Radio Zu 89 FM

Radio Zu 89 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

De ce ar face aºa ceva? Sã acopere o altã crimã. A tatãlui tãu. Şiai dat seama cã Emilio te înºela sau şia spus el? El mia spus Asculta Radio cã a cunoscut pe cineva Asculta Radio Cã era tânãrã ºi frumoasã Asculta Radio ºi cã eram o bãtrânã plicticoasã. Am luat niºte seleniu de la fabricã ºi Asculta Radio în fiecare dimineaşã, am pus puşin în cafea. Dumnezeule. Mamã Asculta Radio Când ai vrut so vezi pe Vivien, team însoşit ca sã te înveselesc, dar Asculta Radio ea ºtia anumite lucruri pe care nu lear fi ºtiut. ªi apoi când şia spus cã Emilio voia sãşi spunã ceva important Asculta Radio ªi şia spus cã avea de gând sã petreacã noaptea comunicând cu spiritul sãu. Asculta Radiorul naibii voia sãmi spunã. Dupã tot ce a fãcut, nu puteam permite sã se întâmple asta. A trebuit so ucid ca sãl opresc pe el. Mamã, nu mai vorbi. Vrem un avocat. Paula Casillas a primit avocatul. Încearcã deja sãi opreascã mãrturisirea. Va merge? ªtii, mã îndoiesc, dar Paula nu mai vorbeºte. Ai întrebato cine a scris scrisoarea? ªtii, nu am avut ocazia, aºa cã bãnuiesc cã va rãmâne un mister. De fapt, nu chiar. Îşi aminteºti ultimul indiciu, sunetul bãtãilor de departe? Asta era Nick Johnaston. A spus cã a bãtut la uºa aia ceva timp înainte de a renunşa în final ºi a pleca. Vivien era deja moartã. Da, dar Paula putea fi încã în birou aºteptândul sã plece, ar fi auzit bãtãile aºa cum a vãzut telefonul, aºa cum la vãzut pe Albert Moreno, care era probabil îmbrãcat în negru, aºa cã lea pus în scrisoare ca sã ne îndepãrteze. Numai cã, conform orarului morşii de pe tabla ta, la vremea la care Nick ajungea la birou la :, Paula era înapoi la restaurant, aºa cã biroul era gol, cu excepşia, bineînşeles a lui Vivien. Înainte sã uit. Ce a spus Penny despre Alexander? Nimic. Niºte chestii prosteºti, ce nu au niciun sens. De ce? Pentru cã al doilea nume al meu e Alexander. Am crezut cã al doilea nume era Edgar. Cercetãm secşiunea personalã a siteului lui Richard Radio Live din nou, da? Nu, miam schimbat numele în Edgar pentru Edgar Allan Poe, când miam schimbat numele de familie în Radio Live. Numele meu real este Richard Alexander Rodgers. Ce coincidenşã, nu? Cred cã a fost o slujbã frumoasã. ªi dacã pot spune, discursul tãu a fost cel mai bun. Pãi, mulşumesc cã lai scris. ªi cred, între noi fie vorba, cã am reuºit sã captãm esenşa lui Chet. Da. Boomer ºi Lotte Asculta Radio au fost foarte, foarte graşioase sã ia înapoi inelul ºi tot Asculta Radio Doamne, mã simt groaznic. ªtii Asculta Radio nu ai de ce sã te simşi vinovatã. Richard, te rog. Nu, dacã prin faptul cã iai spus lui Chet cã voiai sã te gândeºti la logodnã, iai mai dat încã o zi de speranşã. Dar acum ºtim. E sus acolo, bãnuiesc ºi ºtie totul. ªtie cã ºia dat inima unei femei care e superfiRadio Livelã ºi puşin laºã ºi Asculta Radio Nu lam meritat. Treci mai departe. Ce? Vino aici. Scumpule, nu am Asculta Radio Nu, dãi drumul. Acum îl poşi întreba pe Chet orice vrei sã ºtii. Chet Asculta Radio Dragule, mã ierşi? Uite. „Da.” Acum ºtii. Tu ai mutat acolo. Da, am mutat. ªi lasãmã