Radio Transilvania

Radio Transilvania, Radio Transilvania Radio Online, Asculta Radio Transilvania live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

E adevãrat ? Sau mi-ai fi spus sã plec cu mult timp în urmã. N-am mai sãrutat un bãrbat de mult timp. Aproape cã am uitat cum. FBI a arestat bãrbaşi albi acuzaşi cã au aruncat o bombã incendiarã într-un autobuz Freedom Rider lângã Anniston, Alabama. Bunã, dragã. Bunã, mamã. Copiii nu trebuie sã vadã asta. Trebuie. Toatã lumea trebuie sã vadã asta. M-a luat ºi m-a scos forşat pe uºã. M-a dus în mulşime. Acolo am fost bãtut de o matahalã ºi alşi câşiva. Noi credem cã facem un mare serviciu naşiunii noastre. Asta nu e o luptã doar pentru noi, e o luptã ca sã salvãm sufletul Americii. Mary Jackson, Petişia pentru participarea la cursuri la Hampton High School. Bunã dimineaşa, onoratã instanşã. Hampton High School e o ºcoalã de albi, dnã Jackson. Da, onoratã instanşã, sunt conºtientã de asta. Virginia e încã un stat segregat. Indiferent de ce spune guvernul federal, de ce spune Curtea Supremã. Legea noastrã e legea. Onoratã instanşã, dacã îmi permiteşi Radio Cred cã existã circumstanşe speciale care trebuie luate în considerare. Ce-ar justifica participarea unei femei de culoare la o ºcoalã de albi ? Pot sã mã apropii, domnule ? Onoratã instanşã Radio Dvs ar trebui sã înşelegeşi mai mult ca oricine importanşa de a fi primul. Cum aºa, dnã Jackson ? Aşi fost primul din familie care aşi fãcut serviciul militar. În Marina SUA. Primul care aşi mers la facultate. George Mason. ªi primul judecãtor de stat recomandat de trei guvernatori consecutivi. Ai fãcut ceva cercetãri. Da, domnule. Care-i treaba ? Treaba e, onoratã instanşã, cã nici o negresã din Virginia nu poate frecventa ã ºcoalã de albi. E o raritate. Da. O raritate. ªi înainte ca Alan Shepard sã se suie în rachetã niciun alt american n-a ajuns în spaşiu. ªi acum va fi şinut minte ca primul „marinar” din New Hampshire, primul care a atins stelele. ªi eu, domnule Radio Plãnuiesc sã fiu inginer la NASA, dar n-o pot face fãrã sã fac cursuri la colegiul ãsta de albi. ªi nu-mi pot schimba culoarea pielii. Aºa cã, nu am de ales, decât sã fiu prima. ªi n-o pot face fãrã dumneavoastrã, domnule. Onoratã instanşã Radio Din toate cazurile pe care le veşi audia azi, care va conta peste de ani ? Care vã va face sã fişi primul ? Doar la seral Radio Doamnã Jackson. Da, da ! Da ! Gus Grissom, proiect lansare ºi aterizare De Paul Stafford ºi Katherine Goble Cât o sã fie întârzierea ? Nu mai mult de min, dle. Coordonatele Gus Grissom. Aº vrea sã trec pe traiectoria John Glenn. Ai idee ce-mi ceri ? O lansare orbitalã cu o rachetã Atlas o sã ia timp. E vreo problemã ? Domnule Harrison Radio Mã întrebam Radio Eu m-am întrebat toatã viaşa, spune. Ei bine Radio Domnule Radio Vreau sã trec la traiectoria John Glenn. Asta nu-i treabã de socotealã, e inventarea matematicii. Cred cã am vorbit despre asta, nu ? Nu existã. Pot s-o fac, domnule. Ai idee ce precise trebuie sã fie aceste calcule ? Ca ºi cum ai trage cu o puºcã cu şeavã scurtã de la m ºi sã treci glonşul printr-o gaurã aºa micã de n-o poşi vedea. Sunt o