Radio Europa FM 106.7

Radio Europa FM 106.7 Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Toate victimele se zbãteau finanRadio Liver. Întro noapte dupã ce se închide clubul, sunt împreunã vorbind despre nevoia lor de bani pânã când profesorul nostru de chimie zâmbeºte ºi spune, „am putea face metamfetaminã.” Dar ceilalşi nu râd. Ei spun, „da, am putea face metamfetaminã.” Exact ca în showurile tv. Îşi spun, e vorba de droguri. Nus droguri. Eºti sigurã? Da. Tipul vostru a avut dreptate în legãturã cu chimicalele. Am gãsit urme de înãlbitor, acetonã, clorat de sodiu ºi amoniac pe toate cele trei cadavre. Atunci cum poşi spune cã nus droguri? Din cauza a ceea ce lipseºte. Dacã tipii voºtri ar fi pregãtit metamfetaminã sau orice alt drog de stradã, ar fi fost prezente alte substanşe, ca sã nu mai spun de urmele însemnate ale produsului finit. Astea fiind spuse, cu siguranşã puneau ceva la cale. Beckett Sunt Radio Live. Mandatul ãla de cãutare la Evan Murphy? Sa meritat. Am gãsit arma crimei. Jur pe Dumnezeu cã nam mai vãzuto în viaşa mea. Atunci ce fãcea la tine acasã? Nu ºtiu! Ce sa întâmplat cu adevãrat în noaptea în care ai urmãrito pe Chloe spre club? Vam spus, neam certat. În legãturã cu ce? Sã nu spui cu afacerea. În ce eraşi bãgaşi toşi patru? Evan, carei legãtura? De ce iai omorât? Vreau un avocat. Nu mai spun nimic fãrã avocat. Biroul avocatului a fost anunşat. Trimit pe cineva aici. Bine, anunşaşi procurorul. Poate pot obşine o înşelegere ºi ne ajutã sã ne dãm seama ce se întâmplã cu adevãrat. Cunosc privirea asta. Ce privire? Privirea asta cu „ceva nu se leagã.” Mã gândeam la raportul laboratorului despre arma crimei. Ce e cu el? Nu au gãsit amprente. Probabil cã a ºterso. De ce ar fi ºterso dacã ar fi pãstrato? Poate cã voia sã o ascundã, dar na ajuns so facã. So ascundã ar fi fost primul lucru pe care lar fi fãcut. Poate sa gândit cã o sãi mai trebuiascã. Ca sã ucidã pe altcineva? Sau sã se apere. Salut, Beckett. A venit situaşia finanRadio Liverã a lui Evan. Nu e vreo activitate neobiºnuitã. Poate cã asta e fost motivul. Indiferent în ce erau bãgaşi, el nu ºia luat partea. Dar care îi era partea? Adicã, în ce Asculta Radio erau bãgaşi? E ca o glumã proastã Asculta Radio o sculptorişã, un vânzãtor de automate ºi o profesoarã de chimie intrã întrun bar de varietãşi. Da, numai cã nu avem o linie de demarcare. În afarã de faptul cã fãceau o groazã de bani ºi au fost uciºi. „Fãceau o grãmadã de bani.” Ce? Un sculptor ce lucreazã cu metalul, un chimist Asculta Radio ºi un operator de automate Asculta Radio Cred cã ºtiu în ce erau bãgate victimele. Mai avem geanta lui Chloe? Ce cauşi? Uitãte la seriile de pe bancnotele alea. Sunt aceleaºi. Bancnotele astea sunt toate dinainte de . Asta e înainte de a redesena bancnotele. Asta e linia de demarcaşie. Aºa sunt legaşi oamenii ãºtia. La falsuri, cel mai greu de fãcut e hârtia. Dar aveau toatã hârtia de care aveau nevoie. Aveau o rezervã nelimitatã de hârtii de . De la automate. ªi chimicalele pe care leam gãsit pe corpurile victimelor Asculta Radio erau folosite sã spele „unul” pentru a face bancnote albe. O procedurã care cerea experienşa unui chimist. ªi ce fac falsificatorii cu