Plus FM

Plus FM, Plus FM Radio Online, Asculta Plus FM live Radio România…

Adăugați la site-ul dvs..

a -a a dat ordin sã se construiascã linii de apãrare în profunzime. Dar, sub presiunea comisaru Meklis, generalul Kozlov a renunşat la astfel de pregãtiri. În schimb, li s-a spus oamenilor sã se pregãteascã de o mare ofensivã. Nici Kozlov, nici Meklis nu au fost descurajaşi de dezastrele suferite anterior de Armata Roºie. Ofensiva lor a fost stabilitã pentru mai. Între timp, un pilot croat din Luftwaffe a dezertat. Acesta a avertizat despre un atac german iminent. Generalul Kozlov se aºtepta ca atacul sã vinã de-a lungul autostrãzii principale, unde era pozişionatã Armata . Jumãtate din tancurile sale au fost amplasate de-a lungul acestui traseu. O ofensivã de-a lungul şãrmu Mãrii Negre a fost consideratã improbabilã. Aºa cã doar Divizia Puºcaºi a acoperit acest traseu. Bãrci de asalt germane se apropie prin ceaşã dimineaşa devreme. Pentru un timp, debarcarea a fost împiedicatã de geniºtii sovietici cu ajutorul aruncãtoarelor de flãcãri Însã doar pânã când au rãmas fãrã combustibil. Apoi a început focul de baraj. Artileria germanã a luat la şintã câmpurile minate din faşa pozişiilor Armatei Roºii. Aici au croit benzi care sã permitã infanteriei ºi tunurilor de asalt sã înainteze. Între timp, Corpul Aerian a tocat de sus defensiva sovieticã. Odatã ce germanii au strãpuns linia frontu, n-au mai întâlnit aproape nicio rezistenşã. Kozlov ºi oamenii renunşaserã la sãparea tranºeelor. Acum, nu aveau nicio protecşie în stepa deschisã. În curînd se va instala haosul ºi panica. În a doua dimineaşã a bãtãliei, von Manstein a trimis în luptã Divizia a -a Panzer. A fost, la o scarã mai micã, repetarea planu de învãre ce a dus la cãderea Franşei. Dupã ce au spart ariergarda sovieticã, tancurile germane au virat spre nord, prinzând în capcanã Armata sovieticã. Se pãrea cã bãtãlia se va termina în doar câteva ore. Dar pe mai, blindatele sovietice au ripostat, sub conducerea câtorva tancuri masive de tipul KV. Noaptea târziu, Kozlov ºi Meklis l-au sunat pe Stalin. Ei au propus sã se retragã pe o nouã linie defensivã cunoscutã sub numele de Malul Turcesc. Dar Stalin nu era prea optimist. „Dacã reuºeºti sã ajungi la Malul Turcesc în timp util,” „vom considera acest lucru o realizare.” Unitãşile sovietice s-au retras de-a lungul şãrmu Marii Azov, protejate de tancurile lor. Însã germanii au fost primii care au ajuns la Malul Turcesc. Au mers pe urmele unei coloane de blindate sovietice în retragere ascunºi în norii de praf. La naiba! Nemşii sunt aici! Nemşii! La pozişiile voastre, repede! Germanii au lansat imediat un atac ºi au strãpuns linia. Acum Frontul din Crimeea a primit ordin sã se retragã pe ultimele pozişii în jurul oraºu Kerci. În teren deschis Armata Roºie a fost expusã atacu aerian. Pierderile au fost teribile. La periferia oraºu Kerci, germanii au avut de înfruntat contraatacuri disperate ale tancurilor T-. Acestora li s-au alãturat tunurile Flotei Mãrii Negre. Dar, spre deosebire de Sevastopol, Kerci nu avea baterii de coastã puternice. Germanii au intrat în oraº, urmãrind supravieşuitorii sovietici spre vârful de est al peninsulei. Singura speranşã a acestora era evacuarea pe mare, peste Golful Taman de kilometri lãşime. Au fost folosite toate bãrcile sau ºlepurile disponibile. Soldaşii au numit-o Flota Dunka. Dar aici nu s-a întâmplat miracolul de la Dunkirk. În faşa atacurilor aeriene germane necruşãtoare, . de soldaşi au reuºit sã scape. Mult mai mulşi, nu. Nu au existat destule bãrci. Cei mai mulşi care au încercat sã înoate cãtre ele au fost luaşi de curent. Pe mãsurã ce Frontul din Crimeea se prãbuºea, numãrul victimelor sovietice a ajuns la .. mai . Bombardamentul german asupra Sevastopolu ajunsese în a cincea zi. Un proiectil greu a strãpuns acoperiºul uneia dintre turelele Bateriei Nr. . Acesta a fost reparat repede, însã un tun a rãmas neutilizabil. O ploaie de proiectile uriaºe venea dinspre liniile germane. De doi metri lungime ºi cântãrind mai mult de douã tone. Acestea veneau dinspre douã tunuri gigantice, Thor ºi Odin. Tunurile de milimetri au fost construite pentru cucerirea Liniei Maginot din Franşa. Acum, ajunseserã la Sevastopol. Proiectilele lor puteau trece prin trei metri ºi jumãtate de beton, sau printr-o placã de oşel cu grosimea de milimetri. Tunurile aveau nevoie de zece minute pentru reîncãrcare. Însã germanii au adus tunuri ºi mai mari la Sevastopol. Tunul pe cale feratã Dora, avea un calibru de milimetri, ºi rãmâne drept cel mai mare tun folosit vreodatã. Acesta era manevrat de un batalion de artilerie format din de oameni, incluzând unitãşi de transport, tunari, o unitate de camuflaj ºi o bucãtãrie de campanie. Pozişia sa de tragere era pregãtitã de . mineri ºi . de muncitori. Asamblarea ºi pregãtirea pentru tragere a durat ºase sãptãmâni. Dora a lansat de proiectile în timpul asediu. Doar o singurã loviturã a fost înregistratã. A distrus un depozit de munişie aflat la metri în subteran. Dora a fost folosit timp de zile, dupã care a fost demontat ºi trimis la Leningrad. În acel moment, Armata a -a avea aproape . tunuri de toate calibrele. Von Manstein credea cã era un record. „În general, în timpul ce de-Al Doilea Rãzboi Mondial,” „Germania nu a folosit niciodatã atât de multã artilerie” „aºa cum a fãcut-o în timpul asediu de la Sevastopol.” Pe mãsurã ce asediul continua, munişia a devenit o preocupare tot mai mare pentru ambele pãrşi. Pentru apãrãtorii Sevastopolu nu mai rãmãsese nicio posibilitate de scãpare. Nu existau suficiente nave pentru a evacua garnizoana. Aveau ordin sã reziste cu orice preş. Erau puşine iluzii cu privire la ceea ce însemna acest lucru. Un imens bombardament german a început în dimineaşa zilei de iunie . Thor ºi Odin au lansat de obuze asupra Bateriei Nr. . Însã nu au reuºit sã distrugã turelele. Luftwaffe a executat . de misiuni. Puterea de foc pãrea copleºitoare. Dar infanteria germanã ce înainta de-a lungul râu Belbek, nu a putut sã avanseze decât câteva sute de metri. Acest lucru a costat-o scump, peste . de victime. Martorii au afirmat cã întregul orizont era plin de flãcãri ºi fum. Atacul german a fost nesustenabil. Bombardierele von Richthofen nu au fost foarte eficiente.Lasă un răspuns