RFI Romania

RFI Romania, RFI Romania Radio Online, Asculta RFI Romania live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Periculoasã ? ªtii ce-i periculos, dle Stafford ? Inerşia ºi indecizia. Ruºii au un satelit spion înconjurând planeta fãcând poze la Dumnezeu ºtie ce ! Preºedintele solicitã un rãspuns imediat. Gata cu întârzierile. Alan Shepard, John Glenn, unchiul tãu Bob. Nu conteazã, du-ne acolo sus, Harrison. Nu putem justifica un program spaşial care nu pune nimic în spaşiu. Cum s-a simşit acolo, Paul ? Crezi cã ai lãmurit administratorul ? Nu, mie nu mi-a pãrut lãmurit. Şie şi-a pãrut lãmurit, Sam ? Nu în mod special. ªi sã ºtii cã n-a spus rãu ce-a spus acolo, ºtii asta, nu ? Fiindcã acum cã pot urca acolo, va urma o bombã. Asta se întâmplã cu toate ideile noastre bune. Imaginaşi-vã cã ºi cu a lor. Unde-i maºinãria ? Trebuie sã aparã, dle Harrison. Trebuie sa aparã Radio Da, domnule. Cum se numeºte ? Inişialele. IBM. International Business Machine. Spaşiul înseamnã afaceri. Am nevoie de un matematician. Pun o altã solicitare, dle. O altã solicitare, Iisuse ! N-avem pe nimeni în clãdirea asta sã se priceapã la geometrie analiticã ? Asta e ceea ce-am spus. Spune-mi altceva, Ruth. Cã vom gãsi o asemenea persoanã înainte ca ruºii sã-ºi punã steagul pe nenorocita de Lunã. Doamnelor, doamnelor Radio Dacã aşi obosit nu primişi sarcini, nu primişi sarcini, n-aveşi job. Eleanor, reduceri de date, Clãdirea . Reduceri de date ? Eºti binevenitã sã te alãturi vrãjitori în Magnetoplasmodinamicã. Nu, doamnã. Mulşumesc, chiar mi-era dor de reduceri de date. Mary. Prezent. A sosit prototipul Mercury pentru testare. Dl Zielinski te-a cerut pe tine Radio Ca sarcinã permanentã. Vorbeºti serios ? Miºcã. Mulşumesc, Iisuse. Mulşumesc, Iisuse ! Mulşumesc. Mary Radio Şine pentru tine. Bine, scuze, Dor. Bine, drã Late. Tu vei fi de asemenea în grupul de coordonare. Doamnã Mitchell ! Suntem plãtite dublu în dimineaşa asta, fetelor. Îmi trebuie calculele astea înainte de prânz. Grupul de Lucru Spaşial are nevoie de un calculator urgent. Pe cineva sã se priceapã la geometrie analiticã. Nu putem umple pozişia din afara Grupu de Est. Permanent sau temporar ? Totul e temporar, Dorothy. Ai pe cineva ? Da, doamnã ! Katherine se pricepe grozav. Se descurcã cu orice numere îi pui în faşã. O sã-i verific recomandãrile. Nu m-am gândit sã vin pânã aici jos. Şine. Terminã-le. Da. Dnã Mitchell Radio Îmi permiteşi ? Aplicaşia mea pentru supervizor, doamnã. Mã întrebam dacã mã mai iau în considerare pentru pozişia asta. Da. Ei bine, oficial e nu. Nu atribuie un supraveghetor permanent la grupul de culoare. Pot întreba de ce ? Nu ºti de ce. N-am întrebat de ce. Ne trebuie supervizor, doamnã. N-am mai avut de când s-a îmbolnãvit dna Jansen. De aproape un an. Treburile merg bine aºa. Eu fac treaba unui supervizor. Aºa-i la NASA. Rapid cu rachetele, încet cu avansãrile. Calculaşi traiectoriile alea. Ne trebuiesc la testul Redstone. Mach unu, testul tunel, T minus un minut. Niciun pantof nu meritã viaşa ta. Un moment. T minus zece Radio Nouã Radio Opt Radio ªapte, ºase, cinci Radio Patru Radio Opreºte-l. Dacã modificãm exteriorul de la neted la ondulat, capsula va fi mai stabilã dar frecarea e sub, în timpul reintrãrii Radio Se produce o mai mare eroziune a scutu pe partea posterioarã de limitare a retro-boosterelor. Concluzia ? Zona cea mai apropiatã de boostere e cea mai apropiatã de cãldurã. Cuplatã cu creºterea temperaturilor la reintrare, contactul se atenueazã. Am putea lua în considerare alte elemente de fixare în loc de ºuruburi. Da. Da. Mai existã un loc în cadrul Programu de formare în inginerie. Niturile cu cap plat ar putea reduce rezistenşa la înaintare a vântu. Mary Radio O persoanã cu gândire inginereascã trebuie sã fie inginer. Nu poşi sta la calculator tot restul vieşii. Domnule Zielinski, sunt o negresã. N-am sã susşin imposibilul. Iar eu sunt un evreu polonez a cãrui pãrinşi au murit într-un lagãr nazist. Acum stau sub o navã spaşialã ce va duce astronauşii la stele. Cred cã pot spune cã noi trãim imposibilul. Sã te întreb ceva Radio Dacã erai un bãrbat alb, ai fi vrut sã fii inginer ? N-ar fi trebuit, aº fi fost deja. Fuste trebuie sã fie peste genunchi. Puloverele sunt preferate bluzelor. Fãrã bijuterii. Se acceptã un simplu colier de perle. Supervizorul tãu e dl Al Harrison, director al Grupu Spaşial. Vei scrie cercetãri, calcule ºi aºa mai departe. Nu vorbeºti cu dl Harrison dacã nu îşi vorbeºte. Nu multe calculatoare stau mai mult de câteva zile, a avut o grãmadã. Haide, dã-i bãtaie. Lucrurile se miºcã mai repede aici. Accesul tãu. N-au mai avut pe nimeni de culoare aici, Katherine. Nu mã face de râs. Ãsta n-a fost golit asearã. Îmi pare rãu, nu sunt de la Radio Curãşenie. Scuzaşi-mã, doamnã Radio Sunt calculatorul domnu Harrison. Ia-şi un birou în spate, îşi aduc de lucru Radio Imediat. Sã nu te aºtepşi sã te slãbeascã dl Harrison. Îşi faci treaba, şii capul jos. Mulşumesc. Haide, instaleazã-te. Paul Radio De ce mai pierdem plãcuşele din scutul nostru termic ? Lucrãm cu un prototip al capsulei, Al. E o treime din dimensiunea Radio Înşeleg asta ºi Radio ªi ce sã facem cu milionul nostru de dolari, Karl ? Sã renunşãm la el ? Nu, Al. Nu cred RadioLasă un răspuns