Smart FM

Smart FM, Smart FM Radio Online, Asculta Smart FM live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Doamna mea, v-aşi trezit ? Dom. Tu eºti Dom ? Da, eu sunt. Slavã Domnu cã sunteşi în viaşã. Azi-noapte aşi avut o febrã atât de mare de-am crezut cã o sã murişi. Am fost foarte îngrijoratã pentru dvs. Unde mã aflu ? Cum adicã ? În dormitoarele bordelu curtezanelor. Nu ºtiu ce a fãcut-o pe matroanã sã se rãzgândeascã. Ea le-a cerut sã te aducã înãuntru. Dã-te la o parte. Doamna mea. Am spus cã n-o sã trec în veci printre aceste uºi. Dã-te din calea mea imediat. Nu voi rãmâne aici. Dacã nu rãmâi aici, ce intenşionezi sã faci ? Odatã ce ai fost vândutã aici, îşi e destinat sã duci o viaşã de curtezanã. Cã-şi place sau nu, trebuie sã vinzi bãuturi, sã-şi vinzi zâmbetul ºi trupul. Leagã-mã din nou de copacul acela. Prefer sã mor legatã de acel copac. Doamna mea Radio Seo Hwa Radio Yoon ! Seo Hwa, eºti bine ? Yoon. Te întreb pentru ultima datã. Stãrui în refuzul tãu de a deveni curtezanã ? Gândeºte-te bine înainte sã rãspunzi. Rãspunsul tãu va decide dacã fratele tãu trãieºte sau moare. Seo Hwa, nu-şi face griji pentru mine. Nu conteazã ce mi se întâmplã mie. Sã nu spui cã vrei sã fii curtezanã. Deci, ce vei face ? Seo Hwa ! Ce vei face ? Învelişi-I în covor ºi începeşi bãtaia ! Da, dnã. Domniºorule Radio Doamna mea. Oprişi-vã ! Încetaşi ! Daşi-i drumul frate meu. Voi Radio Voi face cum dorişi. Vã rog, cruşaşi-i viaşa frate meu. Seo Hwa ! Doamna mea Radio Menajerã-ºefã. Da, dnã. Pregãteºte-o pe fata asta. Da, dnã. Seo Hwa ! Existã o piatrã pentru tot ce s-a uitat. Doar o piatrã pentru tot ce ai visat. O piatrã pentru tot ce nu va fi. Tot ce ai crezut era acolo. Strãbate acum încetiºor Radio Radio oraºele în bezna lor, Lasã-te ghidat domol de stele ºi de nori. Când ai drum lung de strãbãtut ºi vântul suflã tare crud, O ºoaptã din depãrtare, Casa o poartã în inimã fiecare. Un alt paradis Radio E o vreme pentru toate Si pentru vis, câteo cântare. O lume care va veni Radio Oau Radio Ce drãguşã e. E un adevãrat înger. Ce nefericire. De ce trebuie sã fie chiar acel funcşionar public ? Ce vrei sã spui ? Ce funcşionar ? Omul acela, Jo Gwan Woong. Sora ta va petrece noaptea cu bãrbatul acela. Oh, Doamne Radio Ce ai spus ? Nu e Jo Gwan Woong cel ce i-a înscenat totul stãpânu nostru ? Da, chiar el. Nu-i ajunge cã a distrus reputaşia familiei noastre. Vrea sã distrugã ºi viaşa surorii mele ? Ce om rãu Radio De aceea am nevoie de ajutorul tãu. Ajutorul meu ? Cum aº putea ajuta ? Vai de mine ! Dacã voi fi prinsã, vom avea necazuri. ªtiu. Va trebui sã suporşi consecinşele. De aceea mã simt rãu sã-şi cer asta. Dar, totuºi, tu eºti singura care o poate face. Ce putem face ? N-o putem lãsa pe Seo Hwa sã-ºi petreacã noaptea cu Jo Gwan Woong. Aºa este. Îşi cer. Te rog, salveazã-mi sora. Te implor, Dom. Vai de mine, eºti atât de frumuºicã. ªi ce dacã e frumuºicã ? Îi e scris sã fie o curtezanã de rând. Trebuie sã umple paharele ºi sã-ºi vândã trupul dacã i se cere. Cum te poate obliga sã-şi petreci noaptea cu un bãrbat Radio dacã nu eºti nici mãcar înregistratã ? Nu ºtii cine e bãrbatul în cauzã ? E omul acela violent, Jo Gwan Woong. Dacã iscã scandaluri pe unde trece, cine ºtie ce e în stare sã facã ? Pânã ºi matroana încearcã din rãsputeri sã nu-I provoace. Nu ? Şine-şi gura aia în frâu ºi pleacã ! Grãbeºte-te ! Despre ce e vorba ? Jo Gwan Woong ? O sã-mi petrec noaptea cu el ? Despre asta vorbesc ? Nimeni nu e vinovat de ce se întâmplã. Doar soarta ta nefericitã. Cum e posibil ? Jo Gwan Woong Radio Cum poate fi Jo Gwan Woong ? Doamna mea. Sunt eu. Dom, cum ai intrat aici ? Ce faci ? Nu avem timp. Fratele tãu ne aºteaptã la poarta din spate. Scoate-şi repede cãmaºa. Îmbracã-te cu hainele mele ºi fugi. Despre ce vorbeºti ? Sã fug ? ªi tu ? Dacã eu fug, ce-o sã pãşeºti tu ? O sã încasez o bãtaie bunã. Dar cu tine e altã poveste. Cum sã fii necinstitã de duºmanul tãu ? Dom Radio Trebuie sã trãieºti. Dacã scapi, o sã poşi face luminã asupra morşii nedrepte a tatã tãu. Dacã scapi cu viaşã, te vei putea rãzbuna pe duºmanul tãu. Dom. ªi dacã scapi cu viaşã, vei putea sã ai din nou grijã de mine. Aºa cã, te rog sã nu mori. Dacã mori, tot ce facem acum va fi în zadar. Nu-i aºa ? Dom Radio Doamna mea Radio Lordul cu care îşi vei petrece noaptea va sosi în curând. Îndatã ce va sosi, vom veni sã te luãm. Pregãteºte-te. Ridicã-şi capul. Am spus sã ridici capul. Cine este ? Unde ai trimis-o ? Spune-mi imediat. Nu ºtiu. Eu doar am fãcut schimb de haine cu ea. Tu ! Chiar vrei sã-mi faci necazuri, nu-i aºa ? Vã spun adevãrul. Chiar nu ºtiu nimic. Doar am schimbat hainele cu ea ºi am stat aici. Cum îndrãzneºti Radio Dnã, lordul este aici. Menajerã-ºefã, spune-i Jang Soo sã se ducã s-o aducã pe Seo Hwa. Adu-o repede ºi pe furiº pentru ca Jo Gwan Woong sã nu afle. Da, dnã. lar tu, Dom. Va trebui sã-şi petreci noaptea cu ofişerul. Da Radio Ce ? Matroanã, nu pot face asta ! Cum aº putea Radio Matroanã, iertaşi-mã. Vã rog, salvaşi-mã doar de data asta. Am greºit. Dacã vrei sã trãieºti, ai face bine sã-şi şii gura închisã Radio Radio ºi sã-I serveºti cum se cuvine. Dacã îşi descoperã identitatea înainte sã termine, te omor cu mâinile mele. Ai înşeles ? Matroanã.Lasă un răspuns