Radio Favorit FM 92.6 FM Bucureşti

Radio Favorit FM 92.6 FM Bucureşti, Radio Favorit FM 92.6 FM Bucureşti Radio Online, Asculta Radio Favorit FM 92.6 FM Bucureşti live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Oraºul îi urãºte pe tipii ãºtia. Nu, sunt de acord. Aºa cã, nu poşi sã te duci acolo sã spui ceva? Uite, el conduce aici, în regulã? Tipii ãºtia sunt prietenii cuiva, vecini, colegi de serviciu. Nu ai curaj. Am destul curaj. Nu o sã primesc Radio O sã mã duc eu acolo ºi o sã spun ceva. Dacã vrei sã fii suspendat din nou Radio Dacã dãm publicitãşii aceste fotografii acum, asta o sã le arate suspecşilor cã nu ºtim cine sunt. ªi asta o sã le dea un avantaj. Este adevãrat. Dar Radio Dar ce? Dar dacã ne înºelãm? Dacã este un nevinovat? Doamne fereºte dacã or sã fie ºi musulmani. O sã fim crucificaşi. Nu-mi par a fi prototipul jihadiºtilor. Cum aratã prototipul unui jihadist, Rick? Ai o fotografie a vreunuia? Bine, ascultã Radio Asta sunã a fi foarte regulamentar, Rick. Bine? Dar le datorãm oamenilor rãspunsuri. Nu putem doar sã stãm sã analizãm informaşii. Ce îşi spune instinctul? Instinctul îmi spune cã probabil ãºtia sunt cei pe care-i cãutãm. Dar nu sunt pregãtit sã fac publice aceste fotografii. Trebuie sã le mai dãm oamenilor noºtri niºte timp. Bine. Bine, s-a hotãrât. O sã aºteptãm. Nu avem momentan noi evoluşii cu privire la atentatele cu bombã de la maratonul din Boston. Ne dorim sã fi avut informaşii mai bune, ca autoritãşile sã fi gãsit pe cineva pânã acum Radio Joi aprilie Era o zi frumoasã pentru a fi în Boston. Apoi Radio într-o clipã, acea zi frumoasã a fost distrusã. Pentru milioane dintre noi, ceea ce s-a întâmplat în ziua de luni este personal. Este personal. Aºadar, ne-am adunat sã ne rugãm. ªi sã jelim. Dar, de asemenea, ne-am adunat astãzi sã reafirmãm cã spiritul acestui oraº nu este deloc intimidat. ªi spiritul acestei şãri va rãmâne neintimidat. Hei Radio Ellie. Bunã. Hei, Shawn. Hei. Îmi plac ochelarii ãia. Sunt noi, nu? Da. Mulşumesc. Aveam nevoie de o pauzã de studiu. Aºa cã m-am gândit cã poate ai vrea ºi tu. Mulşumesc, Lee. Da. Da. Cafea cu apã rece, este grozav. Ei bine, ar trebui sã ne întoarcem la treabã, dar Radio Sâmbãtã seara Radio e vreo problemã? Da, aºa este. Voi, fetelor Radio Da. O sã mã asigur sã aibã toatã lumea bilet. Aºadar, venişi. Doar noi o sã fim. Este în regulã? Da? Da. Aºa este mai bine. Da. Da? Nu, prefer aºa. Da. Super. Pa. Pa. În regulã. Mi-a fãcut plãcere sã vã vãd, fetelor. În regulã, sã facem liniºte, ca sã pot face asta rapid, vã rog. Situaşia în Boston rãmâne în continuã schimbare. Ar trebui sã ne pregãtim, în cazul în care ne vor solicita ajutorul. Viteza limitã pe strãzi a fost limitatã acum oficial la de kilometri la orã pentru o lunã. Aºadar, perioada de avertisment s-a terminat. Am renunşat sã mai dau avertismente de o sãptãmânã, dle sergent. I-am dat Mimi O’Brian amendã. Pentru viteza excesivã ºi expirarea talonu. Ei bine, eºti un tip mai curajos decât mine. Avem o informaşie scursã. Aceºtia nu sunt tipii pe care-i cãutãm, iar între timp voi nu sunteşi deloc mai aproape de a-i identifica pe cei pe care-i cãutãm cu adevãrat. Trebuie sã facem publice aceste fotografii! Dacã dãm publicitãşii acum fotografiile, nu o sã mai avem niciun control. Dacã facem asta, am putea sã-i forşãm pe tipii ãºtia sã reacşioneze. Domnilor, dacã îmi daşi voie Radio În clipa asta oraºul Boston lucreazã împotriva noastrã. Da, în mod normal, când ai o crimã, nimeni nu spune nimic polişiei. Noi nu avem problema asta. În oraºul ãsta, când vine vorba de terorism, toatã lumea vrea sã vorbeascã. Uitaşi, aveşi mulşi oameni care vorbesc. Dar vorbesc despre tipii greºişi. Facem publice fotografiile celor pe care-i cãutãm ºi stãm ºi ascultãm. Credeşi-mã. Vã spun, trebuie sã lãsaşi oraºul Boston sã lucreze pentru noi. Am înşeles. Boston. Dar nu pot sã pocnesc din degete. Decizia asta îi aparşine tocmai Procuroru General. Atunci dã-mi mie numãrul de telefon. O sã-l sun chiar acum. Este oraºul meu, naibii, Rick. Dã publicitãşii afurisitele de fotografii! Poşi sã repeşi? Aºteaptã, rãmâi pe fir. Nu-mi şine mie prelegeri în domeniul informaşiilor, bine? Cu asta mã ocup. Dle. Ce? Cel cu ºapcã albã, cu ºapcã neagrã. Fox au fotografiile. Vor sã afle ce ºtim, sau o sã le dea publicitãşii. Repetã. Spune asta din nou. Fox o sã dea publicitãşii fotografiile peste de minute, dle. Cu sau fãrã avocat. Bine. Sunt total de acord cu cooperarea dintre agenşii. Dar când o sã se termine asta, o sã-l vânez pe nenorocitul care a transmis fotografiile astea ºi o sã-l distrug, naibii. Nu o sã las Fox News sã conducã investigaşia asta. O sã Radio facem publice aceste fotografii imediat cum stabileºte preºedintele. Inişial am gãsit o persoanã de interes, fãrã sã ºtim dacã acest individ a lucrat singur sau împreunã cu alşii. FBI a descoperit un al doilea suspect. Astãzi solicitãm sprijinul publicu pentru identificarea acestor doi suspecşi. Oficialitãşile spun cã au fãcut publice aceste fotografii acum, pentru cã au nevoie de ajutor în Radio Celãlalt merge la micã distanşã în spate. Cineva va recunoaºte cel puşin unul, sau poate pe amândoi bãrbaşii ºi va suna pentru a comunica informaşii vitale. Dacã aveşi vreo informaşie, vã rugãm sã anunşaşi FBI-ul. Universitatea Massachusetts Dartmouth Era în mulşime chiar înainte de cea de-a doua explozie.Lasă un răspuns