Radio Neptun 95.9 FM

Radio Neptun 95.9 FM, Radio Neptun 95.9 FM Radio Online, Asculta Radio Neptun 95.9 FM live Radio România…

El e cel ce a uciso? Tot ce ºtim e cã el a fost cu ea înainte ca ea sã moarã. Lam mai vãzut pe bãrbatul ãsta. De câteva ori, Valerie ma pus so las la un restaurant lângã casa sã. Bãrbatul ãsta o aºtepta câteodatã. Îşi aminteºti numele restaurantului? Personalul spune cã ia masa regulat, dar na fost încã astãzi. Nu ºtiu cum îl cheamã. Pate cã el a uciso pe dr Monroe ºi apoi a pârât. Poate. Hai sã aºteptãm aici, totuºi. Alibiul lui Calderon? Personalul hotelului la confirmat. Cum e surpriza pentru Alexis? A reieºit cã surpriza a fost pentru mine. Gina a fãcut ºi ea rost de bilete, în primul rând, cu acces în culise. O spui de parcã ar fi un lucru rãu. Ar fi trebuit mai întâi sã mã întrebe pe mine. Dar cel puşin, înseamnã cã ia pãsat destul ca sã o facã, corect? Iatãl. Scuzaşimã, domnule. Polişia New York. Trebuie sã vã punem câteva întrebãri despre dr Valerie Monroe. Dacã vreşi sã vorbim despre Valerie, sunaşi la birou. Dacã nu cooperaşi, voi fi forşatã sã vã arestez. Aruncãl! Nu, tu aruncãl! Leonard Maloney, de la biroul procurorului general. Ce Asculta Radio se întâmplã? Anchetãm uciderea dr. Monroe. Ucisã? Valerie e moartã? Cum ai cunoscuto, mai exact? Lucra pentru mine Asculta Radio sub acoperire. E ca întrun film de Alfred Hitchcock. O frumoasã profesionistã merge sub acoperire sã prindã un lord al drogurilor. Lord al drogurilor? Cesar Calderon, tinta anchetei tale. Calderon? Nu. Anchetarea lui Calderon e mult sub pregãtirea mea. De altfel, a ieºit de ani de zile din jocul cu drogurile. Atunci care îşi era şinta? Spitalul regional. Revizorul statului ancheta proastã folosire a fondurilor, fraude cu reşele ºi furt de echipamente. Fraudã medicalã? Nu am putut afla sursa, aºa cã iam cerut drei Monroe ºi fie ochii ºi urechile noastre înãuntru. ªi a gãsit ceva? Nu. Apoi, alaltãieri, mã sunã din senin ºi voia sã ne întâlnim. Lângã rampa ambulantelor. Când am ajuns acolo, mia spus cã a gãsit ceva ce implicã fraudã cu reşete ºi un posibil cerc de contrabandiºti. Dar nu voia sã arate cu degetul pânã când nu verificã ceva în nord sãptãmâna asta. În nord? Cercetãrile asupra telefonului dr Monroe Asculta Radio Katonah, New York. Ce are dea face un cerc de contrabandiºti cu Katonah? Practic e un oraº de nimic. Trei motive pentru care Katonah e grozav Asculta Radio unu, priveliºti minunate, doi, este locul în care desenatorul lui „Doonesbury”, Garry Trudeau, a fost la ºcoalã, ºi trei, ºi poate mai important Asculta Radio acolo locuieºte Martha Stewart. Îşi place Martha Stewart? Nu place tuturor? Da, mia plãcut de ea, pânã când a mers la închisoare pentru schimbul de informaşii din interior. Staşi puşin. Închisoare. Lângã Katonah se aflã Bedford Hills. ªi ce e la Bedford Hills, detective? E o închisoare pentru femei. Crezi cã a bãnuit pe cineva de acolo? Dacã vorbim de o excursie la o închisoare pentru femei, mã bag ºi eu. Uºurel, tigrule. Ascultã, sunã la închisoare, sã ne trimitã prin fax cererile de vizitatori din ultimele luni ºi o listã cu deşinuşii. Vezi dacã cineva de acolo are legãturi cu