Romantic FM

Romantic FM, Romantic FM Radio Online, Asculta Romantic FM live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Tu de ce ai rãmas aºa ? Şi-am spus sã dai ordinul ca Seo Hwa sã fie prinsã ºi adusã înapoi ! Acum ! Ce se petrece ? E agitaşie în pãdure. Hai, hai Radio O sã-mi pierd rãbdarea dacã mai aºtept mult. Îmi pare rãu, e o copilã ºi e timidã. E ºi un pic speriatã. Doar n-o s-o mãnânc. De ce sã fie atât de speriatã ? Am venit sã vã cer o favoare. Vã rog sã stingeşi lumânarea. De ce ? Nu i-am putut spune fetei cã e vorba de domnia-ta. Poate cã e curtezanã, dar sunteşi cel ce i-a ucis tatãI. Mi-e teamã cã se va sinucide dacã vã va vedea chipul. Cred cã se va alege praful de tot Radio Radio dacã se sinucide înainte sã mã distrez puşin cu ea. Înşeleg ce spuneşi. Aºa e bine ? Aduceşi fata înãuntru. Eu mã retrag. Înainte sã termine cu tine, ai face bine sã nu scoşi un cuvânt. Nu e doar viaşa ta în joc, ci ºi a Seo Hwa. Ar fi bine sã fii precautã. Gata. Cu cât eºti mai sfioasã, cu atât mai mult mã distrez eu. Doamna mea Radio Oricât ai încerca sã scapi, acum eºti a mea. O sã mã culc cu tine Radio Radio pânã când fiecare milimetru din trupul tãu va fi al meu. O sã mã culc cu tine dupã pofta inimii. Doamna mea ! Eºti bine ? Dom Radio Nu avem timp. Trebuie sã te ridici. Trebuie sã ne continuãm drumul. Hai. Trebuie sã supravieşuieºti. Dacã mori, totul va fi în van. Sã mergem. Pe aici. Vai de mine Radio Dacã i se întâmplã ceva ? Trebuie sã fii puternicã. Trebuie sã fii puternicã pentru ca Seo Hwa sã trãiascã. Pentru ca toşi sã putem trãi. Seo Hwa. Pleacã. la-o tu înainte. Ce spui ? Cum sã fug singur, fãrã tine ? Eu nu pot face asta. Prefer sã murim amândoi decât sã rãmân singur. N-am spus cã o sã mor. O sã mã ascund, aºa cã trebuie sã fugi. Dacã o sã continuãm sã fugim împreunã, vom fi uciºi amândoi. Ca urmare Radio Ca urmare, hai sã cãutãm o cale de scãpare pe cont propriu. Nu, nu pot sã te las aici ºi sã plec singur. Te rog. Fã ce spun. Dacã amândoi vom fi prinºi aici, moartea tatã nostru va fi fost în van. ªi o sã-i facem rãu ºi Dom. Seo Hwa ! Aºa cã pleacã. Doar dacã pleci, o sã pot supravieşui. Te rog, pleacã odatã. Acum ! Trebuie sã supravieşuieºti. Oriunde-ai fi, o sã te gãsesc. Orice-ar fi, trebuie sã trãieºti. Da, pleacã repede. Grãbeºte-te. Dom, îmi pare rãu. Probabil pânã aici mi-a fost dat sã trãiesc. Cel puşin, am putut sã-I salvez pe Jung Yoon. lartã-mã, te rog. Existã o piatrã pentru tot ce s-a uitat. Doar o piatrã pentru tot ce ai visat. O piatrã pentru tot ce nu va fi. Pentru toate acele mii de griji. Strãbate acum încetiºor Radio Radio oraºele în bezna lor. Lasã-te ghidat domol Radio Radio de stele ºi de nori. Când ai drum lung de strãbãtut, ªi când vântul suflã crud, O ºoaptã din depãrtare: Casa o poartã în inimã fiecare. Un alt paradis. E o vreme pentru toate. ªi pentru vis, câteo cântare. Ajutã-mã, te rog. Ajutã-mã Radio E o vreme pentru toate. ªi pentru vis, câteo cântare. Pe unde-au luat-o ? Pe aici. Ce sunt astea ? Sunt licurici ? Nu sunt licurici. Dacã nu sunt licurici, atunci ce sunt ? Doar nu sunt lumini demonice, nu ? Cine-i acolo ? Eºti