Rock FM

Rock FM, Rock FM Radio Online, Asculta Rock FM live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

În locul acesta, nimeni nu-şi va putea face rãu. Nimeni nu te va lega de vreun copac. Nimeni nu te va ameninşa. Sunt ºeriful Dam Pyung Joon. Cunoºti motivul pentru care am format acest grup de cãutare ? Am auzit cã un gumiho a apãrut în pãdure. Orice-ar fi, cum ar mai putea avea locuitorii liniºte Radio Radio cu o astfel de creaturã de groazã colindând pãdurile ? Nu eºti de acord ? Aveşi dreptate. Voi cãuta pãdurea în lung ºi-n lat ca sã-I prind. Chiar ai vãzut clar un gumiho ? Da, dle. L-am vãzut cu ochii mei. Ne poşi arãta exact unde anume ? Urmaşi-mã. Îmi amintesc drumul foarte clar. Sã mergem ! Da, dle. Acela nu e ºeriful Dam Pyung Joon ? Astea-s veºti rele. Wol Ryung, unde eºti ? Wol Ryung ! Wol Ryung ! Ce se întâmplã, So Jung ? Ai spus cã n-o sã te întorci timp de o lunã sau cam aºa ceva. Un grup de oameni rãscoleºte pãdurea. În fine, cine e fata aceea ? Yoon Seo Hwa. Yoon Seo Hwa ? Fata care a fost legatã de Copacul Ruºinii. Nu-şi aminteºti ? Deci, ai fãcut ce-ai vrut pânã la urmã ? Ea a alergat prin pãdurile mele. M-a abordat prima cerându-mi ajutorul. Din cauza asta Radio Trimite-o înapoi imediat. E urmãritã. Cum îºi va face aparişia, o vor ucide. Cã moare sau cã trãieºte, asta îi e soarta. Nu e treaba ta. De câte ori trebuie sã-şi spun ? Nu, e treaba mea. De când soarta unui om e treaba ta ? De când i-am oferit inima mea. De ce şi-ai oferi tu Radio Ce ? Asta vreau sã ºtiu Radio Cum pot gãsi cartea familiei Gu ? De ce ai nevoie aºa, dintr-odatã, de cartea familiei Gu ? Vrei, cumva Radio Da, vreau sã devin om. Capturaşi acel gumiho cu orice preş. L-am gãsit ! ªi asiguraşi-vã cã localizaşi cadavrul Seo Hwa. Existã un loc misterios. Un munte periculos de care oamenii nu îndrãznesc sã se apropie. Doar creaturile mitice apar din când în când în acest loc. În Grãdina Luminii Lunii, trista lor legendã abia începea. Ce spui ? Vrei sã devii om ? Da. Tu ? Vorbeºti despre tine ? Da, vreau sã devin om. Traducerea ºi adaptarea ~ Claudia ~ = Din episodul urmãtor = Pentru prima datã în o mie de ani, am cunoscut o fatã ce-mi face inima sã vibreze. Deºi eºti un gumiho, ai îndrãznit sã cucereºti o inimã umanã. Ai minşit-o ºi ai încercat s-o amãgeºti. De ce ai fãcut asta ? Te-am iubit. Te-am iubit cu adevãrat. Nu e un monstru. Nu era un monstru. A fost abandonat pe râu. Ca urmare, îI voi boteza Kang Chi. Vom fi toate ºomere mergând zilnic cu rabla asta la lucru. Eºti binevenitã sã mergi pe jos km. Sau sã stai în spatele autobuzu. Nu voi face nici una nici cealaltã. Voi face autostopul. Fetelor Radio O maºinã stricatã nu-i infracşiune. Nici sã fii negru nu e. Taci din gurã, Mary. Nimeni nu vrea sã ajungã la închisoare din cauza gurii tale. Am sã fac tot ce pot, dulceaşã. Nu-i un loc grozav pentru voi sã aveşi probleme cu maºina. N-am ales noi locul, dle polişist. El ne-a ales pe noi. Eºti nerespectuoasã ? Nu, domnule. Ai actele la tine ? Da, domnule. Da, domnule. Mergeam ºi noi la lucru. La Langley. La NASA, domnule. Ne ocupãm cu calculele Radio Ducem rachetele noastre în spaşiu. Toate trei ? Da, domnule. Da, dle polişist. NASA ? E ceva. Habar n-am avut cã au fãcut angajãri. Sunt câteva femei care lucreazã la programul spaşial. Nenorocişii de ruºi ne urmãresc. Satelişii Sputnik. I-aşi cunoscut pe astronauşii ãia ? Mercury ? Categoric. Da, domnule. Lucrãm tot timpul cu ei. Bãieşii ãºtia sunt tot ce avem mai bun. Sunt sigur de asta. Da. Trebuie sã ducem un om acolo înaintea comuniºtilor. Categoric. Toatã şara conteazã pe ei. Cu siguranşã. Greu sã faci serviciu când eºti în panã pe marginea drumu. Sigur, sigur. Aveşi nevoie de tractare ? Nu, mulşumim, dle polişist. ªtiu ce are. Dã-mi ºurubelnişa. Trebuie sã Radio ªtrapeze electromotorul. E bunã la chestiile astea. Aºa, fetişo. Suntem gata. Mãcar sã vã escortez. Îmi imaginez cã întârziaşi. Nu, dle, nu vrem sã vã deranjãm. Ar fi grozav, dle polişist. Mulşumesc mult, domnule. Urmaşi-mã. Conduc eu. Grãbeºte-te, Dorothy, înainte sã se rãzgândeascã. Venim, aºteaptã. Da ! Mary, încetineºte ! Eºti prea aproape. A zis sã-l urmãresc. Nu sã-l loveºti în spate ! Doamne Radio te rog Radio nici mãcar nu ºtiu de unde sã încep ! Îşi spun eu. Trei negrese urmãresc un polişist alb pe autostradã în Hampton, Virginia, . Doamnelor Radio Ãsta-i un miracol de la Dumnezeu. Mâine merg cu autobuzul. Aratã-mi. Nu, exact. Unghi ascendent . . Se apropie cu . km pe orã. Etapa a doua reuºitã. Sputnik a ajuns pe orbitã. E instituitã intrarea pe orbitã. Intrarea ruseascã pe orbitã e stabilitã. Jim Webb. Da, domnule preºedinte. Categoric, domnule. Se pare cã au obşinut mãcar o orbitã, poate douã. Cenuska e gata sã meargã din nou. La fel ºi tovarãºul nostru, Ivan. Un brav cãlãtor spaşial. Am dovedit cã viaşa poate fi menşinutã în spaşiu. Acum vom fi primii care vom trimite un om. Un câine nenorocit ! ªi un manechin nenorocit ! ªi apoi un focos nuclear RDS- de , megatone care cade în mijlocul Des Moines. E un salt destul de mare, dle. Ce ? Cine naiba-i el ? Paul Stafford Radio inginerul nostru ºef, dle Webb. Cred cã ce-a vrut sã spunã e cã speculaşia, cel puşin de partea noastrã a ecuaşiei, prin definişie poate fi puşin periculoasã.Lasă un răspuns