Vibe FM

Vibe FM, Vibe FM Radio Online, Asculta Vibe FM live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

A doua creaturã divinã, dupã Woong Nyu ce va deveni om Radio Gu Wol Ryung ! Îşi mulşumesc, prietene. Mi-ai fost de mare ajutor. Ascultã, Gu Wol Ryung. Ca prieten, îşi cer sã te mai gândeºti. Ai putea avea de suferit din toate astea. Pentru prima datã în o mie de ani Radio Radio am cunoscut o femeie care mi-a fãcut de douã ori inima sã vibreze. Dacã o pierd pe femeia aceasta, s-ar putea sã fiu nevoit sã mai aºtept o mie de ani. Ne vedem peste o sutã de zile. Un demon timp de o mie de ani. Existã o piatrã pentru tot ce s-a uitat. Doar o piatrã pentru tot ce ai visat. O piatrã pentru tot ce nu va fi. Toate astea încã fac parte din mine. Strãbate acum încetiºor Radio Radio oraºele în bezna lor. Lasã-te ghidat domol Radio Radio de stele ºi de nori. Când vântul suflã tare crud, Când drumul parcurs e lung, O ºoaptã în departare: Casa o poartã în inimã fiecare. Un alt paradis. E o vreme pentru toate. ªi pentru vis, câteo cântare. E o lume care va veni. Dupã pãmântul proaspãt, se pare cã mormântul e de o lunã de zile aici. Chiar în jurul datei când a dispãrut cadavrul. E posibil ca fata aceea sã fie în viaşã. Trebuie sã fie în viaşã. E foarte derutant. Cum ar putea ea, ca femeie, sã care trupul adânc în pãdure ? Scumpule. Ai uitat ceva. Prânzul tãu. lar am uitat. Mulşumesc. Pentru ce e coºul ? Mã duc sã culeg câteva ierburi. Nu te poşi duce singurã. Hai sã mergem împreunã. Nu te teme. Trãiesc în pãdure de aproape trei luni. Cunosc drumul încoace cu ochii închiºi. Chiar dacã ai fi aici de trei ani, tot e periculos sã mergi singurã. Nu mã simt liniºtit. Dã-mi-I mie. Nu e nevoie. Chiar mã descurc. Ar trebui sã mã asculşi. E încã prea devreme. Poftã bunã, iubitule. Mã întorc înainte de prânz, nu-şi face griji. Nevasta te are deja la degetul mic. So Jung ! Ai venit. Bãnuiesc cã a fost dificil sã te rogi timp de o sutã de zile. Nu arãşi prea bine. Din cauzã cã trei luni n-am avut voie sã mãnânc carne. Mai ai zece zile ? Unsprezece, mai exact. Ai ajuns pânã aici fãrã a întâmpina necazuri. Aºa cred. Cu excepşia momentelor când cãrnişa de iepure îmi zbura prin faşa ochilor. Nu e aºa de rãu. Trebuie sã plãteºti un preş pentru soşia aceea frumoasã. Îşi pune chiar ºi prânzul la pachet. Ce e atât de rãu sã nu mãnânci carne ? Încã descifreazã tainele gãtitu. Mãnânci tipul ãsta de mâncare de trei luni ? Te obiºnuieºti cu ea dupã o vreme. Cred cã dragostea învinge totul. Acum poşi sã-mi spui. Ce te aduce aici ? Ce se petrece ? Am gãsit un mod. Am gãsit un mod sã scapi de efectele colaterale. Mi-a trebuit o vreme ca sã-I descopãr. E fãcut din lemn de pãducel, vechi de de ani. Mai ai doar zile, dar nu se ºtie niciodatã. Poartã-I asupra ta pânã în ultima zi. Ce vrei sã spui ? Ai de gând sã anulezi cãutarea ? Cercetãm pãdurea de aproape trei luni. N-am vãzut nici urmã de gumiho, nici mãcar vreun semn. N-are niciun sens sã mai continuãm. Eu decid dacã are sau nu sens. ªi eu sunt funcşionar superior. Dacã sunteşi în cãutarea cuiva care sã vã rezolve nevoile personale Radio Radio ar trebui