Sport Total FM

Sport Total FM, Sport Total FM Radio Online, Asculta Sport Total FM live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

N-ai auzit pânã acum de ‘Choon Hwa Gwan’ ? Ce ? ‘Choon Hwa Gwan’ ? Nu e un bordel de curtezane ? Seo Hwa. Matroanã Chun, excelezi în interpretarea dansu celor cinci tobe. Eºti cea mai bunã din lume. Noul lord e complet vrãjit de tine. Saliva în timp ce te privea bãtând la tobe. Sunt sigurã cã nu doar saliva. Probabil în pantaloni Radio Din nou ! Cum poşi vorbi atât de vulgar ? Dnã ! Sunt eu, Jang Soo. Ce este ? Vedeşi Radio Matroanã Chun Radio Nu vreau sã intru. ªi dacã nu vrei, ce ? Ai fost vândutã aici. Ce crezi cã poşi sã faci ? Vrei sã mori ? Doar ucideşi-mã. Prefer sã mor decât sã trec printre uºile astea. Ascultã, acum sunt ocupatã cu petrecerea în onoarea magistratu. Ar trebui sã intri câtã vreme te rog frumos. Intrã odatã ! Dã-mi drumul ! Mai bine mi-aşi da drumul ! Nu voi intra ! N-aşi auzit-o ? Daşi-i drumul. Nu puneşi mâinile pe ea. Ce e hãrmãlaia asta ? Matroanã Radio Cãrei familii aparşin ? Sunt copiii ºi menajera ministru delegat Yoon Radio Radio care a fost recent executat pentru trãdare. Trãdare ? Înseamnã cã sunt copiii unui criminal. Mãsoarã-şi cuvintele ! TatãI meu a fost acuzat pe nedrept. N-ar fi comis niciodatã un act de trãdare ! Nu-mi pasã. ªtiu doar cã ai fost vândutã aici ca sã devii curtezanã. Câtã vreme eºti aici, trebuie sã respecşi regulile acestei case. Nu vreau. Nu mai ai de ales. Niciodatã nu voi trece de acele uºi. Nu voi deveni niciodatã o curtezanã vulgarã. Curtezanã vulgarã ? Aºa deci Radio Jang Soo ! Da, dnã. Dã-i hainele jos ! Ce faceşi ? Doamna mea ! Mai bine v-aşi opri ! Încetaşi ! Ce credeşi cã faceşi ? Tu Radio Cum îndrãzneºti Radio Încetaşi ! Ce faceşi ? Seo Hwa ! Doamna mea ! Seo Hwa ! Legaşi-o. Doamna mea Radio Seo Hwa Radio Daşi-mi drumul ! Nu ! Seo Hwa ! Doamna mea ! Doamna mea ! Pe cei doi tineri închideşi-i în cãmarã. lar fata sã rãmânã acolo pânã vã spun eu. Fãrã permisiunea mea, nu-i daşi nimic de mâncat sau de bãut. Ai înşeles ? Da, dnã. Deschideşi uºa ! Deschideşi-o acum ! Seo Hwa ! Ce facem ? Doamna mea Radio Ascultã ! Ce crezi cã faci ? Ce-i asta Radio Ascultã, fetişo Radio ªtii cum se numeºte copacul de care eºti legatã ? Se numeºte Copacul Ruºinii. E un copac de desciplinare a fetelor arogante, de descendenşã nobilã ca tine. Copacul Ruºinii ? Ar trebui sã-şi legi de acest copac Radio Radio toatã aroganşa ºi mândria ta nobiliarã. Când va veni ziua, va trebui sã implori iertare în genunchi. În caz contrar, o sã vezi ce-i mai rãu. Ai înşeles ? Ascultã ! Chiar ºi aºa Radio Radio cum puteşi face aºa ceva unui om ? Daşi-mi drumul. Vã rog, daşi-mi drumul. Uite ce e ! Nu, nu pot sã fac asta Radio I-am promis So Jung cã n-o sã intervin în lumea oamenilor. Nu pot Radio Ajutaşi-mã. Ajutaşi-mã. Ajutaşi-mã. Tatã ! Ascultaşi ordinul regal ! Regele a ordonat executarea trãdãtoru Yoon Gi Soo. Tatã ! Gwan Woong, cum îmi poşi înscena aºa ceva ? Îmi eºti prieten vechi. Spui cã-şi sunt prieten vechi Radio Radio dar în sinea ta, m-ai dispreşuit mereu pentru originea mea umilã. Sunt aici ca sã-şi dau un avertisment