spitalul sau cu victima. Bine. Dacã vorbim de cãutarea prin lista personalului spitalului ºi vizitele de la puºcãrie, nu mã mai bag. În fond Asculta Radio trebuie sã repar o greºealã, ºi va fi nevoie de ceva mitã. Bine, Rick. Sunt aici. Ce e aºa de important? Cei asta? Nimic, care spune Asculta Radio „sunt un fraier” ca o grãmadã de baloane umplute cu heliu. Nu zâmbeºti. Nu. Numai cã Asculta Radio Am avut sentimentul ãsta rãu toatã ziua. Mam simşit ca ºi cum am mai avut discuşia asta înainte, ºi apoi miam amintit pãpuºã sinistrã. Iai cumpãrat lui Alexis o pãpuºã de Crãciun. ªi aveai deja una ascunsã în dulap, cã surprizã. ªi a fost o luptã sã decidem pe care o va pãstra. ªi ai câºtigat, ca întotdeauna. Dar a ta era aºa ciudatã. Te urmãrea cu ochii. Despre asta vorbesc, Rick. Chiar ºi când eram cãsãtorişi ai ridicat un zid în jurul lui Alexis, ca ºi cum nu voiai sã se apropie ºi altcineva de ea. Când era vorba de voi doi, eram în afara zidului, privind înãuntru. Doar cã Asculta Radio nu vreau sã mã mai simt un outsider. Ea se maturizeazã. Acum are un prieten. Vrei sã ºtii adevãrul? ªi eu mã simt ca un outsider. Dar ai dreptate. ªi eu am greºit. ªi de data asta, tu ar trebui sã fii eroul. E drãguş. Eºti drãguş. Alo. Da. Cum a mers cu consolarea, seara trecutã? A mers mitã? Asta ºi sinceritatea. Mereu e o combinaşie bunã. Cu e cu carul cu fân? Ai gãsit vreun ac? Mai degrabã o furcã. Nu e nicio înregistrare cã dr Monroe sã fi vizitat vreodatã închisoarea, dar vizitele au arãtat cã un alt membru al personalului spitalului a fãcut vizite sãptãmânale la închisoarea Bedford Hills. Cineva cunoscut? Da. Asistentul Greg, adevãrat? Serios. În ultimii trei ani, Greg a fãcut vizite sãptãmânale unei deşinute pe nume Amy Porter, care ispãºeºte de ani pentru rolul ei ca ºofer întrun jaf eºuat, în care un paznic a fost ucis. Aºa cã am fãcut mici sãpãturi, ºi se pare cã Greg a fost martorul cheie la procesul ei. Amy e prietena lui Greg. Dr Monroe sa ocupat de fraudã cu reşete ºi cercul de contrabandã. Ea credea cã Greg furã medicamente din spital ºi i le dãdea lui Amy. Pentru ca ea sã le distribuie în închisoare. Deci am avut dreptate. Greg lucra pe mai multe fronturi. Era prieten cu toate femeile astea ca sãl ajute. Probabil fãrã ca vreuna din ele sãºi dea seama, aºa cã iam cerut directorului sã se ducã sã cerceteze celula lui Amy ºi apoi so aducã aici pentru întrebãri. Tocmai am închis telefonul cu directorul de la Bedford Hills. Amy Porter a suferit un atac de cord în aceastã dimineaşã. La de ani? Au trimiso la Spitalul Regional. Aici? De ce nau duso la un spital puşin mai aproape de închisoare? Regionalul e cel mai apropiat spital cu un pavilion sigur. Tot acolo lucreazã ºi Greg. Dr Phelps. Dr Phelps, înşelegem cã trataşi o pacientã pe nume Amy Porter. A fost transferatã de la închisoare. O tratam. Din nefericire, a murit în timp ce îi fãceam un RMN. E moartã? Undei cadavrul? Greg a schimbat cadavrele. Nu era vorba de a bãga ceva în spital. Era vorba de a scoate ceva. Greg a organizat o evadare. O evadare? Da, dle. Am cercetat spitalul, dar nu iam gãsit pe niciunul. A reieºit cã Greg nu e dl McVisãtor sau dl McVrajealã.Lasă un răspuns