie voia sã fie regina frumuseşii pentru cã ea credea în idealul frumuseşii. Sa vrut frumoasã în interior ºi exterior. Credeam cã no placi. Undeva în adânc, în spatele machiajului ºi coafurii, nu era îngrozitoare. Era doar o persoanã îngrozitor de trãit cu ea. Spre deosebire de Amber, victoria nar fi însemnat nimic dacã trebuia sã triºeze. Apropo de alegerile careşi schimbã viaşa. Când faci alegerea aceea? Când ajunge victoria sã fie mai importantã decât sufletul tãu? Nu ºtiu. Trebuie sã fii foarte rece ºi calculat sã faci alegerile fãcute de Amber. Rece ºi calculat Asculta Radio ? Ce e? Amber era rece ºi calculatã. Aºa. ªi? Toşi oamenii cu care am vorbit despre ea Asculta Radio unul dintre ei minşea. Tragedia Asculta Radio a lovit concursul american de frumuseşe Baron cu trecerea timpurie în nefiinşã a concurentei din Illinois Asculta Radio dra. Amber Middleberry. Am fost norocos sã lucrez îndeaproape cu Amber. A însemnat totul pentru mine. Atunci de ceai uciso? Ce? Nam uciso pe Amber. Minşi. Neai minşit tot timpul. Neai spus cã era supãratã, cã se simşea de parcã sa profitat de ea ºi ameninşatã. Dar ea era cea care ameninşa. Navea motiv sã fie supãratã. Întrerupeşi repetişia generalã. Nici mãcar nu ºtiu despre ce vorbişi. Ba da, ºtii. Ai priceput cum e cu ºantajul. Teai gândit ca iubitul profita de preşuita ta clientã ºi teai dus sãl iei de guler. Şiam vãzut extrasele de cont. ªtim cã ai fost cu taxiul la Jeremy. Spunene, când lai ucis pe iubitul lui Amber, ºtiai cã ºi Amber face parte din înºelãtorie? Justin, opreºtete. Unde pleci? Un sfat, Justin. Când doamna spune sã te opreºti, tu te opreºti. Justin a mãrturisit totul. Ultimele lui trei cliente au pierdut. Amber trebuia sã fie revenirea lui ºi dacã nu câºtiga, el era terminat.Lasă un răspuns