Radio Vocea Evangheliei

Radio Vocea Evangheliei, Radio Vocea Evangheliei Radio Online, Asculta Radio Vocea Evangheliei live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Bine ? Da, mamã. Odihnişi-vã, bine ? Mamã ? Da, scumpo. Vor ruºii sã ne atace ? De unde ai scos-o ? A trebuit sã ne ascundem sub bancã. Ne-am ghemuit toşi. Ãsta se numeºte exercişiu. Înseamnã Radio Exersaşi cum sã fişi în siguranşã doar dacã se întâmplã. Adevãrul e cã nu ºtim ce fac acolo sus. Mergi ºi tu în spaşiu ? Nu, scumpo, dar Radio Am sã fac tot ce pot sã-i ajut pe acei curajoºi sã ajungã acolo. Ai putea zbura ºi tu în spaşiu, mamã, dacã ai vrea. Ai putea fi astronaut. Tu ai desenat asta ? Da, mamã. Asta sunt eu ? Spui tu asta ? Dumnezeule. Te iubesc, scumpo. ªtiu, ºtiu, vino aici. Bine, de data asta chiar vã culcaşi. Bine ? Vã iubesc, noapte bunã. Noapte bunã ! Îmi place desenul, scumpo. Slavã Domnu. Slavã Domnu. Alea ! Alea ! Slavã Domnu Radio Cã vine schimbarea. De la Conferinşa Conducerii Creºtine de Sud la bunul reverend dr King, Amin ! La studenşii care stau la calculatoare în Carolina de Nord. Încrederea în noi nu are limite ! Bunul Dumnezeu ca ºi femeile noastre, lucreazã la navele spaşiale. ªi avem un soldat al Gãrzii Naşionale care ne apãrã libertatea. Un strigãt de laudã pentru colonelul Jim Johnson. Întors acasã prin voia Dumnezeu, ca sã înfiinşeze o unitate a Gãrzii Naşionale aici, în Hampton. Putem avea aici o „Alea” ? Alea. Nu înşeleg Radio Nu înşeleg. Nu vreau sã mai vorbim de asta. Bine ? O femeie inginer ? O femeie inginer ! Suntem negri, scumpo. Nu existã aºa ceva, înşelegi ? Nu e aºa acolo, Levi. Nu poşi „aplica” pentru libertate. Libertatea nu-i datã niciodatã oprimaşilor. Trebuie sã fie cerutã, luatã ! Nu-mi mai cita sloganurile tale. Sunt mai multe moduri sã realizezi ceva. Nu vreau zarzavat. Hei ! Sã-şi spun despre întrerupere ? Încearcã asta, scumpule. O sã mãnânce ºi zarzavat. Copiii trebuie sã mãnânce legume. Ai ºti asta dacã ai fi acasã. Mai bine te-ai aºeza, Levi Jackson. Dacã nu vrei scandal aici, în faşa tuturor. Tot ce spun, n-o face pe-a proasta. Nu vreau sã te vãd suferind. NASA nu v-a dat niciodatã ce vã datora. Alte titluri nu vor schimba asta. Drepturile civile nu sunt întotdeauna civile. Nu vreau zarzavat. Gata, domniºoricã. Fratele tãu a mâncat, mãnânci ºi tu. Am auzit cã plãnuieºte sã stea în zonã. E bine pentru el. Katherine, du-te acolo sã-şi gãseºti calea. Colonelul Jim e un tip tare chipeº. Aºa este. Înalt, puternic, impunãtor. Pariez cã-i aºa zi ºi noapte. Mary, e duminicã. Ai puşinã ruºine. Nu. Cred cã zâmbeºte încoace. La tine. Nu-i întorc zâmbetul. Ba da, eºti toatã un zâmbet. Nu sunt. Vine. De ce face asta ? Fiindcã Mary îi face cu mâna. Nu, doamnelor, nu sunt pregãtitã. Târziu, aranjeazã-şi pãrul. Bunã, colonel. Sunt Dorothy Vaughan. Ea e Mary Jackson. Cred cã l-ai cunoscut pe soşul ei, Levi. Da, doamnã. Încântat sã vã cunosc. ªi ea e Katherine Goble. Nu e mãritatã, e vãduvã. Cu trei fete minunate. Tare manierate. Îngeraºi, aºa ne place sã ne spunem. Dorothy, o felie de plãcintã ? Mi-ar plãcea una. Scuzaşi-mã. Ai deja plãcintã, Dorothy. Eu pregãteam pentru fetele mele Radio Sã te