trãgãtoare excelentã, domnule. Cum de aratã cifrele Grissom ? Par exacte. Încearcã orbita Glenn. Dar treci totul prin Stafford. Ai înşeles ? Da, domnule. Mulşumesc. Calculatoarele nu sunt autoarele rapoartelor. Capcom, sunt Liberty Bell . Tare ºi clar. Bine, e o cãlãtorie plãcutã pânã acum. Înşeles. Liberty Bell , ne apropiem, terminat. A explodat capacul capsulei, Capcom. Capsula Liberty Bell e luatã din apã. Gus Grissom e afarã din capsulã, acum echipa de salvare îl scoate din ocean. Din nefericire capsula Liberty Bell e pierdutã. Dle Harrison, banii contribuabililor zac în ocean alãturi de capsula ta. Ce te face sã crezi cã-l aduci pe John Glenn înapoi în siguranşã ? Vã spun mai întâi cã invenşiile nu se fac niciodatã de dragul inventãrii, ci de dragul supravieşuirii umane ºi va fi întotdeauna un risc. Care ajunge primul face regulile. Aºa a fost cu fiecare civilizaşie. ªi cred cã marea întrebare e Radio Cine vreşi sã facã regulile în spaşiu ? Trebuie sã ºtim ce-i acolo, dle senator. Trebuie sã „atingem stelele” chiar ºi numai pentru a ne asigura supravieşuirea ºi doar un om poate face asta. Îl aducem pe John Glenn în siguranşã fiindcã e musai. Fiindcã trebuie sã ne spunã ce a vãzut. Racheta Redstone s-a dus în sus, dar capsula n-a avut destulã vitezã sã ajungã pe orbitã. Aºa cã, a cãzut. În esenşã e un triunghi Radio Pãmânt, suborbitalã, Pãmânt. Formulele sunt cunoscute. A pãşit-o Shepard, a pãşit-o Grissom Radio Dar Glenn n-o mai poate pãşi. Racheta Atlas ne poate împinge pe orbitã. Urcã, plaseazã capsula pe o orbitã elipticã. Gravitaşia Pãmântu o atrage, dar se miºcã aºa de repede, cã se îndepãrteazã de Pãmânt. Aºa se menşine pe orbitã. S-o aducem înapoi Radio Asta nu ºtim sã calculãm. Da, Katherine. ªi capsula se va roti veºnic în jurul Pãmântu fiindcã nu e nimic s-o încetineascã ? Aºa e. S-o încetinim la momentul potrivit, cu exact cât trebuie, asta e sarcina noastrã. Da, Katherine. Aºadar, trebuie sã treacã de la o orbitã elipticã la o orbitã parabolicã. Da. Asta e toatã chestiunea. Punctul ãsta e un vârf de ac. O aducem prea repede Radio Arde în atmosferã. Corect. O aducem prea târziu, iese din gravitaşia Pãmântu. ªi orice modificare în masã, greutate, vitezã, timp, distanşã, frecare sau o palã de vânt Radio Va produce incertitudine. ªi ar trebui sã refacem calculele. Da. Aºa cã, va trebui sã putem alege acest punct de reintrare. Incertitudinea asta trebuie sã fie o chestie exactã. Sam. Astea-s ultimele calcule ale Redstone ºi datele capsulei actuale. Evident cã ºtim locul de lansare. Informare de la Pentagon ne va spune unde trebuie sã fie zona de recuperare a Marinei. ªi noi începem munca de acolo. Restul e treaba noastrã, aºa cã, sã trecem la muncã. Domnule Stafford. Ce-i Katherine ? Dacã aº putea lua parte la aceste informãri, aº fi mai utilã proiectu. Informãrile de la Pentagon sunt cu uºile închise. Da, dar dacã nu avem informaşiile modificãrilor, nu putem şine pasul. Îmi trebuiesc modificãrile imediat cum apar. Cum aşi spus Radio E un vârf de ac. Katherine, ãsta-i jobul. Tu ai cerut sarcina asta. Calculeazã cu ceea ce ai. Sau vom gãsi pe cineva care poate. Bine.Lasă un răspuns