clar. N-ar fi trebuit sã mã tratezi astfel. Daşi-mi drumul ! Tatã ! Seo Hwa Radio Nu-şi face prea multe griji. O sã-şi trimit fata cea dragã într-un bordel de curtezane. ªi, din când în când, o sã-i fac câteo vizitã. Sunt curios Radio O fatã nobilã dintr-o familie respectabilã în braşele unui bãrbat Radio Cum o sã se poarte ? Jo Gwan Woong Radio Tu ! Tatã ! Sã bem ! Felicitãri, stãpâne. Sã vedem pe cine avem aici. Stãpâne, e Chun Soo Ryun. Tu eºti, matroanã Chun ? Pofteºte, te rog. Felicitãri, stãpânul meu. Am aflat cã ai fost promovat într-un post superior. Ce repede circulã veºtile. Cum de s-a rãspândit vestea atât de repede ? Mi s-a recunoscut meritul de a fi capturat un trãdãtor. Te referi la ministrul delegat Yoon ? Eºti la curent ºi cu asta ? Îmi amintesc cã voi doi veneaşi aici ca prieteni. Cândva am fost prieteni. Dar ce pot sã fac ? Deºi am o origine umilã Radio Radio sunt slujbaº al statu. Chiar dacã suntem prieteni, nu pot fi de partea duºmanu. Nu eºti de acord ? Sigur, de acord. Totuºi, gândul la acel prieten îmi îndurereazã sufletul. De aceea am venit sã te vãd. Înainte sã moarã, i-am fãcut o promisiune. Ce vrei sã spui ? Fiica Yoon Gi Soo Radio I-am promis cã, atunci când va veni aici, voi fi primul ei bãrbat. Chiar aºa ? Sper sã fie a mea ºi sã fac din ea o curtezanã. Cât timp îşi trebuie ca s-o pregãteºti ? Va trebui sã ia lecşii ºi sã fie înregistratã. Va dura cel puşin douã, trei luni. Înşeleg. Dar ce sã fac ? Dupã cum ºtii, acum sunt om ocupat. Ca urmare Radio Radio ai la dispozişie cinci zile. Fã toate pregãtirile în acest timp. Dar Radio Am spus, cinci zile. O sã aºtept. Vino încoace. Lasã-mã sã te privesc mai bine. Uitã-te la fata asta nobilã. ªtii cum se numeºte copacul de care eºti legatã ? Se numeºte Copacul Ruºinii. E un copac unde sunt disciplinate Radio Radio fetele arogante, de descendenşã nobilã ca tine. N-o sã mã dau bãtutã. N-o sã cedez. N-o sã devin în veci o curtezanã vulgarã. Niciodatã. S-o ajut Radio sã n-o ajut. Dumnezeule Radio Fetiºcana aia e atât de încãpãşânatã. Stã acolo de trei zile fãrã sã bea picãturã de apã. În orice caz, ce plãnuieºti sã faci ? Au mai rãmas trei zile din timpul scadent pe care şi I-a dat stãpânul. N-o sã cedez. Nu voi deveni niciodatã o curtezanã de joasã speşã. În sfârºit, te-am gãsit. Am rãscolit toatã pãdurea în cãutarea ta. So Jung. N-ar trebui sã te implici. Sunt afacerile oamenilor. Dar nu şi-e milã de fata aceea ? Stã legatã de copac de trei zile. Chiar dacã e tânãrã ºi de compãtimit Radio Radio asta îi e soarta. N-ar trebui sã intervii pripit. Ai uitat deja promisiunea pe care mi-ai fãcut-o ? Vreau doar s-o ajut pe fata aceea slabã ºi neajutoratã. Ai promis cã n-o sã te mai amesteci în afacerile lumeºti. Doar de data asta. Nu e cine ºtie ce. Acea unicã datã e întotdeauna cea mai importantã. Dacã îşi încalci promisiunea o datã, o vei face ºi a doua, ºi a treia oarã. Nu încerca sã intervii în soarta oamenilor. Şine minte cã e o granişã bine-definitã între tine ºi oameni. Vrei sã spui cã vorbind cu tine acum, intervin în soarta ta ? Am încãIcat granişele ? Vreau doar sã ajut de data asta o fatã aflatã în necaz.Lasă un răspuns