Radio Taraf

Radio Taraf, Radio Taraf Radio Online, Asculta Radio Taraf live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Doamnã Mitchell. Lucraşi azi mai mult ? Se pare cã mereu e aºa. Da, ºi mie mi se pare. Mulşumesc. Am auzit cã IBM e la capacitate maximã. Cu siguranşã te pricepi la asta. Tata mi-a spus câteva chestii de mecanicã. ªtii, am niºte fete în East Group interesate sã înveşe mai multe despre asta. E viitorul. Le-aº putea aduce dacã vrei. Nu-i decizia mea, doamnã. Ar fi a supervizoru. Da, adevãrat. Noapte bunã, dnã Mitchell. ªtii, Dorothy Radio În ciuda a ceea ce-ai putea crede Radio N-am nimic împotriva ta. ªtiu. ªtiu cã, probabil, credeşi asta. Noapte bunã, Katherine. Noapte bunã. Mamã ! Bunã, scumpo. Bunã ! Hei ! Sã nu-mi spuneşi cã am uitat de ziua cuiva. Nu. Nu, mamã. Madame, locul tãu. Mulşumesc. Staşi, e ziua mea ? Nu, mamã. Arãtaşi tare bine. Mamã, ce se întâmplã ? Bunã seara, Katherine. N-ai de gând sã spui ceva ? Nu-i locul meu. Voi Radio Bine, n-am sã fac asta toatã noaptea. Dumnezeule ! E pentru mine. Eºti tristã, mamã ? Nu ! E în regulã, mamã. E un om bun. ªtiu. N-am încotro. Nici mãcar nu te-a cerut încã. ªtiu, dar o face. O faci, nu ? Dacã mã lasã cineva. Haide. Plânge deja. E inelul mamei. E minunat. A fost mãritatã cu tata Radio de ani. M-am gândit cã-i cel mai norocos inel. În ziua când te-am cunoscut am sunat-o pe mama ºi i-am spus Radio Mamã am cunoscut femeia cu care vreau sã mã însor”. Ce-a spus ? A spus, „Trebuie sã fie ceva de capul ei, Jimmy. ” ªi tu ce-ai spus ? Am zis „Nu”. E mult mai mult. E totul. Da. Am plãnuit sã fie mai romantic. Voi face asta curând. E în regulã. Dar cãsãtorindu-mã cu tine, ºtiu cã includ ºi fetele. Amin. Accept. Nu te-am cerut încã. Grãbeºte-te. Dumnezeule ! Fetele mele Radio Vehiculul spaşial Mercury Atlas care-l va plasa pe John Glenn, primul american pe orbita terestrã, a fãcut deja teste de zbor fãrã echipaj uman. NASA a confirmat cã sistemul de procesare a datelor IBM , a fost folosit sã confirme toate calculele misiunilor de lansare ºi recuperare. Modificãrile la echipamente avanseazã conform programãrilor. Aici. Aşi vrut sã mã vedeşi, domnule ? Ia loc. Am greºit ceva, dle Harrison ? Nu. De fapt, IBM-ul nostru calculeazã fracşiile mai repede ca orice om. Inclusiv persoanele de faşã. E bine atunci. Poate. Chestia e cã insistã acum Cape sã facem toate backup-urile la ei pe loc. Înşeleg. Nu mai facem backup aici. Sã fiu sincer, nu mai putem şine pasul cu acel IBM. Pe scurt, nu mai avem nevoie de o calculatoare în departamentul ãsta. Progresul e o sabie cu douã tãiºuri. Momentan te întorci la West Group. Sã vedem dacã-şi gãsim altceva. Mulşumesc, domnule. Katherine, îmi Radio Îmi pare rãu pentru asta. Nu pot face nimic, dacã poşi crede asta. Înşeleg. Katherine Radio Am auzit cã te-ai logodit. Da. Frumos din partea voastrã. Sunt minunate ! A fost ideea d Harrison. Cu toate cã bãnuiesc cã soşia l-a ales. Nu-mi pot imagina cã are ochi pentru altceva în afarã de cifre. Sã ai o nuntã grozavã. Ai fãcut o treabã bunã aici, Katherine. Nu cred cã pot simşi la fel ca prima datã. Eram aºa de agitatã. Eºti chiar mai frumoasã ca atunci. Aºa