ajut. Sigur. Salatã de fructe. Pastorul a spus cã eºti calculatoare la NASA. Da. Ce implicã asta ? Facem calculele necesare de lansare ºi aterizare în Programul spaşial. Destul de greu. Da, este. Lasã femeile sã se ocupe de astfel de Radio Nu asta am vrut sã spun. Ce-ai vrut sã spui ? Am fost surprins de ceva aºa de Radio Suprasolicitant. Dle Johnson Radio Ar fi mai bine dacã n-ai mai vorbi acum. N-am vrut sã fiu lipsit de respect Radio Ca sã ºtii, am fost prima negresã care a absolvit Universitatea Virginia de Vest. Analizez zilnic manometrele pentru deplasarea aeru, frecare ºi vitezã ºi fac peste zece mii de calcule de cosinus, rãdãcinã pãtratã ºi în ultima vreme geometrie analiticã Radio Cu pixul. Sunt de negrese sclipitoare în West Computing Group. ªi suntem mândre sã ne facem datoria pentru şarã. ªi da Radio lasã femeile sã facã unele chestii la NASA, dle Johnson. ªi asta nu pentru cã purtãm fuste Radio Ci pentru cã purtãm ochelari. O zi bunã. Bun venit la Langley. Bun venit la Langley. Mulşumesc. E Alan Shepard. Pilot al Marinei SUA. Ar putea fi primul om în spaşiu. Scott Carpenter ºi Walter Schirra. De asemenea piloşi ai Marinei. ªtiu totul, kg. IQ-ul . Una din cerinşe trebuie sã fie sã fii ºi frumos. Cum le poşi face ochi dulci albilor ãºtia ? Drepturi egale. Am dreptul sã vãd frumosul în orice culoare. John Glenn. Singurul pilot al Corpu de Marinã. Domnilor, dacã am putea Radio sunt multe de vãzut. Încã n-am strâns toate mâinile. Avem un itinerariu strict, dle colonel. Ruth, e în regulã. Vine pe aici. Priveºte înainte. Privişi drept la ei. Doamnelor, n-am vrut sã plec fãrã sã vã salut. Par sã fie în mare grabã pe aici. Ruºii cu siguranşã nu încetinesc. Nu pot face niciun frigider, cum naiba ne-au bãtut în spaşiu ? Ce faceşi, doamnelor, la NASA ? Vã calculãm traiectoriile, decolare ºi aterizare. Nu se poate ajunge nicãieri fãrã cifre. Nu, domnule. Mary Jackson, dle Glenn. Inginerie. ªi-s a naibii de mândrã sã lucrez cu tine. Mulşumesc. Mary. John ! Sã mergem înãuntru. Domnule. Bãieşi Radio Mulşumesc. DE CULOARE Dl Harrison vrea sã confirmi lansarea ºi aterizarea pentru testul de rachetã Redstone. Nu pot lucra pe ce nu pot vedea, dle Stafford. E ilizibil. Cifrele au fost confirmate de doi ingineri din departament ºi de mine. E mai mult sau mai puşin o verificare fictivã. Una, fã douã Radio Fã-o dublã bine ? Nu s-a gândit nimeni sã le mãsoare ? Mã tem cã nu, dle. Aşi vrea sã oprim ? Nu ! Nu, nu Radio Daşi-i bãtaie. De fapt Radio Folosişi barosul. Da, domnule ! Haide, foloseºte barosul ! L-aşi auzit. Haide ! Doamnã Radio Îşi poate ridica curierul lucrãrile, Dorothy. Trebuie sã munceºti nu sã te plimbi. E pauzã, doamnã, nu-i nicio problemã. Dacã tot ai venit Radio Poşi lua lotul ãla de acolo. Sigur, dnã Mitchell. Mai vrei ceva ? Da, doamnã. Mã întrebam dacã ºtişi ce construiesc în aripa tehnicã. Se numeºte IBM. Un calculator de mare vitezã. Aparent ne poate face calculele într-o fracşiune de secundã. Cred cã-i bine pentru NASA. Grãbeºte-te. E mai bine dacã le poşi duce toate o datã. Scuzaşi-mã. Orbita Atlas. Eºec Redstone. Bunã. E corect ? Da. Cine a fãcut aia ? Am întrebat cine a fãcut-o.Lasă un răspuns