Radio Accent

Radio Accent, Radio Accent Radio Online, Asculta Radio Accent live Radio România…

Adăugați la site-ul dvs..

Piloşii acestora aveau ordine stricte pentru a-ºi face fiecare planul. Depozitele de munişie pentru artilerie erau aproape goale. Dle colonel, artileriºtii raporteazã cã nu mai au obuze pentru tunurile de mare calibru. În noaptea de iunie, generalul Petrov a aruncat în luptã rezervele sale, Divizia Puºcaºi. Sprijinit de tirurile Bateriilor ºi , acesta a reuºit sã opreascã înaintarea germanã. Dar, patru zile mai târziu, s-a produs dezastrul. În timp ce nava de transport Georgia sosea în port, aducând întãriri ºi munişie, a fost lovitã de douã bombe. Exploziile masive au scufundat-o imediat. Pierderea oamenilor ºi a tone de munişie a fost o loviturã devastatoare. Viceamiralul Oktyabrsky semnala cãtre STAVKA: „Lipsa oamenilor ºi a munişiei ne aduce în pragul catastrofei.” Pe iunie, Manstein a putut sã rapoteze capturarea Fortu Stalin, care rezistase atacu german în iarna precedentã. Acesta nu a cãzut pânã când trei din cele patru tunuri ale sale au fost scoase din uz. Von Manstein l-a asigurat pe Hitler cã acesta a fost momentul crucial. El l-a convins pe Hitler sã-i mai dea trei regimente de infanterie, ºi sã nu redistribuie Corpul Aerian la Harkov. Ofensiva principalã germanã din timpul verii spre Stalingrad ºi Caucaz nu putea începe pânã nu cãdea Sevastopolul. Acest lucru depindea de rezistenşa înverºunatã a garnizoanei. Dar, pas cu pas, germanii se apropiau. Pe iunie, germanii au încercat sã ia cu asalt Bateria Nr. . Câmpurile minate au fost distruse de artilerie, ºi infanteria a reuºit sã ajungã la turele. Tunarii s-au retras în subteran. Ei au reuºit sã mai reziste încã patru zile, pânã când comandantul bateriei, maiorul Aleksander, a dat ordin sã fie aruncate în aer turelele ºi generatoarele. În ziua urmãtoare, germanii au pãtruns in interior ºi au capturat supravieşuitorii. Aleksander ºi alşi câşiva au scãpat printr-un canal de scurgere. Dar, în timp ce se furiºa îmbrãcat în civil, a fost recunoscut de un colaborator local. Maiorul Aleksander a fost dus la o închisoare în Simferopol, a fost torturat ºi împuºcat. Germanii au ajuns pe malul nordic. Acest lucru însemna cã în port nu mai puteau fi descãrcate provizii sau întãriri. Cruciºãtorul Komintern, aflat în drum spre Sevastopol, a trebuit sã se întoarcã. Dar în golfurile Kazacea, Kamiºova ºi Strileşka, submarine ºi ambarcaşiuni mai mici încã mai puteau debarca. Avioane Douglas DC-, din Grupul Special Aerian din Moscova, au fost folosite pentru evacuarea rãnişilor. Grigori Zamekovski a fost martor la scenã: „Mii de rãnişi erau aduºi la aeroport.” „O aeronavã putea lua doar de persoane.” „Un pilota hotãra cine va fi luat.” Acesta. ªi cei doi, de asemenea. „Cât de mulşi ochi se uitau la el cu speranşã ºi durere.” Cel mult, o aeronavã putea duce câteva tone de munişie pe zi. Dar Sevastopolul avea nevoie de sute de tone pe zi. Pe iunie, submarinul S- era în drum spre Sevastopol, transportând combustibil ºi proiectile de tun. La sud-vest de Yalta, a fost atacat de avioane germane. Explozia a fost vãzutã de la kilometri distanşã. Defensiva sovieticã din nord era în colaps, dar oraºul nu dãdea semne cã s-ar preda. În partea de sud, Corpul german se confrunta cu defensiva sovieticã pe înãlşimile Sapun. În memoriile sale, Manstein a descris ce-l preocupa în principal: „Era evident cã ieºirea din aceastã situaşie” „consta în redirecşionarea loviturii principale spre latura de sud.” „Dar pentru redistribuirea unei diviziii de infanterie din sectorul nordic” „în cel sudic, ne-ar fi luat mai multe zile,” „dând astfel timp inamicu sã se odihneascã ºi sã se reorganizeze.” În plus, Manstein a pierdut sprijinul Corpu Aerian al Richthofen care, în cele din urmã, a fost redistribuit în nord. Poate cã Sevastopolul va rezista pânã la urmã. Marinarii au construit un debarcader pentru nave mari, cât de repede au putut. În doar câteva zile, putea fi terminat. Întãririle ºi munişia ar fi putut sã vinã din nou. Pe data de iunie, la orele :, germanii au lansat bãrci de asalt de pe malul nordic al Sevastopolu. Acoperite de focul ºi fumul tirurilor de artilerie grea, au traversat golful ºi au debarcat pe malul sudic. Dintr-o datã, germanii au ajuns în spatele ultimelor douã linii de apãrare ale Sevastopolu. Von Manstein i-a prins pe sovietici cu garda jos. Traversarea golfu fusese consideratã prea riscantã. În aceeaºi noapte, von Manstein a lansat un atac de-a lungul autostrãzii Yalta, peste înãlşimile Sapun. Aceste atacuri simultane au dus la prãbuºrea totalã a defensivei sovietice. Unitãşi mai mici au continuat lupta, dar au fost din ce în ce mai izolate ºi au terminat munişia. Stalin a ordonat personalu cheie sã plece cu avionul. În acea searã, viceamiralul Octyabrsky, împreunã cu alte persoane, a plecat în Caucaz. Alşi ofişeri superiori au scãpat cu ajutorul unui submarin. Urcând însã în vãzul a sute de soldaşi ºi marinari, au produs revolta acestora. Au fost trase focuri de armã, un ofişer de marinã ce mergea în spatele generalu Petrov fiind rãnit. În noaptea aceea, submarinul a plecat, pentru siguranşã, spre Novorossisk, pe malul estic al Mãrii Negre. Unii comandanşi au ales sã rãmânã împreunã cu oamenii lor. ªeful Statu Major al Pazei de Coastã, Kobaliuk, a declarat cã va muri împreunã cu unitatea sa. Colonelul Mihailov a renunşat la locul sãu din ultimul avion, ºi a fost ucis în apropiere de Sevastopol. Generalul Rubtsov, comandantul unui detaºament de frontierã NKVD, de asemenea, a rãmas ºi s-a împuºcat mai degrabã decât sã fie luat prizonier. Generalul Petrov a încercat sã se împuºte la bordul submarinu, dar a fost împiedicat de cei din jurul sãu. Cei rãmaºi în urmã s-au simşit condamnaşi ºi trãdaşi. Peste . de oameni, mulşi dintre ei rãnişi, se confruntau acum cu moartea, sau cu ororile de a fi prizonieri într-un lagãr german. Dar unii au refuzat sã cedeze. Din ce a mai rãmas din bãrci, cu ce au avut la îndemânã, au construit plute. Un grup de marinari a construit o plutã dintr-un camion ºi camere de aer. Mai am încã una. Pare a fi intactã. Dacã terminãm într-o orã, încã putem scãpa! Avem un sac cu orez. Sã meargã bãieşii sã aducã apã. Multe plute au fost scufundate de tirurile germane.Lasă un răspuns