crezi ? Doar puşin mai în vârstã. ªi puşin mai plinuşã. Dar arãşi bine. Iatã-mã Radio din nou. Proiectul Mercury, numit aºa dupã mesagerul înaripat al zeilor în mitologia romanã. Astãzi se fac ani ºi luni de când Radio Bravo. Încercãm din nou sã plasãm primul om pe orbitã. ªi colonelul John Glenn va fi primul american care va zbura pe orbita Pãmântu. Dupã cum vedeşi, sunt mii de oameni azi aici, sã fie martori la acest eveniment istoric. Paul, ceva nu-i bine aici. Coordonatele de lansare nu se potrivesc cu cele de ieri. Doar ce le-a verificat IBM. Atunci IBM a greºit ieri, nu ? Ori a greºit azi. Paul Radio Am dreptate ? Aºa se pare. IBM a fost în regulã pânã în acest punct, John, dar vom verifica din nou sã vedem ce iese. Ca sã fiu sincer cu tine, Al Radio Când zbor, eu conduc maºinãria. Acum simt cã maºinãria asta mã conduce pe mine. Suntem pe aceeaºi lungime de undã, John. Se ocupã bãieşii noºtri. Sã punem fata sã verifice calculele. Fata Radio Da, domnule. Adicã, Katherine ? Da, domnule. Cea isteaşã. Dacã ea zice cã-s bune, sunt gata sã plec. Bine, o luãm. Înşeles. Sam. Du-te ºi caut-o pe Katherine Gobel. Trebuie sã verifice incertitudinea Glenn, sau rãmânem la sol. Da, domnule. O caut pe Katherine Gobel. Acum e Katherine Johnson. Vor sã verifici coordonatele astea. Lãsaşi-o acum. Treceşi la lucru. O adevãratã zi istoricã pentru America. Şara aºteaptã de câteva luni cu multe teste eºuate de rachetã fãrã echipaj ºi teste programate cu echipaj care au fost anulate din variate motive mecanice. Toate testele ºi verificãrile finale vor fi efectuate. John Glenn e gata sã urce la bordul Friendship . Astãzi vom rãmâne optimiºti ºi-i o zi bunã în toate privinşele. Capsula e gata, racheta e în regulã ºi vremea aici la Cape Canaveral Ceva de la Langley ? Nu încã. Ni s-a spus cã centrul de control de la NASA fac o verificare finalã a coordonatelor de lansare ºi recuperare Inclusiv confirmarea punctu de întoarcere. Crucial pentru pentru o lansare ºi recuperare de succes. Dupã ani se aºteptare ºi luni de întârziere, col Glenn e în sfârºit gata pentru zborul ãsta spaşial pe care-l aºteptãm de atâta timp. Nu, domnule, aºteptãm. Da, domnule. Asta e. Ce naiba faci ? Iei o pauzã ? Spune-mi ora. Domnule. Platforma . Katherine ! Haide ! Domnule, platforma la aparat. Bine, fã-mi legãtura. Aici Langley. Avem confirmate coordonatele. Aºtept, Langley. Putem confirma coordonatele punctu de reintrare Radio , grade latitudine , grade longitudine Fereastra de lansare e bunã. Coordonatele de aterizare sunt aceleaºi. Foarte bune veºti, Al. E greu sã ai încredere în ceva ce nu poşi privi în ochi. Corect, dle colonel. Katherine a reuºit sã calculeze cu câteva zecimale mai mult decât bucata aia de metal. Mã încred în fiecare cifrã a ei. Mulşumeºte-i din partea mea. Domnilor, sã lansãm racheta. Bafta, Friendship . Drum bun, Langley. Continuã numãrãtoarea la Cape Canaveral. Col John Glenn e acum la bordul Friendship în vârful rachetei Atlas pe platforma . O înãlşime de peste metri. Imaginile sunt de la Cape Canaveral, Florida, braşele se miºcã înapoi. Suntem gata de lansare. Legãtura navetei Mercury e desfãcutã.Lasă un răspuns