sã cãutaşi în altã parte. În cazul ãsta, mã retrag. Stãpâne, sunt eu. Intrã ! Au gãsit-o. Au gãsit o fatã în pãdure care, se pare, cã e Seo Hwa. Ai auzit ? Spun cã fata e în viaşã. Dacã a trãit timp de trei luni în pãdure Radio Radio sigur are pe cineva care o ajutã. Cã e un grup de hoşi sau un gumiho, trebuie sã-I prindem. Nu eºti de acord ? Seo Hwa ! Am ajuns acasã ! Seo Hwa ! Seo Hwa. lat-o ! Prindeşi-o ! Puneşi mâna pe ea ! Ajutã-mã. Ajutã-mã, Wol Ryung. Wol Ryung Radio Luaşi-o pe acolo ! Noi o luãm pe aici ! Acum eºti în siguranşã. Totul e în regulã. Hai sã mergem acasã. Ai un talent foarte amuzant. Cum poşi ridica un zid din plante aºa? Cine eºti ? Eºti om sau nu ? Nu vreau sã mã lupt cu voi. Înseamnã cã vei câºtiga dacã o faci ? Soşia mea ºi cu mine nu am fãcut niciun rãu nimãnui. De ce ne faceşi asta ? Dacã femeia de lângã tine nu e o sclavã de stat fugitã Radio Radio îmi voi cere scuze imediat pentru acşiunile mele. Ce-o sã faci ? O sã vii cu noi ? Te-am întrebat dacã vii cu noi. Ce o sã faci ? E un semnal de la ºef. Întoarceşi-vã fiecare la locurile voastre ºi aºteptaşi. Da, dle. Nu pot sã fac asta. Nu mai pot sã fac asta. Mai aºteaptã puşin. Îmi pare rãu, Wol Ryung. Ar fi trebuit sã te ascult. E vina mea cã eºti în pericol. Îmi pare nespus de rãu. Crede-mã. Orice-ar fi, te voi apãra. Mai rezistã puşin. Da ? Eºti sigur cã ea e femeia ? Da, sunt sigur. E sclava fugitã, Yoon Seo Hwa. Prindeşi-o ! Da, dle ! Nu. Nu ! N-o atingeşi. E a mea. Ce faceşi ? Puneşi mâna pe ea ! Staşi pe loc ! Wol Ryung ! Wol Ryung ! Wol Ryung ! Wol Ryung ! Wol Ryung ! Wol Ryung. Seo Hwa. Wol Ryung ! Seo Hwa. Wol Ryung ! Nu trebuie sã ucizi nicio fiinşã vie. Wol Ryung ! Mã strigã. ªi nu-şi poşi arãta adevãrata fire în faşa oamenilor. Wol Ryung Radio Ce aºteptaşi ? Prindeşi-I ! Nu vã atingeşi de femeia mea ! Nu. Nu. Nu vã apropiaşi de mine. Nu ! Nu ! Pleacã. Pleacã de lângã mine ! Nu te teme. Sunt eu, Wol Ryung. Wol Ryung ? Eºti Radio chiar tu ? Îmi pare rãu Radio Radio sã-şi arãt aceastã faşã a mea. Chiar Radio Chiar eºti tu ? Da. Acesta Radio Acesta sunt eu cel adevãrat. Îmi pare rãu. Îmi pare sincer rãu. Nu. Nu. Nu. Nu poate fi el. Te simşi bine ? Da. Rezistã. Da. I-aşi trimis mesaj ofişeru superior ? Da, am trimis. Va sosi în curând, cu mai mulşi oameni. Înşeleg. Cine e acolo ? Wol Ryung ! ªtiam cã o sã se întâmple asta. ªtiam cã o sã se întâmple ceva rãu. Wol Ryung, revino-şi în simşiri. Ridicã-te. Poftim. Uitã-te la mine, Wol Ryung ! Te simşi bine ? Seo Hwa Radio Unde e Seo Hwa ? Nu e aici. Te rog, caut-o pe Seo Hwa. Cred cã e ºocatã din cauza mea. În toiul a toate astea, tu vorbeºti tot de ea ? Te rog Radio Ridicã-te. N-ai uitat de pumnalul din lemn de pãducel pe care şi I-am dat, da ? În cazul cel mai rãu, trebuie sã faci ce te-am sfãtuit. Înşelegi ? Nemernicã mai eºti. Ai sacrificat viaşa menajerei tale Radio Radio ºi ai fugit în timp ce fratele tãu era ucis. Totul doar ca sã fii cu creatura aceea diavoleascã ? Despre ce vorbeºti ? Am sacrificat viaşa cuiva ? A cui viaşã a sacrificat-o ? Nu ºtiai ? Menajera aceea care v-a ajutat pe tine ºi pe fratele tãu sã evadaşi RadioLasă un răspuns