Paprika Radio

Paprika Radio, Paprika Radio Radio Online, Asculta Paprika Radio live Radio România…

Adăugați la site-ul dvs..

era mai potrivit pentru tancurile germane. Tocmai de aceea, sovieticii au fortificat zona în grabã. Însã von Manstein ºtia cã dacã va cuceri şãrmul nordic, artileria va domina portul. Lipsit de proviziile ce soseau pe mare, oraºul va fi condamnat. Dându-ºi seama cã Sevastopolul va fi foarte greu de apãrat, sovieticii au plãnuit sã debarce trupe la Kerci, în extremitatea esticã din Crimeea, ºi la Feodosia. Debarcãrile vor fi conduse de Brigada Infanterie Navalã, o unitate de elitã. Aceºtia vor ocupa porturile ºi vor netezi calea pentru infanteria ce-i urmeazã. Cu douã zile înaintea debarcãrilor, germanii au început un atac brutal asupra Sevastopolu. Au avansat rapid. Înaltul Comandament STAVKA a primit un mesaj urgent: „Dacã atacurile continuã în acelaºi ritm,” „garnizoana Sevastopolu poate rezista maximum trei zile.” Au fost necesare mãsuri disperate. Brigada a fost imediat îmbarcatã ºi direcşionatã spre Sevastopol. La Sevastopol, navele de rãzboi erau ocupate câte de ore pe turã, bombardând pozişiile germane din cadrul portu. Germanii au fost oprişi, în cele din urmã, la Fortul Stalin. Acesta era numele dat de germani unei pozişii deluroase deşinutã de Bateria Antiaerianã . Nu era un fort adevãrat, cu toate cã pozişia avea unele amplasamente concrete pentru patru tunuri antiaeriene de milimetri. Germanii aveau nume pentru toate punctele defensive ale Sevastopolu. Acestea includeau GPU, Ceka, Siberia ºi Molotov. Unele dintre aceste puncte defensive erau de pe timpul Rãzboiu Crimeei din . Grigori Zamekovski a fost la Fort Stalin. „A fost format un detaºament de marinari sã apere bateria” „ºi eu m-am oferit voluntar.” „Ne-am luptat cu infanteria germanã în dreptul bateriei,” „corp la corp printre sârmã ghimpatã.” „A fost crud.” „Cei mai mulşi din detaºamentul nostru au fost uciºi.” Astfel de sacrificii au dat un rãgaz Sevastopolu. Dar situaşia a rãmas criticã. Germanii puteau ocupa malul nordic la orice orã. ªi asta în locul unde fuseserã debarcate toate întãririle ºi munişia. Pentru a scãpa din strânsoare, debarcãrile de la Kerci trebuiau sã continue. Detaºamente de avangardã au debarcat la Kerci pe decembrie. Însã nu au putut sã asigure decât câteva mici capete de pod. Patru zile mai târziu, a fost încercatã o debarcare riscantã pe timp de noapte la Feodosia. Un submarin sovietic a plantat geamanduri de-a lungul traseu. Apoi a aprins reflectoarele pentru a ghida forşa de atac. Un mic grup de soldaşi deschidea calea. Aceºtia au capturat farul ºi l-au aprins. Acum putea sã debarce ºi restul trupelor. Însã mai rãmãsese un ultim obstacol, estacada ce bloca intrarea în port. Estacada de la Feodosia era o barierã plutitoare construitã din pontoane. Un submarin sovietic fãcuse o recunoaºtere pe timp de noapte cu doar câteva zile înainte. Intrarea era închisã bine. Era nevoie ca o navã sã arunce în aer bariera. Însã comandantul acesteia nu a fost inspirat. A sosit cu douã ore mai târziu, apoi s-a retras fãrã sã primeascã ordin. A fost o abatere gravã pentru care ulterior a fost arestat ºi împuºcat. Întreaga operaşiune a fost în pericol. S-a descoperit însã cã bariera nu era închisã în totalitate. Prima navã sovieticã a pãtruns în golf. S-a dat semnalul. Debarcarea putea începe. Comandantul german, contele von Sponeck, a crezut cã forşele sale erau pe punctul de a fi copleºite. A ordonat retragerea. Germanii au abandonat peninsula Kerci. Pentru decizia sa, von Sponeck, deşinãtor al Crucii Cavalerilor, va fi deferit Curşii Marşiale ºi împuºcat. Debarcãrile au avut exact efectul pe care au mizat sovieticii. Von Manstein a fost nevoit sã suspende atacul asupra Sevastopolu. A trebuit chiar sã cedeze teren. El a descris momentul în memoriile sale: „Era foarte clar cã trebuiau mutate trupele de la Sevastopol într-o zonã mai liniºtitã.” „Orice întârziere ar fi fost fatalã.” Armata a -a a Manstein a recucerit Feodosia pe ianuarie. Sovieticii s-au retras pe o nouã linie defensivã de-a lungul istmu Akmanay. Pierderea Feodosiei a determinat Înaltul Comandament STAVKA sã trimitã propriul reprezentant în Crimeea. Omul ales a fost comisarul armatei, Lev Meklis. De obicei, STAVKA trimitea un general, însã Meklis era un membru de partid pur, un bolºevic fanatic fãrã nicio expertizã militarã. Prezenşa a subminat autoritatea comandantu frontu, generalul Kozlov, ºi a provocat haos în zilele cruciale ce au urmat. De-a lungul Mãrii Negre, nouã aerotorpiloare germane au început sã-ºi deruleze atacul. Torpilã la tribord. Vireazã puternic spre port! Nava de transport Svanetti se întorcea de la Sevastopol. Transporta soldaşi rãnişi ºi refugiaşi. A evitat cu succes cinci torpile. Dar nu a putut sã scape de toate. În , în Marea Neagrã, germanii au scufundat de nave sovietice alte fiind grav avariate. Atacurile aeriene ale Luftwaffe s-au dovedit letale. Cel mai periculos dintre piloşii germani a fost Werner Baumbach, comandant al KG . Acesta conducea o escadrilã de bombardiere de elitã specializatã în atacarea navelor, ºi fusese transferat recent la Marea Neagrã de pe coasta Atlanticu. Fãrã protecşie adecvatã, navele de transport sovietice erau extrem de vulnerabile. În doar douã luni, avioanele germane au distrus o treime din navele de transport maritim disponibile pentru frontul din Crimeea. Pentru noul an, , principalul obiectiv strategic al Hitler era capturarea câmpurilor petroliere sovietice din Caucaz. Dar, mai întâi, trebuia eliminatã rezistenşa sovieticã din Crimeea. În caz contrar, flancul sudic ar fi fost expus. Ordinele Statu Major General stabileau: „Sarcina principalã a Grupu de Armate Sud este recucerirea Peninsulei Kerci” „ºi ocuparea Sevastopolu pentru a permite forşelor sã avanseze în continuare.” Pentru a realiza acest lucru, von Manstein a primit ca întãrire Divizia a -a Panzer, recent formatã. El va fi susşinut ºi de Corpul Aerian, comandat de Wolfram von Richthofen. Aceastã unitate era consideratã cea mai bunã din Luftwaffe când a venit sã acorde sprijin aerian. Ofensiva germanã a purtat ca nume de cod „Operaşiunea Vânãtoarea de Dropii”. Între timp, în Peninsula Kerci, soldaşii sovietici au sãpat douã linii de tranºee. Comandantul ArmateiLasă un răspuns