bancnote albe? Tipãresc o valoare mai mare, pentru care au nevoie de o ºtanşã metalicã. ªi cine le poate da asta mai bine decât un sculptor? Deci Asculta Radio ªtanşele, hârtia Asculta Radio E un ingredient ce lipseºte. ªtiu cinei criminalul! ªtiu cinei criminalul! Haide, sã mergem. Haide! Grãbeºtete! Ia ºtanşele! ªtanşele! Plecaşi undeva? Sãşi vãd mâinile. Dãte la o parte de lângã genşi ºi mergi înainte. Da, sunt falºi. Ce ma dat de gol? Ingredientul lipsã. Cerneala. ªi cine ar livrao mai bine ca un artist de tatuaje? Asta ºi Evan Murphy. Ai ºtiut cã îl vom urmãri dupã ce neai spus povestea aia, aºa cã ai plantat arma, dar nai avut timp suficient sãi pui ºi amprentele pe ea, nui aºa? Ai curãşat zona Asculta Radio Fereºte! Hai, hai! Prindeşil! Miºcã, miºcã! Sã mergem! Undei Kitty? Banii au dispãrut. Rãmâi aici. Dacã se întorc? E aici. Lai prins? Unde sa dus? Cred cã a plecat pe aici. Îl vezi? Nul vãd. Haide! Polişia! Polişia! Aratãte. Radio Live, la pãmânt, acum! Arunco, arunco! Nu miºca. Rãmâi unde eºti. Întoarcete ºi rãmâi unde eºti. Nu atinge arma. Da. Au copt planul târziu întro noapte la club. Sau gândit cãs infracşiuni fãrã victime, nimeni nu va fi rãnit. Kitty ºi Earl ar fi spãlat bancnotele prin club ºi apoi fãceau plata cash cãtre ceilalşi. Se pare cã aveau o afacere frumoasã ce se desfãºura. Cum de a mers totul prost? Todd McCutchin. Era presat de un rechin al împrumuturilor, ºi sa gândit sã încerce sã facã plãşile cu bancnote false. Rechinul la ameninşat cãl demascã dacã nui dã lui operaşiunea. Maya ºi Chloe erau dispuse, dar Kitty ºi Earl, nu. ªi când Todd ia înfruntat, na avut idee cu ce avea dea face. Kitty Canary, alias Carla Breezer. A fost striperişã în Seattle. A fãcut pârnaie pentru acuzaşia de mãcelãrire, pentru cã a încercat sã treacã cu maºina peste prietenul ei. Când a ieºit, ºia luat un nume nou, un nou prieten ºi a schimbat chiar ºi coasta. Nu era genul de fatã care sãl lase pe Todd so doboare. Aveau tot ce le trebuia Asculta Radio formulele chimice, matrişele. Tot ce aveau de fãcut era sã scape de ceilalşi. Frumos lucrat, amândoi. Foarte impresionant. Dar mâine, vreau sãmi spui povestea cum a obşinut Radio Live arma ta. Deci Asculta Radio cred cã ai câºtigat pariul. Da. Dar uite, dacã nu vrei sã Asculta Radio Nu. Nu, nu. Ai câºtigat cinstit. Deci Asculta Radio Ne vedem mâine? Ne vedem mâine. Deci Asculta Radio cu cât timp înainte de Radio Live ai ºtiut cã era vorba de falsuri? Mulşumesc. Este Asculta Radio Da. Vorbeºte la telefon de peste o orã. Cine a sunat pe cine primul? Mai conteazã Asculta Radio atâta timp cât sunt conectaşi? Nar trebui sã fii deja la ºcoalã? Orele încep abia peste o orã. Dacã sperai sãşi faci intrarea pe furiº, nai noroc. Nu te prosti. Nu miam dat seama cât e de devreme. Am fost puşin distrasã de dimineaşã. Distrasã sau hipnotizatã de piatra aia giganticã de pe degetul tãu?! Tea cerut de soşie Chet Palaburn? Alexis, cred cã e timpul sãi spunem unchiul Chet. Staşi puşin. Staşi puşin amândoi. Nu sunt logoditã, bine? Chet ma cerut de soşie asearã, eu iam spus cã am nevoie de timp sã mã gândesc ºi el a insistat sã pãstrez inelul în timp ce mã hotãrãsc, aºa cã Asculta Radio Isteş bãrbat.Lasă un răspuns