om ? Dacã eºti om, rãspunde-mi ! Ce este ? Tigru ? Lup ? Niciuna, nici alta. Dacã nu e tigru sau lup, atunci ce e ? Cine eºti ? Eºti om ? Eºti stafie ? leºişi din pãdure ! Voi ! Aşi face mai bine sã plecaşi ! Afarã din pãdure ! Matroanã Chun ! Unde e matroana ? Am întrebat unde e matroana ! Cãşea ! De ce faci asta ? Cum îndrãzneºti sã mã pãcãleºti ? Cum îndrãzneºti sã mã pãcãleºti Radio Radio trimişându-mi în aºternut o fatã atât de umilã ? Unde e Seo Hwa ? Aduceşi-mi-o pe Seo Hwa imediat ! Poşi petrece noaptea cu o curtezanã doar dupã ce a fost înregistratã oficial. Dacã vrei sã te culci cu Seo Hwa, întoarce-te dupã ce va fi înregistratã. Atunci şi-o voi oferi bucuroasã. Cred cã vrei sã mori. Cred cã îşi doreºti tare mult sã mori de mâinile mele. Dacã mã omori, asta o sã-şi domoleascã furia ? Ce ? Aduceşi-mi sabia. Duceşi-vã în camerã ºi aduceşi-mi sabia ! Dle, vã rog s-o iertaşi. Matroana n-a greºit cu nimic. Fata aceea, Seo Hwa, a fugit. Ce ? Ar trebui sã închizi gura. O pregãtisem însã ea a fugit. Pe Seo Hwa ar trebui s-o ucideşi. Matroana n-a greºit cu nimic. A fugit ? Seo Hwa a evadat ? Te rog, prefã-te cã n-ai auzit nimic. Dacã autoritãşile aflã, biata Seo Hwa va fi ucisã. E încã tânãrã ºi imaturã. Te rog, dã-i o ºansã. O sã mã asigur cã se va întoarce aici. E cineva acolo ? Da, dle. Anunşã imediat autoritãşile cã au fugit sclavi de stat. Strânge oamenii ca sã-i prindã ºi sã-i aducã înapoi pe sclavii fugişi ! Da, dle. Seo Hwa Radio Cine eºti ? Tu eºti sclava ce a fugit din bordelul curtezanelor ? Ce vrei sã spui ? Cine a fost prins ? Fratele mai mic al Seo Hwa. A fost prins în zori de vânãtorii de sclavi. Va fi executat în public. Hei, Dom ! Domniºorule Radio Domniºorule ! Dom Radio Te întreb pentru ultima datã. Încotro a fugit Seo Hwa ? Ce ghinion Radio Radio cã trebuie sã mor aºa înainte sã am ºansa sã-şi rup capul ! Regretele mã sufocã ! Spânzuraşi-I. Da, dle. Dom Radio Îşi mulşumesc. Nici în moarte, n-o sã uit ce ai fãcut. Domniºorule Radio Dom ! Domniºorule. Ce spui ? Ce ai vãzut în pãdure ? Am vãzut o vulpe legendarã cu nouã cozi. Ce ? Un gumiho ? Nu înşeleg ce spui. Cum adicã un gumiho ? Vã spun cinstit, a apãrut un gumiho. La început, au strãlucit în faşa noastrã niºte luminişe albastre Radio Radio ce ne-au distras atenşia. Apoi ne-a apãrut în faşa ochilor creatura aceea fioroasã. Vai de mine, ce groazã ! Eºti sigur cã a fost un gumiho ? Da, sunt sigur ! Legendara vulpe cu nouã cozi ! Credeam cã n-o sã mã mai întorc viu ca sã vã vãd. Şi se pare logic ? Cred cã ºi-au imaginat cine ºtie ce de pot spune asemenea bazaconii. ªapte, opt oameni au fost martorii aceaºi fapt. Nu cred cã ºi-au imaginat toşi acelaºi lucru. ªi Seo Hwa unde e ? Ce s-a întâmplat cu ea ? Credem cã a fost atacatã de gumiho. Sãrmana Radio ªtii cã se spune cã ar mânca ficat de om. Ce dezgustãtor Radio Matroanã ! Matroanã ! Doamne ! Ce facem ? Biata fatã. Te-ai trezit ? Cine eºti ? Mi-am fãcut griji pentru cã ai dormit o zi întreagã fãrã sã te trezeºti. Te simşi bine ? Te-am întrebat cine eºti. Numele meu este Gu Wol Ryung. Nu te teme. I-am izgonit pe toşi cei care te urmãreau.Lasă un răspuns