Radio Trinitas

Radio Trinitas, Radio Trinitas Radio Online, Asculta Radio Trinitas live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Gagarin a fãcut o orbitã completã în jurul planetei în minute. Rãmâneşi cu noi pentru mai multe detalii pe mãsurã ce devin disponibile. Asta ne dã mult în urmã. Racheta Vostok I l-a plasat pe cosmonautul rus Iuri Gagarin în capsula KA pe orbitã la . UTC. Reintrarea rusu în spaşiul aerian la . UTC Radio A dovedit fãrã îndoialã cã acel om a putut supravieşui zboru orbital. Gagarin i-a fost înmânat ordinul Lenin Radio Ne-au spart. Sã mergem. Sã învãşãm sã zburãm în spaşiu. Primul astronaut sovietic. ªi a fost declarat erou naşional Asta-i ziua unui triumf fãrã precedent pentru programul spaşial rus. ªi o loviturã zdrobitoare pentru America în cursa pentru spaşiu. Vreau sã vã mulşumesc tuturor pentru cã aşi rãmas. ªtiu cã e târziu, dar dupã ce am vãzut cred cã toşi sunteşi nerãbdãtori sã ajungeşi acasã. Înainte s-o facem trebuie sã vã întreb ceva. Acelaºi lucru care m-am întrebat pe drum încoace. Cum naiba suntem pe locul doi într-o cursã cu doi concurenşi ? Cineva ? Paul ? Atunci cred cã Glenn a spus-o destul de bine. Lucreazã mai bine ca noi. Trebuie sã cred asta fiindcã refuz sã cred cã ruºii sunt mai deºtepşi ca noi sau cã au Radio Mai multã tehnologie. Sau cã le pasã mai mult. Dar nu ºtiu, e posibil ? E posibil sã însemne mai mult pentru ei ? Suntem în lupta vieşii noastre, oameni. Nu în vreo cãlãtorie de plãcere. Tocmai am vãzut feşe. Care nu sunt sigure cã vom ajunge acolo. Asta-i problema noastrã. Aºa cã acum sunt lucruri pe care trebuie sã le ºtişi de acum încolo. Unul e cã va fi normal sã lucraşi pânã seara târziu Radio ªi doi, salariul nu va reflecta orele suplimentare necesare sã-i ajungem pe nenorocişii ãia. Vã înşeleg pe cei care nu puteşi lucra aºa. Mulşumesc pentru ce aşi fãcut. Celorlalşi Radio Vã sugerez sã vã sunaşi soşiile ºi sã le spuneşi cum va fi. Încep cu a mea. Testul Redstone fãrã echipaj. Sam, mãreºte viteza. Domnule. Domnule. Sfârºitul zilei. Stãm bine. Bine. Bine. Domnule, ar putea fi dispozitivul de blocare selectat. Mã uit. Suntem onoraşi sã ne slujim şara. Aºa cã, nu ne gândim la pericole. N-avem timp sã ne fie fricã. Avem treabã. Doamnã Jackson Radio Scaunele negrilor sunt în spatele sãlii de judecatã. Mulşumesc, doamnã. Care din voi vrea sã meargã primul ? IBM Sistem de prelucrare a datelor. Are capacitatea de a efectua peste . de înmulşiri pe secundã. E rapid ca fulgerul. Nu-l vor face sã funcşioneze. Va funcşiona pânã la urmã. ªi atunci va trebui sã ºtim sã-l programãm. Dacã nu cumva preferaşi sã rãmâneşi fãrã job. Nu, doamnã. Domnule Z. Am o datã de judecatã. Computerul e folosit ca o unitate rapidã de memorare ºi dispozitiv de stocare a informaşiilor. Ai creier. Cu ãsta pot lucra. Ãsta e pus greºit. Bravo. Ruth. Da, domnule. Fã-mi legãtura cu Cape. Trebuie actualizatã traiectoria Shepard. Unde e ? Unde naiba ai fost ? Unde mã uit, nu eºti unde trebuie sã fii. Nu-i imaginaşia mea. Unde naiba te duci zilnic ? La toaletã, domnule. La toaletã Radio La nenorocita de budã. de minute pe zi ? Ce faci acolo ? Suntem la T-minus