Radio Vocea Sperantei Timisoara

Radio Vocea Sperantei Timisoara, Radio Vocea Sperantei Timisoara Radio Online, Asculta Radio Vocea Sperantei Timisoara live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

A fost o glumã. Paul, dacã scutul termic se desprinde, ce crezi cã se întâmplã cu astronaut nostru ? ªtiu. Aºa cã Radio Vom veni cu o soluşie, nu ? Da, dle, lucrãm la asta. Ce-i cu calculatoarea mea ? E în spatele dvs, dle Harrison. Le are cu geometria analiticã ? Absolut Radio ºi vorbeºte. Da, domnule. Care anume ? Ambele. Cu geometria ºi cu vorbitul. Ruth, dã-mi aia. Crezi cã Radio Crezi cã-mi poşi gãsi coordonatele Frenet pentru datele astea Folosind algoritmul Gram-Schmidt Radio Algoritmul de ortogonalizare ? Da, domnule. Îl prefer mai mult decât coordonatele euclidiene. Bine. Bun, atunci o sã-mi trebuiascã pânã la sfârºitul zilei. Da. ªi-am sã te mai rog sã verifici matematica domnu Stafford ºi a celorlalşi de la etajul ãsta din când în când. Mã descurc, Al. Sunt sigur, Paul. Sunt sigur cã toşi pot, dar dacã era aºa, n-ar zbura plãcuşele de pe scutul termic, nu ? Vã rog sã fişi o clipã atenşi. Mulşumesc. Ca sã fie clar, în zile Mercury va fi aici pentru pregãtire. ªi n-am niciun dubiu cã vor întreba despre munca noastrã. Cred cã-i rezonabil. Punem un om în vârful unei rachete ºi-l aruncãm în spaşiu, lucru ce nu s-a mai fãcut. Fiindcã nu s-a mai fãcut, tot ceea ce facem noi între acum ºi atunci o sã conteze. O sã conteze pentru soşiile lor, pentru copiii lor, cred cã o sã conteze pentru întreaga şarã. Aºa cã, grupul ãsta de lucru spaşial va fi reclama noastrã. ªi cei mai mari ingineri ai Americii ºi cei mai luminaşi savanşi nu vor avea o problemã dacã munca lor va fi verificatã, nu-i aºa, Paul ? Nu, domnule. Bun, sã zicem „Amin”. Amin. Amin ! Bine. Cifrele mele sunt perfecte. Le mai verific o datã, dle, nicio problemã. N-am sã pot sã Radio Verificã ce poşi citi. Restul e clasificat. N-ai autorizaşie. Scuzaşi-mã. Îmi spuneşi unde-i toaleta ? Scuze, habar n-am unde-i buda ta. Da, domnule. Ruth ? Da, dle Harrison. Ruth, unde-i fata aia cu cifrele ? În Radio pauzã. Luãm pauze acum ? Dumnezeule, unde ai fost ? Ai terminat ? Aproape. A spus pânã la sfârºitul zilei. Sfârºitul zilei aici e ieri. Le vreau prima datã pe alea. Le vrea pe alea prima datã. Bine. Dã-i bãtaie. Domnule Harrison ? Da Radio ªi calculele Stafford la scutul termic ? E greu sã fii sigur, dle. Greu sã fii sigur Radio ªtii ce facem aici ? Încercãm sã ducem un om în spaşiu, dle. Corect. Aºa cã, poşi arunca alea la gunoi. Poftim ? Am spus cã poşi sã le arunci. Dã-mi. Nu-i o insultã la munca ta. E depãºitã. Aºa de repede se miºcã lucrurile aici. Dacã aº fi spus cã-mi pare rãu, aº putea spune-o toatã ziua. Dar îşi cer sã faci ce le cer tuturor din camera asta. Genialitatea mea e sã privesc dincolo de cifre. Sã vãd printre ele. La rãspunsuri la întrebãri pe care nici mãcar nu ºtiu sã le pun. Matematicã ce nu existã încã. Fiindcã fãrã asta nu ajungem nicãieri. Rãmânem pe pãmânt. Nu zburãm în spaşiu Radio Nu înconjurãm Pãmântul ºi cu siguranşã nu ajungem pe Lunã. ªi în mintea mea Radio În mintea mea sunt deja acolo. Tu eºti ? Da, domnule. Bun. Fiindcã nu mai am nevoie de încã o fatã isteaşã cu o maºinã de calcul. Pot pleca, domnule ? Da Radio pleacã. Da, poşi pleca. Aºteptãm de câteva ore. Data viitoare vii cu autobuzul. E bine dispusã. N-am întârziat o zi în zece ani. N-am fost bolnavã Radio Nu m-am plâns. Mi-am fãcut treaba bine ºi la timp. Nu-i corect, aºa e. Nu-i drept sã ai responsabilitãşi de supervizor, dar fãrã titlu ºi bani. Vã vãd pe toate cum avansaşi. Sã nu mã înşelegeşi greºit. Orice avansare, e o avansare pentru noi toate. Doar cã nu-i pentru mine. Sã fiu sincerã, Dorothy, nu ºtiu dacã pot continua în camera aia. Mã întorc la calcule într-o sãptãmânã sau renunş la job. Te rog Radio Eºti mai bunã la calcule decât oricine de acolo, ºtii asta. Miºcã repede mâna ºi vei fi în regulã. ªi tu Radio ai ceva respect. Ia-şi picioarele de pe bordul meu. Asta nu-i sufrageria ta. Am vorbit ca un supervizor, nu ? Ca unul înşepat. Cu autoritate, fãrã îndoialã. Nu vã puneşi cu dna Vaughan. Dã muzica mai tare. Noapte bunã, Katherine. Pa, Kat. Noapte bunã, doamnelor. Pa. Ne vedem dimineaşã. Bunã, scumpo. Bunã, mamã. Voiam sã sun Garda Naşionalã. Scuze, mamã. O sarcinã nouã. În Grupul de lucru spaşial. Sunã important. E o promovare ? Poate o uºoarã promovare. Dar ai vrut jobul, nu ? Cred cã da. E o provocare, dar Radio Nu existã ceva ce nu poşi, Katherine. Mulşumesc, mamã. Dorm ? Se prefac. Nu se prefac prea bine. Mulşumesc, mamã. Te iubesc. E patul meu ! Treci în patul tãu. Ce faceşi ? Nu e corect ca Joylette sã doarmã mereu singurã fiindcã e cea mai mare. Ba e corect. Ba nu. Constance, Kathy, ºedeşi. Înşeleg cã vreşi sã fişi egale ºi sã aveşi locul vostru. Aºa cã, oricine doarme în patul ãla, în locul Joylette, va curãşa farfuriile, va duce gunoiul ºi va face tot ce face Joylette. E în regulã, lasã. Nu-i aºa rea ca sã nu dorm cu ea. Bine. Sã nu mai vin sã vã gãsesc aºa. Trebuia sã dormişi de mult. Am vrut sã-şi spunem „noapte bunã”. Ai fost plecatã de ore. Lucrez normã întreagã acum. ªtişi asta. Trebuie sã fiu mami ºi tati. Mi-e dor de tatãl vostru ca ºi vouã. E cu îngerii. Da, cu toşi îngerii. ªi are grijã de noi. În fiecare clipã, bine ? De aceea trebuie sã fim puternice.Lasă un răspuns