sãşi spun altceva. Chet nu era uºor de pãcãlit. Tea cunoscut în întregime. ªi tea iubit. Sunt sigur cã indiferent unde e acum, încã te mai iubeºte. Haide. La culcare. Bine. Richard. Indiferent ce greºeli am fãcut în viaşã, am crescut un om bun. Mândrul tatã a zece copii minunaşi Asculta Radio Mank a fost atât de binecuvântat. Pramatia cine e? Mã gândesc la „fantezie din baloane de gumã” Radio Online sau poate „iris glazurat”. Mã gândesc la roºu „gâdila degetul”. E culoarea mea preferatã. Aºtepşi pe cineva? Gina are pliante promoşionale la un spa nou ºi nea întrebat dacã vrem manichiurã, pedichiurã ºi masaj. ªi vã duceşi? Când vine vorba de fosta ta soşie, dragule, beneficiile depãºesc considerentele personale. Bunã ziua. Bunã ziua. Arãşi grozav. Mulşumesc. Sunt invitat ºi eu? Nu. E ziua fetelor de mers în oraº. Vreau sã petrec puşin timp cu Martha ºi Alexis. Dar ador masajele ºi nu vreau ca voi trei sã conspiraşi. Nuşi face griji, tatã. Avem altele de discutat. Vreau sã aflu despre noul prieten al lui Alexis din punctul ei de vedere. ªtiai cã au un cântec al lor? Aveşi un cântec? Da. „Mine” al lui Taylor Swift. Se cânta prima oarã când neam sãrutat Asculta Radio La, la, la, la. Nu vreau sã aud. De accea am vrut aºa mult biletele alea. Taylor are un spectacol deosebit marşi ºi eu am vrut sã merg cu Ash, dar se terminaserã înainte sã apucãm sã luãm. Ai cãutat pe eBay sau la agentul tatãlui tãu? Singurele valabile near costa pe mine ºi Ash alocaşia pe ºase ani Asculta Radio Pe fiecare. Îşi aminteºti cântecul nostru? AC/DC, „You Shook Me All Night Long.” La, la, la. Nu vreau sã aud. Vã urez o zi minunatã, fetelor. Aminteºteşi, nimic nu e la fel fãrã mine. Aºa e. Se pare cã oricum ai ceva de fãcut. De obicei nu ajungem la victime înainte de înmormântare? Ce avem? Cei care cãrau coºciugul au gãsit un cadavru înãuntru. ªi de ce e neobiºnuit? Familia şinea o cuvântare de adio pentru dl Mank, când au descoperit cã nu pleca singur în mormânt. Mi se pare sau dl Mank zâmbeºte? Pasagera clandestinã e dr Valerie Monroe, medic internist la spitalul regional. Un medic? Vreo legãturã cu decedatul? Radio Live vorbeºte acum cu familia. Cauza decesului? Insuficienşã hepaticã. El bea ca un peºte. ªtim ce la ucis pe dl Mank, dar misterul este doctorişa de aici. Nicio ranã de glonş, înjunghiere sau semne de ligaturi. Are o vânãtaie cam de la ora la care a murit pe ceafã, dar na fost destul de severã sã fie fatalã. Lividitatea ne spune cã a murit asearã între : ºi :. Dar pânã fac autopsia, cauza morşii e necunoscutã. Ceea ce ºtim este cã cineva a încercat sã scape de cadavrul ei. Împreunã cu poºeta ºi telefonul. Dacã stai sã te gândeºti, e strãlucit Asculta Radio sã disparã un cadavru întrun sicriu deja ocupat. ªi pentru ca tradişia evreiascã cere sã se îngroape cadavrul imediat, avea mai puşin timp sã fie prins. ªi dacã nu erau cei care cãrau sicriul, doctorişa ar fi dispãrut pentru totdeauna. Vorbeºte cu administratorul de la pompe funebre. Vezi dacã a avut cineva acces la sicriu în ultimele ore. Îşi spun cã no cunosc. Nam mai vãzuto înainte ºi nam nicio idee cum a ajuns în sicriu.Lasă un răspuns