zero. Mi-am pus mari speranşe în tine. Pentru mine nu-i toaletã aici. Cum n-ai toaletã aici ? Nu e toaletã. N-au toaletã pentru negri în clãdirea asta sau în altã clãdire de lângã West Campus. Care e la un kilometru, ºtiaşi asta ? Trebuie sã merg la Timbuktu ca sã mã uºurez. ªi nu pot folosi o bicicletã. Imaginaşi-vã, dle Harrison Radio Uniforma mea fusta sub genunchi, tocurile mele Radio ªi un simplu colier de perle. Nu am perle. Dumnezeu ºtie cã nu plãtişi negrii destul ca sã-ºi permitã perle ! ªi lucrez ca un câine zi ºi noapte ! Trãind cu cafeaua dintr-un recipient pe care niciunul din voi nu vrea sã-l atingã ! Aºa cã, scuzaşi-mã dacã trebuie sã merg la toaletã de câteva ori pe zi. TOALETÃ FEMEI DE CULOARE Aºa. Gata cu toaletele pentru persoane de culoare. Gata cu toaletele pentru albi. Doar simple toalete. Mergeşi unde vreşi. Preferabil aproape de birourile voastre. Aici, la NASA, toşi vom urina aceeaºi culoare. Am auzit cã ai gripã. Am zis cã şi-ar prinde bine niºte supã. Masã caldã pentru fete. Intrã. Scuzã-mã. Bine, doamnelor. Sã ne rugãm. Daşi mâinile. Mulşumim, Doamne, pentru masa asta. Te rugãm sã binecuvântezi mâncarea asta ca sã ne binecuvânteze trupurile. Ne rugãm în numele Isus. Amin. Amin. mai Lansarea Alan Shepard. E o zi istoricã aici, la Cape Canaveral ºi uitaşi ce aºteptãm Radio Alan Shepard ºi Freedom vor fi lansaşi în spaşiu la altitudinea de aproape km. Dorothy, vino ! Ratãm lansarea ! Vino, Dorothy ! Vin. ªi va ateriza la km de costa Floridei de unde va fi ridicat de echipajul USS Lake Champlain. Staşi pregãtişi pentru acest moment istoric. Freedom va trebui sã eliberãm ceva presiune în tancul de hidrogen lichid Ar trebui sã reducã temperatura din capsulã, terminat. Oricând, Capcom. Remediaşi mica problemã ºi aprindeşi lumânarea asta ! Înşeles, Freedom . Aºteaptã. Temperatura revine la normal. Efectuãm o ultimã verificare. Toate sistemele funcşionale. Treceşi la numãrãtoare inversã. Trecem la numãrãtoare inversã. Înşeles. Suntem la T-minus , Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio . Avem aprindere. ªi avem ridicare. Urcã acolo. Lansare ºi ceasul porneºte. Combustibil ars, , G. Urcã acolo. Traiectoria e bunã. Deviaşia e în regulã. Trec pe comandã manualã. Da ! Pentru ochii lumii acum privim în spaşiu la Lunã ºi la planetele de dincolo. ªi am jurat sã n-o vedem condusã de un steag ostil de cucerire, ci de un banner de libertate ºi pace. Noi configurãm navigaşia pe aceastã nouã mare fiindcã trebuie acumulate noi cunoºtinşe. ªi noi drepturi de cucerit. Am ales sã mergem pe Lunã în acest deceniu ºi sã facem alte lucruri nu pentru cã sunt uºoare, ci pentru cã sunt dificile. Ar trebui sã-i mulşumim toşi preºedinte Kennedy pentru siguranşa locu de muncã. Urmeazã Gus Grissom. Un alt zbor suborbital cu un Redstone. Ultima noastrã ºansã înainte sã-l legãm pe Glenn la Atlas ºi sã ne rugãm sã-l putem aduce înapoi. Da, ºi îmi imaginez cã i-ar plãcea sã avem din timp calculele. Bravo, domnilor. Mergeşi ºi luaşi masa cu copiii voºtri ºi sã ne întoarcem la treabã. Cred cã-i timpul sã te sãrut, Katherine. De ce ? Cred cã eºti atrasã de mine cum sunt ºi eu de tine.Lasă un răspuns