Stil FM 106.1

Stil FM 106.1, Stil FM 106.1 Radio Online, Asculta Stil FM 106.1 live Radio România…

Adăugați la site-ul dvs..

O piatrã pentru tot ce nu va fi. Pentru toate acele mii de griji. Strãbate acum încetiºor Radio Radio oraºele în bezna lor. Lasã-te ghidat domol Radio Radio de stele ºi de nori. E frumos. E atât de frumos. Eºti atât de frumoasã când zâmbeºti. Neasemuit de frumoasã. De cât timp trãieºti în munşi ? De atât de mult timp încât nu mai ºtiu nici eu. Nu ai familie ? Nu. Sunt Radio singur. De multã vreme. Eu am un frate mai mic. ªi o menajerã pe nume Dom. Mi-e ca o sorã. Ei doi sunt singurele rude pe care le mai am pe lume. Dar unde sunt ? Fratele meu a fugit împreunã cu mine dar ne-am despãrşit în pãdure. Dom ne-a ajutat sã fugim rãmânând în stabilimentul ‘Choon Hwa Gwan’. În fiecare zi, grija pentru soarta lor mã îmbolnãveºte. Dar nu pot decât sã rãmân aici, alãturi de tine, ºi sã supravieşuiesc. Dacã ai afla ce fac cei doi, te-ai simşi mai bine ? Ai fi în stare sã zâmbeºti atunci ? De ce eºti atât de bun cu mine ? Vreau sã fac totul pentru tine. Asta vrea inima mea. La ce te referi ? Vrei sã-i vezi cadavrul ? Au trecut patru zile de când bãiatul a fost spânzurat. Te rog, îngãduie sã-i fie dat jos trupul. Intenşionez sã-I las sã stea acolo încã patru zile. Cei din clasa de jos sunt atât de proºti. Decât sã-i înveşi minte prin vorbe Radio Radio e mai bine sã le dai de înşeles prin fapte. Dar e fiul ministru delegat ce şi-a fost odatã prieten bun. Acum e doar fiul unui trãdãtor ºi un sclav de stat fugit. Cum poşi fi atât de crud ? Dar tu ? De ce eºti atât de dornicã sã ai grijã de odrasla unui trãdãtor ? Aveai vreo relaşie secretã cu ministrul delegat Yoon ? Cum poşi spune aºa ceva ? Dacã nu e adevãrat, nu mai spune nimic ºi rãmâi în ‘Choon Hwa Gwan’. Altfel, te voi face responsabilã de sclavii de stat fugişi. Stãpâne ! Ce se întâmplã ? Cadavrul Radio Cadavrul sclavu fugit a dispãrut ! Ce ? În sfârºit, te-ai întors. Ai putut afla ceva despre fratele meu ? ªi despre Dom ? Ce fac ? Sunt în siguranşã ? Sunt ? Ce este ? Ai veºti rele ? Asta e ? Cred cã amândoi sunt în siguranşã. Amândoi ? Da. Nu te mai simşi împovãratã. Nu te mai gândi sã pleci de aici. Deocamdatã, e mai bine sã rãmâi alãturi de mine. De acum înainte, eu te voi proteja. Îşi promit. Mulşumesc. Îşi mulşumesc atât de mult. Acum pot sã trãiesc. Pot, în sfârºit, sã respir. Îmi pare rãu. Eram atât de fericitã Radio N-ar fi trebuit sã fac asta. Vrei sã fii Radio Radio soşia mea ? Sunt Radio Sunt fiica unui trãdãtor. Vrei sã fii soşia mea ? ªi sunt o sclavã fugitã. Vrei sã fii soşia mea ? Glumeºti, nu-i aºa ? Vorbesc serios. Chiar o sã te însori cu ea ? Da. Spune-mi cum procedez. Cum pot gãsi cartea familiei Gu ? A trecut atâta timp de atunci. Cred cã îmi amintesc cã am vãzut-o pe undeva, pe aici. Aceea era ? Aceea era cartea ? Dacã era o carte despre mine, ar fi trebuit sã ai mai mare grijã de ea. Cui i-ar fi trecut prin cap cã o sã vrei sã devii om ? Tot nu-şi înşeleg decizia. Sigur cã nu înşelegi. Nu ºtii ce înseamnã sã trãieºti singur timp de o mie de ani. Crede-mã. Mortalitatea e mai preşioasã decât nemurirea. De aceea viaşa umanã e frumoasã. Totuºi, dacã aº avea trupul tãu nemuritor ºi chipul tãu atrãgãtor Radio Radio nu m-ar deranja sã trãiesc singur o mie de ani. Sunã uºor, dar ºtii cât de nesfârºitã ºi de plictisitoare e o astfel de viaşã ? Ea îşi cunoaºte identitatea ? Nu. N-o sã-i spui ? Nu. Voi fi deja om pânã va afla cine sunt. Orice-ai spune, mã opun acestui mariaj. Nu e nimic mai dureros ºi mai neplãcut Radio Radio decât sã te îndrãgosteºti de o femeie umanã. Gândeºte-te. De ce crezi cã am renunşat la lumea oamenilor ? Nici chiar bãrbaşii lor nu le pot controla. Cum ai putea tu Radio Oh, e chiar aici. Unde ? Înşeleg. Aici e partea unde se vorbeºte despre cartea familiei Gu. Ce scrie ? Scrie cã nimeni n-a vãzut-o vreodatã. De ce nu ? Pentru cã nicio fiinşã divinã de felul tãu nu a devenit vreodatã om. Asta înseamnã Radio Înseamnã cã e aºa de greu sã devii om ? Exact, într-atât e de greu. Ar trebui sã renunşi. Continuã. Ca sã obşii cartea familiei Gu, trebuie sã te rogi de zile. de zile ? ªi trebuie sã respecşi trei lucruri pe durata acestor de zile. Trei lucruri ? Primul, în aceste de zile, nu poşi ucide nicio fiinşã vie. Ajutaşi-mã ! Al doilea, când oamenii îşi cer ajutorul, nu-i poşi refuza. Tu ai pus capcana asta aici ? Dã-mi desaga ! Tu ! Al treilea, nu trebuie sã-şi arãşi adevãrata naturã în faşa oamenilor. Ce spui ? E cam greu, aºa-i ? Este. Atunci las-o baltã ºi continuã sã-şi trãieºti îndelungata viaşã. Totuºi Radio Dacã respect de zile aceste trei lucruri, pot pune mâna pe cartea familiei Gu ? Dupã cartea asta, dacã termini cele de zile de rugãciune Radio fie cartea familiei Gu, fie zãlogul Hwan Woong, îşi vor apãrea în faşã. Zãlogul Hwan Woong Radio Dar ca peste tot, existã consecinşe ºi efecte colaterale. Dacã încalci doar una din aceste reguli Radio vei pierde unica ºansã de a deveni om. Mai scrie cã poşi deveni demon timp de o mie de ani. Un demon timp de o mie de ani ? Eu ? Nimeni n-a vãzut vreodatã cartea familiei Gu. Asta dovedeºte cât de greu e de obşinut. Tot vrei sã faci asta ? Cred cã va fi scrisã o nouã istorie în cartea aceea.Lasă un răspuns